• Zažiarili hviezdy - Vianoce v múzeu
     • Zažiarili hviezdy - Vianoce v múzeu

     • Vo štvrtok 12.12.2019 a v piatok 13.12.2019  v STM v Sklade soli v Solivare sa zaskveli ako hviezdy žiačky a žiaci našej školy v modeloch svojich spolužiakov. Počas módnej prehliadky očarili  prítomných profesionalitou a sugesciou. Prezentované modely mali veľký úspech rovnako, ako darčeky, ktoré  pre  návštevníkov  vianočného  stánku  našej  školy  pripravili  všetci žiaci  II.A a III.A triedy. S gráciou  našu  školu  prezentovali vo vianočnom stánku aj žiačky  III.C triedy.

      Všetkým  zúčastneným žiakom – Barbore Baranovej, Adriáne Čuchranovej, Veronike Harajdovej, Rebeke Hodošiovej, Tímee Kuchtovej, Miriame Puškášovej,  Patrícii Vitkovej, Lukášovi Bartošovi, Jakubovi Ščerbovi, Sarah Bednárikovej, Daši Lejkovej, Silvestrovi Vainraukhovi, Márii Pavlíkovej, Laure Sabolovej, Kristíne Buranovskej, Benjamínovi Murínovi, Alexandrovi Sabolovi a pani učiteľke PaedDr.Mgr. Anne Simkovej  patrí  srdečná  vďaka  za spoluprácu  pri príprave  a realizácii  Vianoc  v múzeu a  za šírenie  dobrého  mena  našej  školy! Ďakujeme!          

      Martina  Leláková        /Fotogaléria/

    • Radosť z radosti
     • Radosť z radosti

     • V pondelok  16.12.2019  sme  vytvorili  spoločné  užitočné  dielo  v  príjemnej  atmosfére  -  Vianočnú  burzu,  o ktorej  úspechu  svedčí  spokojnosť  darcov  i obdarovaných, čo nás  utvrdzuje  v zmysluplnosti  a potrebe  takých  aktivít.  Ich  ďalší  rad  pripravujeme  po vianočných  prázdninách (budeme  vás  o nich  včas  informovať). 

      Bez  vás, milé  kolegyne, kolegovia, milé spolužiačky  a  spolužiaci,  bez  vašej  štedrosti,  bez  vašej  spolupráce  by  to  nešlo!  Ďakujeme  vám  teda  za všetko,  čím  ste  urobili radosť  všetkým,  ktorých  vaše  dary  či  práca  na príprave  a organizácii  burzy  potešili.  Ďakujeme  za dary  aj  v mene  grécko-katolíckej  charity,  kam  smeruje  náš „balík“  štedrosti  na pomoc  v núdzi. A hoci  radosť  v ich  srdci  a tvárach  nebudeme   môcť  zdieľať  priamo  s nimi, určite mi dáte za pravdu, že niet nad pocit z nezištnosti,  ktorý  dáva  silu  a nádej  adresátom  i  darcom.

      Ešte  raz  srdečná  vďaka  všetkým  dobrým  srdciam! 

      Prajeme  vám  všetkým  požehnané  a pokojné  Vianoce, veselý  Silvester a Nový  rok!  V novom  kalendárnom roku  pevné  zdravie, verné  šťastie, nekonečnú  lásku  a tučnú  výplatnú  pásku, priateľov, čo  nenechajú  vás  v žiadnej  núdzi  a  vždy dobrých  ľudí  naporúdzi!

      členky  Ekoklubu     /Fotogaléria/

     • Vianočná burza

     • V pondelok 16.12.2019  sa  uskutoční  v telocvični našej  školy charitatívna  akcia s ekologickým rozmerom - Vianočná  burza. Cieľom  tohto podujatia je nezištná  pomoc,  obdarovať ,  ušetriť  a nevytvárať  odpad. 

      S potešením  môžeme  konštatovať, že  sa  pripravovaná  aktivita nášho  školského Ekoklubu vďaka otvoreným  srdciam z radov pedagogických aj  nepedagogických zamestnancov  a žiakov  školy  úspešne  rozbehla  a  zbierka  sa neustále  rozrastá  o nové  dary.  Ak  ešte  môžete  a chcete  prispieť  ďalšími  darmi (knihy, hračky, elektronika, športové  potreby, kuchynské  a záhradné  náčinie, odevy  a obuv, ....  vo funkčne  a hygienicky  nezávadnom  stave),  môžete  tak  urobiť  ešte  do pondelka 16.12.2019, t. j.  do termínu konania  burzy ( v rátane).

      Všetky  dary,  ktoré  si  počas  burzy  nenájdu  nového  majiteľa  medzi  žiakmi a zamestnancami  školy, poputujú  do gréckokatolíckej  charity  pre núdznych.

      Všetkým  štedrým  darcom  zo srdca  ďakujeme! 

      Ďakujeme  za podporu, za každú  pomoc,  za  množstvo  nápadov  a postrehov  do budúcna!

      Tešíme  sa  na vás  v pondelok 16.12.2019 v telocvični  školy (bližšie  informácie na výveske vo vestibule školy)!

      členky  Ekoklubu

    • Občianske združenie Barlička
     • Občianske združenie Barlička

     • V pondelok 9.12. k nám do školy zavítali zamestnanci  z Občianskeho združenia Barlička v Prešove.

      Práca občianskeho združenia pre telesne postihnuté deti a mládež je  nevyhnutná aj pre mladých, ktorí po ukončení povinnej školskej dochádzky nemohli ďalej pokračovať v štúdiu na strednej škole. Svojou činnosťou  sa snažia likvidovať bariéry, ktoré bránia zdravotne postihnutým uplatniť sa v spoločnosti.  

      Naši prváci sa dozvedeli veľa zaujímavostí o ich práci, aj to ako sa správať k zdravotne postihnutým, aké sú činnosti združenia, aká je podpora zamestnávania hendikepovaných ľudí v chránených dielňach, integrácia telesne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti.

      ,,Nie každý má možnosť rozprávať sa s hendikepovanými ľuďmi o ich práci, my sme tú možnosť mali, a bolo to pre nás veľmi zaujímavé a poučné.“

      Mgr. Jana Šebejová     /Fotogaléria/

    • Vianočná burza
     • Vianočná burza

     • Členky školského Ekoklubu oboznámili spolužiakov a učiteľov s pripravovanou Vianočnou burzou a so zbierkou, ktorá má vzniknúť z odevov, obuvi, doplnkov (čiapky, šatky, šály, rukavice, tašky, okuliare, bižutéria, ....), kníh, hračiek, elektroniky, kuchynského náčinia, športových potrieb, spoločenských hier, .... všetkého, čo už v domácnostiach nepoužívame, ale je nepoškodené, funkčné a čisté, čo môže pomôcť alebo potešiť niekoho iného. Táto trojdimenzionálna aktivita je prvou z radu aktivít, ktoré si pre tento školský rok Ekoklub pripravil. Prvý rozmer burzy je ekologický - nevytvárať zbytočný odpad. Druhý je charitatívny - pomoc núdznym a tretím je ekonomika – šetriť, kde je to možné. Z prinesených vecí si budú môcť počas burzy vybrať jej účastníci (žiaci a zamestnanci školy) čokoľvek bez obmedzenia a bez úplaty, a čo zvýši, poputuje pre regionálnu charitu núdznym.

      Ekoaktivistky školy prezentovali svoje zmýšľanie, konanie i motiváciu v oblasti ochrany životného prostredia - prírody, ľudského zdravia a života, ponúkli motivačné video a priestor pre diskusiu.   /Fotogaléria/

    • "Mikuláš"
     • "Mikuláš"

     • Chodby našej školy opäť brázdil milý dedo Mikuláš so svojimi pomocníkmi - anjelmi a čertom. Medzi študentov a všetkých zamestnancov školy rozdával radosť, dobrú náladu, sladké pokušenie a vo svojom čarovnom vreci našiel aj nejaké darčeky.

      Každý z nás si tam našiel niečo, čo ho potešilo a naladilo na tú správnu vianočnú atmosféru.

      /Fotogaléria/

    • 100 rokov Junior Achievement Worldwide a ocenenie učiteľov za výnimočný prínos vo vzdelávaní
     • 100 rokov Junior Achievement Worldwide a ocenenie učiteľov za výnimočný prínos vo vzdelávaní

     • Celosvetová sieť Junior Achievement Worldwide oslavuje tento rok 100 rokov od svojho založenia a bola vyhlásená ako 7. najvýznamnejšia mimovládna organizácia vo svete za rok 2019. 

      Pri tejto príležitosti 28. novembra 2019 zorganizovali konferenciu, počas ktorej hovorili o podnikavosti, kreativite, ale aj ekonomickom myslení a finančnej gramotnosti mladých ľudí.

      Zároveň  ocenili učiteľov a školy za výnimočný prínos vo vzdelávaní. Projekt bol finančne podporený Nadáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Medzi ocenenými bola aj Ing. Jana Kočárová, učiteľka našej školy, ktorá je zapojená do programu JA SLOVENSKO - Podnikanie v CR. 

      Janka Kočárová       /Fotogaléria/

    • Projekt: Rozbehni sa!
     • Projekt: Rozbehni sa!

     • Dňa 4.12.2019 žiaci SOŠ podnikania mali možnosť stretnúť sa a porozprávať o podnikateľských nápadoch s Jurajom Kováčom, úspešným autorom projektu "Rozbehni sa!"

