• Novinky

      • Matematický Klokan 2021 – výsledky

      • V dňoch 20.–21.4.2021 riešili stovky(možno tisíce) žiakov základných a stredných škôl na Slovensku zaujímavé úlohy tohtoročnej súťaže Matematický Klokan. Z našej školy našlo odvahu popasovať sa s príkladmi 18 dievčat prvých a druhých ročníkov a dve štvrtáčky.

       Poradie najúspešnejších v roku 2021

       za celú školu:

       1. Albertová Nikola, I.A, 72bodov, 60% úspešnosť – šampión školy

       2. Lengerová Lívia, IV.C, 71b, 59,17% úspešnosť

       3. Štelbadská Sandra, II.B, 66b, 55% úspešnosť

       kategória Junior O34:                                                   

       1. Lengerová Lívia, IV.C, 71b

       2. Jurkovičová Anička, IV.C, 59b

       kategória Kadet O12

       1. Albertová Nikola, I.A, 72b

       2. Štelbadská Sandra, II.B, 66b

       3. Koščová Kristína, I.A, 54b

       4. Regrútová Antónia, I.A, 52b

       5. Kustro Sofia, I.A, 49b

       Poradie ostatných súťažiacich môžete zistiť mailom u p.prof. Vavrekovej alebo zadaním svojho kódu na stránke https://matematickyklokan.sk/.

       Buďte v škole, dostanete darček od organizátorov tj. Talentídy n.o. a Združenia rodičov SOŠ podnikania.

       Všetkým účastníkom bez ohľadu na poradie blahoželáme a prajeme radosť z myslenia a riešenia úloh.

       MV                       Klokan.jpg

      • Burza modelov a šiat

      • Opäť  je tu šanca pomôcť sebe a iným  prostredníctvom  burzy  šiat v duchu ZERO WAST.  V telocvični  školy  od pondelka 21.06.2021 do piatka 25.06.2021 v čase od 8:00 do 12:00 h. uskutoční výpredaj modelov z dielne umelcov našej školy a darovanie šatstva pre všetky vekové i konfekčné kategórie. Zvyšné šatstvo poputuje GKCH v Prešove na charitatívne účely.

       Všetci ste srdečne vítaní, tešíme sa na vás!

       PS: Za prípravu burzy patrí srdečné poďakovanie všetkým, ktorí priložili ruku k dielu – Mgr. M.Kušnírovej a žiakom I.A triedy, Mgr. J.Šebejovej a žiakom II.A triedy a Mgr. N.Tomanovej.

       Mgr. Martina Leláková

      • NÁPAD PREDÁVA 2021

      • Dňa 10. júna 2021 sa na SOŠ podnikania uskutočnil ďalší už IX. ročník celoškolskej súťaže „NÁPAD  PREDÁVA 2021“. Na úvod nás privítali naši moderátori, a to Klaudia Brabcová a Július Štefaník. Celoškolskú súťaž Nápad predáva 2021 slávnostne otvoril pán riaditeľ Mgr. Michal Čiernik. Zároveň nás pozdravil vzácny hosť Mgr. Juraj Kredátus, PhD., vedúci oddelenia odboru školstva PSK.

       Počas celoškolskej súťaže navštívili našu školu ďalší hostia, a to Mgr. Zdenka Štefaníková, majiteľka firmy AWYN, s.r.o., taktiež aj pani Kristína Lorková, projektová koordinátorka projektu „Rozbehni.sa“, ako aj JUDr. Milan Kendereš, majiteľ firmy EkoMedia, s.r.o..

       Cieľom súťaže Nápad predáva 2021 bolo podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Do súťaže sa zapojilo 16 súťažných tímov z jednotlivých tried. Žiaci mali za úlohu pripraviť si prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať nápad v slovenskom aj v cudzom jazyku. Porota to mala veľmi ťažké, aby vybrala tie najlepšie firmy.

       Učitelia cudzích jazykov ohodnotili samostatnú kategóriu cudzích jazykov: Individuálny predajca v anglickom jazyku, ktorú získala žiačka I.B triedy Karolína Širillová a druhou cenou bolo Predajná skupina vo viacerých cudzích jazykoch, ktorú získala firma CULTURE GO, s.r.o. - Karabinošová, Dakarová, Gregová, Štelbacká a fedorová II.B triedy.

