• Novinky

      • Oznam pre žiakov bývajúcich v školskom internáte – 4.ročník

      • Týmto oznamujeme žiakov 4. ročníka ubytovaných v školskom internáte, že osobné veci si budú môcť prevziať v dňoch 19. – 20. 4. 2021 v čase od 8,00 do 15,00 hod za prítomnosti vychovávateľky školského internátu.

       Mgr. Ligdayová Iveta

         Vedúca ŠI a VMV

      • Opätovný úspech v súťaži Stredoškolská odborná činnosť

      • Aj tohto roku sa zapojili naši žiaci do krajského kola najväčšej odbornej súťaže žiakov stredných škôl, do 43.ročníka Stredoškolskej odbornej súťaže.

       Krajské kolo sa uskutočnilo, aj s ohľadom na pretrvávajúce obmedzenia v školstve z dôvodu pandémie, v dištančnej forme dňa 26.3.2021.

       Našu školu reprezentovalo 11 žiakov so 7 prácami v konkurencii 184 súťažiacich so 147 prácami. Aj tento rok sa v tejto veľkej konkurencii dokázali naši žiaci so svojimi prácami presadiť na popredných priečkach a viacerí z nich aj postúpili na celoštátne kolo tejto súťaže, ktoré sa bude konať koncom apríla, rovnako dištančnou formou.

       Naši žiaci obsadili v dvoch kategóriách 1.miesto, ale získali aj po jednom druhom a  treťom mieste.

       Konkrétne žiačka II.B triedy, odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, Veronika Závadská, skončila v odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia s jej prácou Údolie Kniežaťa Laborca na 1.mieste. A rovnako 1.miesto obsadila aj žiačka III.B triedy, odboru škola podnikania, Rúth Zimová v odbore Pedagogika, psychológia a sociológia s prácou Existenciálny dopad sociálnych sietí na človeka a spoločnosť.

       2.miesto a rovnako postup na celoštátne kolo získala žiačka II.B triedy, Nelia Butsko, v odbore Problematika voľného času s prácou Od nápadu k realite.

       3.miesto obsadila žiačka odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, Julija Zubyk, v odbore Životné prostredie, geografia, geológia s prácou na tému Po stopách netradičných železničných tratí na Ukrajine.

       Všetkým našim žiačkam blahoželáme a postupujúcim do celoštátneho kola držíme prsty.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
    • info@sospodnikania.sk
    • vrablova@sospodnikania.sk
    • vrabel@sospodnikania.sk
    • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
    • Masarykova 24, 081 79 Prešov
    • 378 802 41
    • 202 170 86 78
    • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje