• EKO SATELIT

     • V stredu  27.11.2019  sa  konalo  stretnutie  členov   Ekoklubu  pri SOŠ PODNIKANIA  so  žiakmi  a učiteľmi  školy  s cieľom  informovať  zúčastnených  o fungovaní  a aktivitách  klubu  v enviromentálnej  oblasti.

      Členky  školského  Ekoklubu  oboznámili  spolužiakov  a učiteľov  s pripravovanou  Vianočnou  burzou  a so zbierkou,  ktorá  má  vzniknúť  z odevov, obuvi, doplnkov (čiapky, šatky, šály, rukavice, tašky, okuliare,  bižutéria, ....), kníh, hračiek, elektroniky, kuchynského  náčinia, športových  potrieb, spoločenských  hier, ....  všetkého,  čo  už  v domácnostiach  nepoužívame,  ale  je  nepoškodené,  funkčné  a čisté,  čo  môže  pomôcť  alebo  potešiť  niekoho  iného.  Táto   trojdimenzionálna  aktivita  je  prvou  z radu  aktivít,  ktoré  si  pre tento  školský  rok  Ekoklub  pripravil.  Prvý  rozmer  burzy  je  ekologický -  nevytvárať  zbytočný  odpad.  Druhý  je  charitatívny -  pomoc  núdznym  a  tretím je  ekonomika – šetriť, kde  je to možné.  Z prinesených  vecí  si  budú  môcť  počas  burzy  vybrať  jej  účastníci  (žiaci  a zamestnanci  školy)  čokoľvek  bez  obmedzenia  a bez  úplaty,  a čo  zvýši,  poputuje  pre  regionálnu  charitu  núdznym.

      Ekoaktivistky školy prezentovali svoje zmýšľanie, konanie i motiváciu  v oblasti  ochrany  životného  prostredia -  prírody, ľudského  zdravia  a života, ponúkli  motivačné  video  a priestor  pre diskusiu.

      Ďakujeme  všetkým,  ktorým  nie  je  ľahostajný  život   aktuálnych  i budúcich  generácii, ďakujeme  vedeniu  školy  za podporu  a priestor  pre našu  prácu,  nadšeným  kolegyniam  za spoluprácu  a podporu a všetkým,  ktorí  sa  osmelia  byť  spolu s nami  (hoci len) kvapkou  v mori  dobrých  skutkov!

      Veronika Harajdová, Rebeka Hodošiová, Veronika  Závadská, Sandra  Štelbacká a  Mgr. Martina Leláková

    • Finančná sloboda
     • Finančná sloboda

     • Dňa 19.11.2019 sme sa zúčastnili prednášky o finančnej gramotnosti, ktorá sa konala hravou formou.

      Hrali sme spoločenskú hru, v ktorej sme hrali za rodinu a cieľom bolo našetriť počas života v hre čo naviac peňazí na dôchodok. Počas hry nás čakali rôzne udalosti zo života, ktoré boli prekážkou ako napr. krádež či smrť člena rodiny. Rovnako sa menili kurzy akcií a dlhopisov.

      A práve táto hra nás naučila, ako sa vyhnúť takýmto obrovským škodám na majetku a to poistením majetku, životným a rizikovým poistením a taktiež ako nakupovať a predávať akcie a dlhopisy a to aj ako fungujú a akú volatilitu majú. Naučili sme sa ako funguje finančný trh, pojmy ako stavebné sporenie, životné poistenie, rizikové poistenie, poistenie majetku, dôchodkové piliere atď.

      Prví traja, ktorým sa podarilo našetriť najviac peňazí, boli ocenení diplomom.

      Všetkým sa veľmi páčilo, bola to jedna z  prednášok, ktorú si každý veľmi užil a naučila nás orientovať sa na finančnom trhu. Ďakujeme lektorom z firmy OVB Allfinanz Slovensko a.s. 

      Monika Mikčová IV.A   /Fotogaléria/

    • Ing. Matúš Murajda, DBA radí žiakom ako sa stať úspešným podnikateľom
     • Ing. Matúš Murajda, DBA radí žiakom ako sa stať úspešným podnikateľom

     •  Deň 12. november  2019 bol na našej škole slávnostným dňom. Bol to deň Prešovského    samosprávneho kraja a Deň otvorených dverí na našej škole. Na tento deň sa žiaci školy spolu so svojimi učiteľmi vzorne pripravili. Škola sa svojou výzdobou zmenila nielen po vizuálnej stráne, ale toto podujatie bolo spojené s množstvom atraktívnych podujatí. Takmer stovka žiakov základných škôl z Prešova a širšieho okolia sa o tom presvedčila sama a čo nás veľmi teší, že mnohí z nich sa rozhodli v štúdiu pokračovať práve na našej strednej škole. Žiaci strednej školy nielen zodpovedne pripravili toto podujatie, ale aj sami sa aktívne zúčastnili sprievodných podujatí. Jedným zo zaujímavých podujatí bola prednáška Ing. Matúša Murajdu, DBA, konateľa firmy Gemor Fashion, s.r.o. a súčasne honorárneho konzula Holandského kráľovstva pre Východoslovenský kraj. Tejto prednášky sa zúčastnili žiaci 4. ročníkov.