       Súťaž podporili aj naši sponzori: AWYN, s.r.o. , Milk – Agro, s.r.o. , Rodičovské združenie pri SOŠ podnikania a Občianske združenie Mladý tvorca.

       Na záver súťaže boli vyhlásené výsledky, ceny odovzdal pán riaditeľ školy Mgr. Michal Čiernik.  Ocenené tímy, ako aj jednotlivci dostali veľmi pekné ceny od našich sponzorov.

       Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným spoločnostiam prajeme veľa skvelých nápadov v novom X. ročníku „Nápad predáva “ v roku 2022.

       Výsledky súťaže v tabuľke: Výsledková_listina_NÁPAD_PREDÁVA_2021

        

      • Týždeň Zdravej výživy

      • Týždeň od 31.05. do 04.06.2021 bol pre nás  aj Týždňom zdravej výživy. Počas celého týždňa sme sa zúčastňovali rôznych aktivít a to napríklad : ochutnávka zdravých jedál, diagnostika telesného zloženia či vedomostný kvíz. Počas celého týždňa sme si s radosťou vychutnávali zdravú stravu aj v školskej jedálni.  

       Veľká vďaka patrí dievčatám z I.A triedy, ktoré spoluorganizovali toto podujatie. Napomáhali aj žiačky III.B triedy, ktoré sa venovali diagnostike zloženia tela, ale aj všetkým ostatným žiačkam, ktoré ochotne pomohli pri príprave či vyhodnocovaní súťaže.

       Veľká vďaka patrí školskej jedálni a členom komisie "STOP OBEZITE", kvôli ktorým sa táto krásna a úspešná akcia zrealizovala v priateľskej atmosfére a hlavne zdravo! 

       Vedomostný kvíz sa tešil veľkému úspechu a pán riaditeľ Mgr. Michal Čiernik  vyžreboval piatich výhercov, ktorí si prevzali balíček zdravých dobrôt (Mgr. Stoláriková, Čuchranová III.A, Koščová I.A, Lukáčová I.A, Poľanská II.B). 

       Veríme, že sa zdravá strava nebude v našom jedálničku objavovať len počas spomínaného týždňa, ale stane sa každodennou súčasťou stravovacieho režimu nasledujúcich dní. Nezabúdajme na heslo nášho vydareného týždňa: "Nech je jedlo tvojim liekom a liek tvojim jedlom." Hippokrates

      • Multifunkčný preukaz ISIC pre študentov

      • Preukaz žiaka ISIC je multifunkčný preukaz dostupný pre žiakov stredných škôl. Žiaci ho môžu získať priamo cez svoju strednú školu a množstvo funkcií a výhod prináša nielen samotným žiakom a ich rodičom, ale aj strednej škole, ktorú navštevujú a ktorá im preukaz vydáva. Na čip v preukaze si môžeš nahrať napríklad elektronickú peňaženku (električenku v MHD, vlakoch, autobusovej doprave…), ale aj obedy v škole, prístupy do niektorých miestností, na plaváreň či do knižnice. Preukaz ISIC plní funkciu dochádzkového čipu študentov školy. Preukaz slúži ako tvoj doklad o statuse študenta a ako preukaz na zľavy na Slovensku ale aj v zahraničí.

       Čo je potrebné:

       • Vyplniť žiadosť o vydanie preukazu ISIC a doručiť ju do SOŠ podnikania v termíne do 15.6.2021 (Mgr. Stoláriková – učiteľka)

       • So žiadosťou doniesť úvodný poplatok 20,00 € (čipový preukaz a známka ISIC na školský rok 2021/2022) a svoju fotku o rozmeroch 3 x 3,5 cm

       Žiadosť-o-vydanie-preukazu-žiaka-ISIC-EURO26_04-2021

      • S T R E T N U T I E

      • V utorok 1.júna 2021 sa v nádherných priestoroch Skladu soli v STM Múzea v Solivare konala vernisáž rozlúčkovej výstavy výtvarných diel žiakov umeleckých študijných odborov, na ktorú zavítali absolventi menovaných odborov, pedagógovia, ktorí  boli v minulosti významnou súčasťou pedagogického zboru, aktuálni pedagógovia a žiaci, rodičia a hostia.