      Juraj Kováč sa viac ako 7 rokov venuje testovaniu nápadov. Pomohol otestovať viac ako 300 nápadov a je autorom štartovacieho balíka a videokurzu. Je garantom projektov Social Impact Award, iNOVEum a členom Alumni Hall of Fame. Za rozvoj podnikavosti na školách získal ocenenie Generácia 3.0 a LEAF Award.

      Počas návštevy v našej škole informoval o svojom projekte, inšpiroval študentov k dobrým nápadom, možnosti získať kapitál na rozbiehanie nápadu. Juraj Kováč ponúka pre úplných začiatočníkov v podnikaní videa a kurzy k otestovaniu nápadov.

      Žiaci majú možnosť do 1.3.2020 prihlásiť svoj nápad a vyhrať kapitál na rozbiehanie podnikateľskej činnosti. Viac info – Ing. Jana Kočárová.

      /Fotogaléria/

    • IMATRIKULÁCIA
     • IMATRIKULÁCIA

     • Ani tohto roku neobišla našich prvákov slávnostná imatrikulácia. Tohto roku sa niesla v téme "Olympijské hry". Študenti 3. ročníkov, spolu s ich triednymi učiteľmi. si pre novoprijatých prvákov pripravili bohatý program s rôznymi úlohami, ktorými museli spoločne prejsť. Pripravené úlohy sa týkali nielen ich športovej zdatnosti, ale aj ich vedomostí a vzájomnej spolupráci. V ďalšej časti si prváci medzi sebou pripravili úlohy, pri ktorých využili svoju kreativitu. Na záver nám prváci predviedli svoje tanečné vystúpenia, ktorými nesklamali. 

      /Fotogaléria/

    • "Ponožkový október"
     • "Ponožkový október"

     • V rámci Žiackej školskej rady sme sa rozhodli zorganizovať "Ponožkový október". Cieľom bolo pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú aj obyčajnými ponožkami. Tie sme následne zaniesli do Domu sociálnych služieb v Prešove.

      /Fotogaléria/

    • Protidrogový vlak
     • Protidrogový vlak

     • Žiaci 1. A triedy sa zúčastnili projektu, ktorý sa nazýva Protidrogový vlak – Revolution Train. V októbri sa zastavil aj na stanici v Prešove. V šiestich špeciálne upravených vagónoch so štyrmi kinosálami a ôsmimi interaktívnymi miestnosťami ponúka tento český projekt program zameraný na protidrogovú prevenciu pre deti a mládež.

      Cieľom vlakového programu je prostredníctvom zapojenia všetkých ľudských zmyslov efektívne zapôsobiť na návštevníka vlaku, na jeho pohľad na legálne i nelegálne drogy, závislosti a inšpirovať ho k pozitívnym životným voľbám.

      Vo vozňoch sme postupne sledovali príbeh drogovo závislého človeka, v interaktívnych miestnostiach potom lektori pracovali s deťmi na základe toho, čo vo filme videli. Na vlastné oči tak spoznali väzenskú celu, drogový brloh, ale ocitli sa aj na mieste tragickej autohavárie.

      A aké pocity si odniesli žiaci?

      ,,Dozvedela som sa, ako môže dopadnúť človek, keď berie drogy, pije a fajčí“

      ,,Skvelý príklad toho, že keď si vyberieš drogy, nebudeš mať nič...ani rodičov, ani kamarátov, ani lásku, ani šťastie, ani život, nič!“

      ,,Všetko bolo veľmi reálne, a dobre vysvetlené.“

      ,,Bolo to super, určite som sa poučila. Veľmi som sa zamýšľala nad tým, prečo si tým ľudia takto ničia život.“

      Mgr. Jana Šebejová a kolektív 1. A      /Fotogaléria/

    • Červenica
     • Červenica

     • Dňa 4.12.2019 sme sa niektorí žiaci z rady školy v príležitosti sviatku Mikuláša rozhodli vycestovať do obce Červenica, kde sme navštívili školu pre hlucho-slepé deti.  Pripravili sme si pre nich program v podobe návštevy Mikuláša a darčekov.  Deti v sprievode učiteliek si pre Mikuláša pripravili básničky a pesničky. Mikuláš sa s deťmi zahral, kreslil a vypočul si ich dojemné príbehy. Po obede sme sa rozlúčili a sľúbili si ďalšie stretnutie. Morálne ponaučenie pre Nás všetkých znie: Nesúďme ľudí podľa obalu. Nikdy neviete čo si človek s takýmto postihnutím zažil. Vďačnosť a úprimnosť takýchto detí ale aj dospelých je na nezaplatenie.

      /Fotogaléria/