      Ing. Matúš Murajda, DBA ako skúsený podnikateľ  v odevnom priemysle, držiteľ mnohých významných európskych ocenení, ktorého výrobky okrem iných obliekajú bezpečnostné a záchranárske zbory v celej Západnej Európe, uviedol „recept“ ako sa stať úspešným podnikateľom.... dobre sa učiť, mať kapitál, obklopiť sa dobrými ľuďmi a byť inovatívny. Podľa jeho názoru, bez inovácií na súčasnom domácom a zahraničnom trhu to nefunguje a sú silnou zbraňou v konkurenčnom boji. Priblížil aj obsah čestnej funkcie byť honorárnym konzulom, ktorú vykonáva od roku 2005. Honorárny konzulát je diplomatické zastúpenie, ktoré vedie slovenský občan, ale pomáha občanom  tej krajiny, ktorú zastupuje – teda v tomto prípade Holandska. K tomu mu dáva oficiálny certifikát holandské ministerstvo zahraničných vecí a skladá prísahu, že bude postupovať  zmysle holandských zákonov. Holandský konzulát je 33. na Slovensku. SR má v zahraničí 130 honorárnych konzulov.

      Na záver stretnutia si žiaci 4.B triedy mohli vyskúšať najnovšie goretexové bundy z dielne firmy Gemor Fashion, s.r.o. so sídlom v Prešove (viď foto).

      JUDr. Mária Marinicová, PhD., MBA, LL.M       /Fotogaléria/

    • Webinár - Inovácie v podnikaní
     • Webinár - Inovácie v podnikaní

     • Dňa 19.11.2019 o 10.00 hod. sme sa s triedou III.C - odbor Manažment Regionálneho Cestovného ruchu v rámci predmetu Podnikanie v CR zapojili do webináru cez JA Slovensko na tému Inovácie v podnikaní.

      Jeho cieľom bolo motivovať žiakov cez praktické príklady podnikania. Boli sme informovaní,  ako môžeme urobiť podnikanie efektívne s použitím moderných technológii a poučení, prečo je dôležité svoje podnikanie neustále inovovať.

      Hlavným rečníkom bol pán Tomáš Krajčovič, Marketing & Founder Profit365 Academy.

      Janka Kočárová     /Fotogaléria/

    • 17. november - Zamatová revolúcia
     • 17. november - Zamatová revolúcia

     • Dnes sme si spoločne zaspomínali na časy minulé a pripomenuli si Nežnú, resp. Zamatovú revolúciu, ktorá sa konala pred 30. rokmi. Všetci vyobliekaní v retro odevoch, namiesto školského zvončeka štrngajúce kľúče. Druhú hodinu sme mali triednickú, na ktorej nám naši učitelia rozprávali, ako si sami pamätajú udalosti spred 30 rokov. Mnohé triedy sa o týchto udalostiach rozprávali na hodinách aj celý deň.

      O tejto akcii na SOŠ podnikania vyšiel aj článok v Prešovskom večerníku.

      /Fotogaléria/           /Večerník_1/     /Večerník_2/

    • Absolventi JA firiem
     • Absolventi JA firiem

     • Študenti 3.C triedy, ktorý si tohto roku zakladajú JA firmu (ELYGROUP) si k sebe prizvali Kristián Tomčo a @Ivana Borgoňová. Kiko spolu s Ivanou sú absolventi bývalých úspešných JA firiem s vysokým ohodnotením na rôznych súťažiach. Oboznámili nás s celým chodom firmy, podelili sa o svoje skúsenosti a poskytli nám užitočné rady.

      Touto cestou im srdečne ďakujeme a prajeme im veľa úspechov v ich budúcom živote.      /Fotogaléria/

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • Pri príležitosti dňa Prešovského samosprávneho kraja sa na našej škole konal Týždeň otvorených dverí, počas ktorého ste si mohli prísť obhliadnuť priestory školy, oboznámiť sa s učebnými odbormi a pozrieť si, ako to u nás prebieha počas vyučovacieho procesu.

      Kedže mnohí naši študenti pochádzajú zo vzdialenejších miest a obcí a my rozumieme tomu, že nie je vždy možné uvolniť sa z každodenných povinností, ponúkame vám možnosť prísť sa na našu školu pozrieť kedykoľvek v čase vyučovacích hodín. Po vstupe do budovy oznámte na informáciách, že máte záujem o prehliadku školy a v tom čase voľní pedagógovia a študenti sa vám budú venovať.

      /Fotogaléria/

    • I-bobor
     • I-bobor

     • V týždni od 11. novembra do 15. novembra 2019 sa uskutočnila informatická súťaž I-bobor. Zúčastnilo sa jej 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl.

      V kategórii Seniori súťažilo 4 314 súťažiacich,  za našu školu: 7 žiakov:

                        Poradie: 1. Anna Jurkovičová            III.C

                                       2. Lívia Lengerová,              III.C

                                       3. Klaudia Ester Konečná    III.B

      V kategórii Juniori súťažilo 7 994 súťažiacich, za našu školu: 4 žiačky:

                                       1. Sofia Redajová, 2.C

                                       2. Daniela Balážová, C

                                       3. Tamara Aronová, 1.B

      Úspešným riešiteľom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a tešme sa na ďalší ročník i-bobra.

      Koordinátor súťaže: Ing. D. Vrabľová     /Fotogaléria/

    • IT čajovňa
     • IT čajovňa

     • Dňa 12. novembra 2019 sa žiaci II.A triedy spolu s pani učiteľkou Ing. Máriou Onderkovou zúčastnili IT Čajovne, ktorú organizovala IT Akadémia v spolupráci s partnerskou firmou GlobalLogic v priestoroch historickej auly UPJŠ v Košiciach na tému: „Dôležitosť designu pri tvorbe mobilných aplikácií a webov.“

      Dozvedeli sme sa, čo znamená UX dizajn v reálnom živote, teda ako navrhnúť dizajn produktu, aby bol vyhovujúci pre používateľa aj pre biznis.

      UX dizajnér Peter Leško z GlobalLogic nám priblížil v skratke celý dizajnérsky proces, od definície problému, cez vytvorenie vizualizácie, až po konečný dobrý používateľský zážitok. Tiež nám predstavil niektoré projekty, na ktorých firma pracovala. Napríklad aplikáciu Fine, ktorá má za úlohu rozpoznať náladu ľudí a prípadne ich rozveseliť, alebo aplikácia mDoc, ktorá dokáže pomôcť ľuďom v ohrození života v dopravných prostriedkoch.

      Veríme, že aj z nás raz môžu byť úspešní dizajnéri, pretože hlavnou požiadavkou na mladých dizajnérov je podľa pána Leška empatia a kreativita. Všetko ostatné sa dá naučiť...

      Rebeka Hodošiová, Veronika Harajdová, Patrícia Vitková      /Fotogaléria/

    • Čo vieš o mediácií ?
     • Čo vieš o mediácií ?

     • Pod týmto názvom sa dňa 5. 11. 2019 uskutočnila na Strednej odbornej škole podnikania v Prešove prednáška spojená s besedou o podstate, význame a právnej úprave mediácie. Prednášajúcim bol profesionálny mediátor, Mgr. Rastislav Zima. Na prednáške sa zúčastnili žiaci III.B a III.C triedy v rámci výučby právnych predmetov. Dozvedeli sa, že mediáciu upravuje zák. č. 420/2004 Z.z. a  že mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora  riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Mediácia je dobrovoľný, dôverný proces, v ktorom neutrálna osoba – mediátor pomáha sporiacim sa stranám vyjednať urovnanie sporu. Je to najbežnejšie praktizovaná a fungujúca forma mimosúdneho riešenia sporov nielen vo Veľkej Británii, ale aj v iných krajinách Európy, USA a Austrálie. Zaujímavou témou prednášky a besedy bola problematika školskej mediácie, žiakov tiež zaujala mediácia v exekučnom konaní a iné. Táto akcia mala u žiakov pozitívny ohlas a Mgr. Rastislavovi Zimovi patrí naše poďakovanie.       

      JUDr. Mária Marinicová, PhD., MBA, LL.M

      Mgr. Jana Šebejová, MBA             /Fotogaléria/

    • Školenie Microsoft
     • Školenie Microsoft

     • Dňa 28.10.2019 k nám na školu zavítala zástupkyňa z firmy Microsoft a študenti zo Študentského Trénerského Centra Microsoft. Ich úlohou bolo ukázať nám nové spôsoby, akými sa dá zdokonaliť v oblasti IT, či ako pracovať s programami v Office365. Ponúkli nám nové možnosti, ktorými sa môžeme posúvať vpred, keďže na nich stojí budúcnosť. Preberali sme spolu rôzne témy, naučili sme sa mnoho nových veci, zdieľali s nami aj informácie o umelej inteligencií a taktiež nám ukázali, načo všetko slúži cloud, Teams, Power BI a iné. Zo školenia sme odišli obohatení o mnoho nových poznatkov, s ktorými sme rozhodnutí pracovať nielen na strednej či vysokej škole, ale aj po nich. Myslíme si, že sa o týchto témach bude rozprávať stále viac.

      Ďakujeme, že sme mali možnosť byť súčasťou tohto školenia a veríme, že sa tieto skvelé veci budú šíriť ďalej nielen medzi mladými.

      Anna Danková (II.B)      /Fotogaléria/

    • Imatrikulácia v školskom internáte
     • Imatrikulácia v školskom internáte

     • Dňa 22. 10. 2019 sa uskutočnila imatrikulácia žiakov I. ročníka v školskom internáte. Tento školský rok do cechu internátneho bolo prijatých 44 žiakov, ktorí úspešne zvládli všetky zadané súťažné úlohy, zložili sľub a obdržali certifikáty člena cechu internátneho. Hlavnou témou večera bol „Pestrofarebný svet“, čo bolo patrične vidieť aj povinnom oblečení žiakov v ŠI. Organizátormi celého podujatia bola Žiacka rada pri ŠI a žiaci 3. ročníka pod vedením Mgr. Ligdayovej a Bc. Pistrákovej. Po úvodnej časti večera nasledovala voľná disco-zábava.

      Mgr. Ligdayová Iveta      /Fotogaléria/

    • Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • Dňa 28.10.2019 bol na školskom internáte zorganizovaný zaujímavý večer k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Pri tejto príležitosti študenti školského internátu pod vedením Mgr. Vargovčíkovej zorganizovali stretnutie pod názvom „Živé čítanie“, na ktorom si spoločne prečítali zaujímavé a poučné príbehy na zamyslenie. Program bol obohatený  aj spevom a hrou na gitare.

                  Mgr. Ligdayová Iveta         /Fotogaléria/

    • Ďalší úspech SOŠ podnikania v medzinárodnej súťaži
     • Ďalší úspech SOŠ podnikania v medzinárodnej súťaži

     • Víťazka medzinárodnej sútaže "Učím sa ruštinu" ktorú organizoval fond AFS Interkultúra Moskva, Veronika Harajdová, žiačka SOŠ podnikania v Prešove, spolu so svojou učiteľkou PaedDr. Valentínou Černajovou, sa pred pár dňami vrátili z pobytu v Moskve a Kolomne. Počas týždňa navštívili mnoho kultúrnych pamiatok a múzeí v obidvoch mestách. Veľa času trávili so žiakmi a učiteľmi, ktorí pre nich zorganizovali zaujímavý program. Hlavným cieľom bola návšteva štyroch ruských škôl, vrátane vysokej školy, kde sa aktívne zúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu. Na otvorených hodinách predstavili ruským žiakom a učiteľom Slovensko, mesto Prešov, svoju školu.

      Nové kontakty, priateľstvá, výmena skúseností boli základom nadviazania spolupráce medzi školami v Kolomne a SOŠ podnikania v Prešove.

      PaedDr. Valentína Černajová

      ,,Pre mňa Rusko ostane vždy krajinou milých, dobrosrdečných, zdvorilých ľudí. Očarila ma ich kultúra, historické dedičstvo a pamiatky. Mala som možnosť bývať v rodine a spoznať ich bežný život. Ich prijatie bolo veľmi srdečné. Nikdy nezabudnem na ich pohostinnosť. Na vlastnej koži som spoznala ich odlišný systém vzdelávania, sú vedení k disciplíne a vlastenectvu. Jeden týždeň mi uplynul veľmi rýchlo, bol plný zážitkov. Som vďačná za možnosť navštíviť túto krajinu a odporúčam to každému."

      Veronika Harajdová     http://sospodnikaniapresov.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=558

     • NIE RAKOVINE - RUŽOVÝ OKTÓBER

     • SOŠ podnikania, Masarykova 24 sa taktiež zapojila do celonárodnej osvetovej kampane pacientskej organizácie NIE RAKOVINE - RUŽOVÝ OKTÓBER - Povedz NIE RAKOVINE prsníka.