       Vernisáž otvorila výstavu, ktorá je prierezom vývoja umeleckých odborov odevný dizajn a dizajn interiéru. Vzhľadom limity výstavného priestoru bolo možné vystaviť obmedzený počet exponátov, no napriek tomu umožňuje inštalácia nahliadnuť pod pokrievku výtvarnej tvorby žiakov dizajnu a prezrieť si ukážky maľby, kresby, grafiky, fotografie, ale aj búst, dekoratívnych predmetov, modelov odevov či priestorov, funkčné dizajnérske diela v mierke 1:1. Informačný panel poskytuje pohľad na vývoj odborov, predstavenie autorky odborov – významnej slovenskej scénickej a kostýmovej výtvarníčky, dlhoročnej vedúcej umeleckých odborov, skvelej učiteľke a výnimočnej osobnosti – pani PaedDr. Mgr. Anny Simkovej.

       Za možnosť zorganizovať výstavu a vernisáž patrí poďakovanie vedeniu školy – p. riaditeľovi školy – p. Mgr. Michalovi Čiernikovi a p. zástupcovi riaditeľa – p.Ing. Bohušovi Popíkovi, MBA , za podporu, materiálno-technické zabezpečenia a príspevok do programu. Poďakovanie patrí aj p. školníkovi J.Stredňákovi za prevoz exponátov a pomoc s ich expedovaním, všetkým vyučujúcim za ústretovosť voči žiakom spolupracujúcim na inštalácii a príprave programu, pani Ing. arch. Silvii Šillovej za spoluprácu pri výbere exponátov pre výstavu, p. Mgr. Rastislavovi Mravcovi za spoluprácu pri výbere výtvarných prác a príhovor v mene odborných učiteľov počas programu vernisáže a p. Ing. Janke Kočárovej za zorganizovanie žiakov MRCR pre servis občerstvenia. Obrovské poďakovanie patrí žiakom III.A triedy Rebeke Hodošiovej, Adriáne Čuchranovej, Barbore Baranovej, Miriame Puškášovej, Tímei Kuchtovej, Lukášovi Bartošovi, žiačke III.C triedy Sáre Bednaríkovej a žiakovi II.B Jakubovi Miháľovi, ktorí participovali na inštalácii výstavy, príprave a realizácii programu pre vernisáž. Potrebné je poďakovať žiakom II.B Veronike Závadskej, Sandre Štelbackej, Kataríne Kakarovej, Natálii Poľanakej, Júliusovi Štefaníkovi a Samuelovi Bakovi za kultivovaný servis občerstvenia pre účastníkov vernisáže.

       S potešením však ďakujeme všetkým účastníkom vernisáže, ktorí vytvorili príjemnú atmosféru stretnutia, spomínania, priateľských rozhovorov a svojou prítomnosťou sa navzájom potešili a obohatili.

       V neposlednom rade poďakovanie patrí zamestnancom STM Múzea Solivar pod vedením p. riaditeľa PhDr. Mareka Duchoňa, ktorí už tradične poskytli priestor  pre prezentáciu umenia našich žiakov a vytvorili príjemnú klímu pre spoluprácu a stretnutie priaznivcov školy a umenia. Špeciálne poďakovanie patrí  autorke a dlhoročnej správkyni umeleckých odborov – p. PaedDr. Anne Simkovej za dlhoročnú prácu pre prospech žiakov a pre budovanie dobrého mena školy, za účasť, príhovor a spríjemnenie atmosféry vernisáže, pani RNDr. Ing. Márii Vavrekovej za dlhoročnú spoluprácu pri realizácii výtvarných projektov, plenérov, výstav a vernisáží.

       Výstavu je možné prezrieť si ešte do 30.júna 2021 v prevádzkovom čase STM Múzea (od 9:00 hod. do  17.00 hod. od stredy do nedele).

       Mgr. Martina Leláková

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
    • info@sospodnikania.sk
    • vrablova@sospodnikania.sk
    • vrabel@sospodnikania.sk
    • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
    • Masarykova 24, 081 79 Prešov
    • 378 802 41
    • 202 170 86 78
    • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje