• Novinky

      • Voľné miesta do 1. ročníka

      • Riaditeľ SOŠ podnikania, Masarykova 24 v Prešove v súlade s §66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 4 - ročného študijného odboru 6341 M  škola podnikania, dôvodom je 5 voľných miest a do 4-ročného študijného odboru 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu, dôvodom je 1 voľné miesto. Druhé kolo sa bude konať 18. júna 2019 /v utorok/.

       Riaditeľ SOŠ podnikania, Masarykova 24 v Prešove ďalej oznamuje, že v 3-ročnom učebnom odbore 3152 H 02 krajčír – dámske odevy je voľných 19 miest. PODMIENKY PRIJATIA DO UČEBNÉHO ODBORU: Pre školský rok 2019/2020 sa do trojročného učebného odboru prijímacie skúšky nekonajú. Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí na základe posudzovaného priemeru ZŠ a výsledkov Testovania 9.

     • Rozlúčka žiakov štvrtého ročníka
      • Rozlúčka žiakov štvrtého ročníka

      • Dňa 17.5.2018 sa na Strednej odbornej škole podnikania uskutočnila tradičná rozlúčka žiakov štvrtého ročníka s vedením školy a pedagogickým zborom v priestoroch školskej telocvične. Vrúcne lúčenie a ďakovné slová boli vypovedané žiakmi 4. ročníka. Na záver pán riaditeľ Ing. Stanislav Kuchta, MBA poprial všetkým veľa síl pri príprave na ústne maturitné skúšky počas akademického týždňa.   /Fotogaléria/

     • Splnený sen
      • Splnený sen

      • V piatok  3.5.2019  v inšpiratívnej  atmosfére  a nádherných  priestoroch Východoslovenskej galérie ( VSG)  v Košiciach  reprezentovali vo finálovom  kole  medzinárodnej  umeleckej   súťaže pod záštitou Slovenskej národnej galérie  našu  školu  žiačky I.A triedy  umeleckého  odboru  dizajn interiéru  Veronika Harajdová  s Rebekou Hodošiovou.  Nezožali  vavríny,  no  obohatili  sa o možnosť  zaradenia  sa medzi najlepších  nádejných  umeleckých  tvorcov    na Slovensku.  Získali  hodnotné  vecné  ceny i nové  skúsenosti   pre svoj  budúci  profesijný  i osobný  život  a príležitosť  prezentovať svoje dielo v tak  významnej  inštitúcii -  Mekke východoslovenských výtvarných  umelcov,   akou  bez pochýb   košická  Východoslovenská  galéria  je. Veronike  sa  tak  podarilo  splniť aj  dávny  dievčenský  sen  jej  mamky -  vystavovať  svoje  obrazy  v galérii.  Obom  teda  blahoželáme   a prajeme  ešte  veľa   ďalších osobných  i pracovných,  úspechov,  rovnako  tak aj Rebeke.  

       Súťažný  projekt  Kufrík  spomienok,  s ktorým   Veronika  a Rebeka  súťažili,  bol  zbierkou  spomienok  na členov  Veronikinej  rodiny prostredníctvom  predmetov  zabudnutých  na povale.  Oprášené  artefakty  a spomienky  v nich  ukryté  môžete vidieť v priestoroch VSG do 10.05.2019. Srdečne  vás  všetkých,  ktorí  budete  mať  cestu  do Košíc,  čas  a chuť,  pozývame  na prehliadku  všetkých finálových  vystavovaných  prác  tohto  ročníka Umeleckého čreva.

       Vďaka  patrí  aj  žiačkam III.A  triedy  umeleckého  odboru  dizajn interiéru  Lucii Uličnej  a Veronike Vrábeľovej  za pomoc  pri inštalácii  projektu  vo VSG,  dokumentáciu  a  podporu  počas  súťaže. Naše poďakovanie patrí aj  všetkým,  ktorí  nám  fandili  a držali  palce. Ďakujeme!

       Martina  Leláková      /Fotogaléria/

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
    • info@sospodnikania.sk
    • vrablova@sospodnikania.sk
    • vrabel@sospodnikania.sk
    • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
    • Masarykova 24, 081 79 Prešov
    • 378 802 41
    • 202 170 86 78
    • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje