• Informácia pre žiakov

     • Na základe momentálnej situácie s pandémiou COVID-19 a po konzultácií s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove stanovujeme vyučovací proces v termíne od 2.11.2021 do 5.11.2021 nasledovne:

      - Triedy I.B-o, II.A-o, III.A-o budú realizovať vyučovací proces prezenčnou formou v škole podľa stanoveného rozvrhu,

      -  Triedy I.A-o, I.A-p, I.B-p, II.A-p, II.B-o, II.B-p, III.A-p, III.B-o, III.B-p, IV.A-o, IV.A-p, IV.B-o, IV.B-p, IV.C-p budú realizovať vyučovací proces dištančnou formou z domu podľa stanoveného rozvrhu (povinnosť byť na hodine na základe kontroly dochádzky zo strany vyučujúcich),

      -  Vedenie školy dôrazne odporúča žiakom, aby sa išli okamžite otestovať bezplatne PCR testom (meno pozitívneho spolužiaka a dátum jeho testovania Vám pošle triedny učiteľ mailom),

      -  Pre žiakov Spojenej školy (okrem tried s prezenčnou formou) nebude fungovať školský internát,

      -  Výdaj obeda pre žiakov s prezenčnou formou bude 12,05-12,30 hod.,

      -  Všetci žiaci, ktorí budú v škole na prezenčnej formy vyučovania musia ráno pri príchode do školy odovzdať na mieste 1.kontaktu vyhlásenie o bezpríznakovosti (žiaci školského internátu v pondelok pri príchode,

      -  Vedenie školy odporúča žiakom absolvovanie AG samotestov pred príchodom do školy.

      https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     • Projekt Záložka do knihy spája slovenské školy je už niekoľko rokov úspešne realizovaný aj na našej škole. Hand made výroba záložiek na každoročne inú tému ponúka ukážky praktických výtvarných zručnosti žiakov a ich vedomostí o zadanej téme. Prostredníctvom výmeny záložiek medzi žiakmi partnerských škôl sa prezentuje ich mimoškolská činnosť, estetické stvárnenie a osobný pohľad na kultúrne fenomény. Projekt sprostredkúva vzájomné kultúrno-estetické obohatenie a vzájomné spoznávanie sa škôl na Slovensku.

      Aktuálnou témou projektu boli B.S.Timrava a P.O.Hviezdoslav. Našou partnerskou školou v tomto školskom roku bola Pink Harmony – Súkromná škola umeleckého priemyslu vo Zvolene. Dnes sme boli obdarovaní záložkami vytvorenými žiakmi tejto školy. Ich výtvarné diela potešili tvorcov záložiek na našej škole a budú sprevádzať ich putovanie krajinou poznatkov a zábavy, fantázie i faktov. Partnerskej škole posielame ďakovný list. Za koordináciu ďakujeme p. učiteľovi Mgr. J. Benkovi, PhD. .

      Mgr. Martina Leláková

     • Halloween v škole🎃👻

     • Žiacka školská rada pod záštitou vedenia školy zorganizovala dňa 26.10.2021 nádherné podujatie plné mystickosti a výziev s názvom Halloween v škole.

      Členovia Žiackej školskej rady vyzdobili vestibul školy, v ktorom ráno vítali prichádzajúcich žiakov a učiteľov. Pripravili si pre nich rôzne výzvy a súťaže, za splnenie ktorých si zaslúžili sladké odmeny – halloweenske donuty, krvičkové nápoje, pukance, tekvičkové lízanky, atď. Tí menej úspešní odišli s miernym trestom – s radou do života. Taktiež sme si pripravili zopár masiek a halloweenskych make-up artistov, pre tých, ktorí si zabudli nasadiť masku už doma.

      Žiaci mohli pokračovať v súťažiach aj počas prestávok. Zahrali si piškvorky, floorball, odmenu alebo trest, atď... Vzhľadom k tomu, že sa nám minuli všetky odmeny, môžeme s radosťou vyhlásiť, že záujem o toto podujatie bol obrovský a veríme, že si to všetci žiaci a učitelia užili naplno. Tešíme sa takto o rok!

      Happy Halloween by your ZSR team! 💜🗝️

     • Súťaž o najkrajšiu halloweensku masku!🎃

     • Súťaž o najkrajšiu halloweensku masku!🎃

      Pri príležitosti dnešného podujatia „Halloween v škole“, Žiacka školská rada v spolupráci s vedením školy vyhlásila „Súťaž o najkrajšiu halloweensku masku“. Do súťaže sa zaregistrovalo 16 žiakov. Štvorčlenná porota na čele s predsedom poroty riaditeľom školy Mgr. Michalom Čiernikom, vyhodnotila a ocenila tri najkrajšie kostýmy:

      3. miesto – Sidónia Karabinošová, III.B-p trieda – sériový vrah 🔪💀

      2. miesto – Barbora Baranová, IV.A-p trieda – Cruella 💃🗝️

      1. miesto – NAJKRAJŠIA HALLOWEENSKA MASKA – Katarína Kakarová, III.B-p trieda – Mŕtve dievča so zašitými ústami 👻👄

      Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, podporu a námahu, ktorú vynaložili, aby sa mohli zapojiť. Taktiež by sme sa chceli poďakovať ctenej porote za jej odborný názor a čas, ktorý nám venovala. 💜

     • Dištančné vyučovanie v II.A-p a II.B-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu bude prebiehať vyučovanie v II.A-p triede (študijný odbor ekonomické lýceum a škola podnikania) a v II.B-p triede (manažment regionálneho CR) dištančnou formou od 26.10.2021.

      Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú žiaci z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID19 do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

      Prosíme žiakov spomínaných tried II.A-p a II.B-p o pretestovanie formou PCR testu. Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny a žiak alebo zamestnanec nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch.

      U žiakov, ktorí sú plne zaočkovaní resp. uplatňujú si potvrdenie o výnimke z karantény bude realizovaný vyučovací proces štandardnou prezenčnou formou.

     • StudyFest 2021 – online veľtrh zahraničných vysokých škôl

     • StudyFest 2021 – online veľtrh zahraničných vysokých škôl aj tento rok bude veľtrh StudyFest prebiehať online. StudyFest 2021 bude prebiehať 17. novembra od 10:00 do 15:00 hod. Záujemcovia o štúdium sa budú môcť zúčastniť veľtrhu z domu, navštevovať virtuálne stánky a porozprávať sa priamo so zástupcami jednotlivých univerzít, vypočuť si ich prezentácie, stiahnuť si katalógy a iné informačné materiály. Vstup na veľtrh bude, samozrejme, ako vždy bezplatný. Informácie o veľtrhu nájdete tu: https://www.studyfest.sk/ Študenti sa už môžu registrovať tu: https://www.studyfest.sk/volna-vstupenka

     • Zmena podmienok v školskej jedálni

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje dôležitú informáciu. Dňa 23.10.2021 (sobota) vedeniu školy bolo oznámené, že jeden zamestnanec kuchyne má pozitívny výsledok PCR testu. Z tohto dôvodu s okamžitou platnosťou museli všetci zamestnanci kuchyne ísť do karantény a vykonať všetky úkony v súlade so školským covid semaforom a aktuálnou vyhláškou ÚVZSR.

      Ihneď po tejto informácií boli kontaktovaní prípadní externí dodávatelia. Podarilo sa nám s nimi dohodnúť, aby nám pomohli v tejto situácii.  Následne boli rozhodnuté tieto postupové kroky:

      Pondelok (25.10.2021):

      1. výdaj obedov bude prebiehať  štandardným spôsobom so začiatkom od 12:00 hod. do 15:00 hod. ,
      2. obedy sa budú vydávať rovnakým spôsobom ako za normálnych okolnosti, čiže čipnutie a následný príjem obedu,
      3. večera- bude podávaná o 17:30 hod. krabičkovým spôsobom v jedálni školy bez čipovania.

      Utorok (26.10.2021):- len žiaci školského internátu

      1. raňajky - výdaj raňajok  pre žiakov ŠI v štandardnom čase, a to od 6:45 hod.
      2. obed - len pre žiakov školského internátu v čase od 12:00 -13:00 a v čase od 13:30 – 14:30
      3. večera: od 17:30 hod.

      Streda (27.10.2021):- len žiaci školského internátu

      1. raňajky - výdaj raňajok  pre žiakov ŠI v štandardnom čase, a to od 6:45 hod.
      2. obed-   len pre žiakov školského internátu v čase od 12:00 -13:00 a v čase od 13:30 – 14:30

      Z vyššie uvedených informácií vyplýva, že v utorok a stredu bude strava zabezpečená len pre žiakov školského internátu, aby sa zachoval plynulý chod prevádzky školského internátu, nakoľko máme žiakov ubytovaných aj z iných škôl (13 škôl). 

      Z tohto dôvodu pristúpime k úprave vyučovacieho procesu len v utorok a stredu formou skrátených 30 min. vyučovacích hodín. Zamestnancom školy, ktorým vznikne nárok na stravu podľa § 152 Zákonníka práce ods.2 bude samozrejme vyhovené v súlade so spomínaným zákonom.

     • OKTÓBER RACE

     • Ani v tejto neľahkej dobe (hoci s obmedzeniami)  nezabúdame na šport!  

      Počas celého týždňa  prebiehala na hodinách Telesnej a športovej výchovy pohybová súťaž s názvom OKTÓBER RACE, ktorá preverila základné pohybové zručnosti žiakov. Cieľom bolo absolvovať prekážkovú trať v čo najkratšom čase a technicky správne. Najúspešnejší žiaci získali pekné ceny.  

      Kategória – dievčatá.  

      1.miesto = Poláčková Alexandra (0:52,83) 4.B-o  

      2.miesto =Timea Timková (0:53,31) 4.A-o 

      3.miesto =Sofia Štefaníková (0:54,23) 4.B-p 

      Kategória – chlapci.  

      1.miesto = Mojčák Kamil (0:43,56) 2.A-o 

      2.miesto =Tomčišák Adam (0:44,36) 4.B-o 

      3.miesto = Šoltis Denis (0:44,66) 2.A-p 

      Najúspešnejšími žiakom a žiačkam srdečne gratulujeme !   Športu zdar! 

     • Investovanie a kam po skočení strednej školy

     • Vo štvrtok, 21.10.2021, žiaci štvrtých ročníkov Org. zložky strednej odbornej školy podnikania sa zúčastnili besedy na tému Investovanie a kam po skočení strednej školy. Beseda bola so zástupcom spoločnosti finančnej skupiny Prosight.

      Žiaci sa mohli detailnejšie dozvedieť o 2. pilieri dôchodkového sporenia, v čom sú jeho výhody pre mladých a o investovaní do fondov. Kladenými otázkami sa mohli dozvedieť ešte ďalšie informácie, ktoré ich zaujímali.

      Organizačne besedu zabezpečila: Ing. Mgr. Anna Miklušová, učiteľ odborných ekonomických predmetov 

     • Beseda s licencovaným lektorom Jánom Majorošom, členom SkBA a informácia o plánovanom barmanskom kurze na našej škole

     •      Dňa 19.10.2021 sa žiaci našej školy z  odboru manažment regionálneho cestovného ruchu zúčastnili odbornej besedy o barmanskom kurze s licencovaným lektorom Jánom Majorošom, členom Slovenskej barmanskej asociácie.

           Dozvedeli sa zaujímavosti o úlohe barmana, jeho funkcii v hotelových zariadeniach a všeobecných požiadavkách na profesiu barmana. Dozvedeli sa viac o nápojoch a celkovej práci barmana, ktorá je v dnešnom svete veľmi žiadaná ako aj platená. 

           Žiaci mali možnosť okrem počúvania cenných a zaujímavo podaných informácii aj aktívne sa zapojiť  do besedy a tak získať zaujímavé ceny. Získali dôležité informácie potrebné nielen pre túto profesiu, ale celkovo aj pre úspešný život.

           Pán Majoroš informoval o barmanskom kurze, jeho priebehu, cene, kritériách pre absolvovanie záverečnej skúšky a získanie certifikátu, ktorý je platný na Slovensku, ale aj v zahraničí, vo všetkých krajinách, ktoré sú členmi Medzinárodnej barmanskej asociácie - IBA.

           Na našej škole plánujeme tento barmanský kurz zrealizovať začiatkom februára 2022.  Záujemcovia o kurz – je potrebné sa nahlásiť u  Ing. Kočárovej, kabinet 211 A.

      Poplatok za kurz je 100 €.  Pre záujemcov, ktorí nie sú žiakmi našej školy je poplatok 120 €.

       

      Ďakujeme triedam I.B-p, II.B-p a III.B-p za aktívnu účasť na besede

      a tešíme sa na vás na barmanskom kurze.

      Ing. Kočárová Jana

     • Halloween

     • Žiacka školská rada organizuje podujatie "Halloween v škole", a to dňa 26.10.2021. Radi vás všetkých, žiakov aj učiteľov, privítame na vyučovaní v nejakom halloweenskom kostýme, v crazy make-upe, či s uleteným účesom, aby sme si spoločne užili pravú strašidelnú a bláznivú atmošku! Zároveň pre vás máme pripravené rôzne výzvy a súťaže v duchu ODMENA alebo TREST! 

      Pri tej príležitosti už teraz vyhlasujeme Súťaž o najkrajšiu halloweensku masku!!! Do súťaže sa MUSÍTE zaregistrovať najneskôr do 24.10.2021 do 12:00 hod. prostredníctvom nasledovného formulára - https://forms.office.com/r/Fn7xaHncst, ktorý nájdete aj na IG žiackej školskej rady @zsr_poa. Spomedzi registrovaných vyberie odborná porota troch výhercov. Hrá sa o veľa! Hrá sa aj o priepustky! 

      Na všetkých sa už veľmi tešíme a veríme, že nepremárnite príležitosť užiť si vyučovanie aj trochu inak… zábavne? inkognito? medzi strigami či strašidlami? zombie ako vyučujúci? prečo nie? V ten deň je všetko možné a je to len vo vašich rukách! 

      Plagát.png

     • Fotografická súťaž "MOJOU OPTIKOU"

     • Milí  študenti,  dievčatá  a chlapci, ponúkame  vám  možnosť  prezentácie  vlastného objavovania  krás  okolo  nás  prostredníctvom  optiky vášho fotoaparátu alebo vašich  mobilných telefónov. Ak radi fotíte, podeľte  sa  o svoje vnímanie  jedinečnosti, ktorá  nás  obklopuje – zapojte sa do fotografickej súťaže :

      . termín prihlasovania sa do súťaže  :  8.10.2021 – 8.11.2021

      . termín uzávierky :  8.11.2021

      . vyhodnotenie súťaže :  16. - 18.11.2021

      . kategórie 1. portrét

                         2. krajina (príroda, architektúra)

                         3. detail

      . formát    bez obmedzení

      . vyhotovenie fotografie  bez úprav  (fotografie neupravené fotoshopom),

      v neobmedzenom počte, len vlastné fotografie.

      Svoje súťažné príspevky posielajte na mailovú adresu organizátorov – pani  Mgr. Martiny Lelákovej a pani Ing. Janky Kočárovej :  kocarova@sospodnikania.sk , lelakova@sospodnikania.sk , prípadne odovzdajte osobne na USB v kabinete 522 na 5.poschodí p. Mgr.M.Lelákovej alebo na 2.poschodí v kabinete p. Ing.J.Kočárovej.

      Súťažné fotografie budú  zverejnené aj na školskom webe, FB a Instagrame, kde sa bude môcť  do hlasovania o najlepšiu fotografiu zapojiť aj široká verejnosť.

      Na víťazov  jednotlivých kategórii, víťaza internetového hlasovania a absolútneho víťaza  čakajú hodnotné  vecné  ceny.

                                                        Neváhajte a zapojte sa! 

       

                                                                                                   Mgr. Martina  Leláková 

       

     • EXPERT GENIALITY SHOW

     • EXPERT GENIALITY SHOW – 15. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov SŠ prebehne 30. novembra  2021 v týchto oblastiach:

      - Od Dunaja k Tatrám (slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci),

      - Svetobežník (geografia),

      - Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),

      - Do you speak English? (angličtina – čítanie s porozumením, bežné výrazy, gramatika, reálie),

      - Góly, body, sekundy (šport – história, druhy športu, rekordy, športovci, fyziológia tela športovcov, strava športovcov, olympionizmus),

      - Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia).

      PRIHLÁSENIE: záväzne sa prihlás na súťaž školskému koordinátorovi Mgr. Júlii Amanovej mailom na adresu: amanova@sospodnikania.sk  do 20. 10. 2021.

      Ako sa súťaží?

      Dve zo 6 tém si vyberieš, keď dostaneš testy v deň súťaže.

      Odpovieš na 30 otázok z jednej témy a 30 otázok z druhej témy vo vyhradenom čase 60 minút.  Pri každej otázke máš na výber štyri možnosti a ty označíš tú, ktorú považuješ za správnu. 

      O čo sa súťaží?

      Všetci súťažiaci dostanú diplom, najlepší v téme dostanú titul EXPERT NA TÉMU, najlepší v celkovom poradí z oboch tém dostanú titul TOP EXPERT, mobilný telefón a vecné ceny sú pripravené pre tých naj Top Expertov.

      Všetky informácie nájdete na www.sutazexpert.sk

      testovať sa môžetena : https://sutazexpert.sk/navody/

      POSLANIE SÚŤAŽE

      - umožniť žiakom súťažnou formou prezentovať a porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl vo svojej kategórii, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť uznanie,

      - vzbudiť u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania, rozvíjať ich všeobecné znalosti z rôznych oblastí života a motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu.

     • Rodičovský príspevok

     • Rada rodičov na základe uznesenia prijatého na plenárnej schôdzi dňa 21.09.2021 žiada rodičov študentov, aby schválený rodičovský príspevok vo výške 30,-€ na rodinu uhradili internetbankingom, alebo priamou platbou. 

      1. Internetbanking 

      Číslo účtu: SK 80 0200 0000 0043 8521 4859  

      Pri platbe je potrebné uviesť v kolónke Informácie pre príjemcu: triedu, meno a priezvisko žiaka.  

      Vzor: Informácie pre príjemcu: II.B-p Karol Novák 

       

      2. Priama platba 

      Zákonný zástupca môže uvedený príspevok uhradiť prostredníctvom triedneho učiteľa. 

      Rodičovský príspevok je potrebné uhradiť do 30.11.2021

       

       Henrich Knuth                                                           PaedDr. Valentína Černajová 

        predseda RZ                                                                    koordinátorka RR 

       

     • I-bobor

     • Súťaž I-bobor: bude v školskom roku 2021/22 prebiehať v spolupráci s aSc cez EduPage.

      Po dohode s organizátormi súťaže iBobor od školského roka 2021/22 budú môcť školy registrovať žiakov do súťaže a žiaci robiť súťaž cez EduPage.

      Novinkou je, že tento rok sa uskutoční ešte pred hlavnou súťažou tzv. tréningové kolo.

      Tréningové kolo sa uskutoční pre všetky kategórie 6.10.2021 od 8:00 do 20:00.

      Čo je cieľom tréningového kola?

      Žiaci si vyskúšajú, ako budú súťažiť - ako a kam sa prihlásia.

      Vyskúšajú si prácu s testami na platforme EduPage.

      Otestujú, či na vašich školských počítačoch a v používaných prehliadačoch, fungujú rôzne typy otázok, či vedia zadať odpoveď.

      Učitelia aj žiaci uvidia svoje výsledky z tréningového kola a tak sa môžu lepšie pripraviť na hlavnú súťaž.

      Účasť v tréningovom kole nie je nevyhnutná pre účasť v hlavnej súťaži.

      Tréningové kolo môžu žiaci robiť v škole spolu s učiteľom, alebo si ho môžu urobiť žiaci aj sami doma. Nie je nutný dozor učiteľa.

      Hlavná súťaž sa potom bude konať v škole pod dozorom učiteľov v týchto termínoch:

      9.11.2021: Seniori - študenti 3., 4. ročníka

      11.11.2021: Juniori - študenti 1. a 2. ročníka

      Ďalšie informácie o súťaži nájdete tu.

      Pravidlá súťaže tu.

      Archívne testy z predošlých ročníkov nájdete tu.

      Záujemcovia, ktorí by radi vyskúšali svoje zručnosti a vedomosti hláste sa u svojich vyučujúcich informatiky, potvrďte záujem o účasť v Edupage, alebo u koordinátora súťaže: Ing. D. Vrabľovej, kabinet č. 309A,  e-mailom: vrablova@spodnikania.sk .

      Následne všetkým registrovaným súťažiacim bude zaslaný kód aj s pokynmi k absolvovaniu súťaže.

      bobor_plagat2122.pdf

     • Nové vydanie časopisu Kam po strednej

     • Informácia o novom vydaní časopisu  Kam po strednej  

      Nové vydanie obsahuje až 36 strán s informáciami:    

      • o štúdiu na VŠ, predstavením fakúlt a univerzít 
      • postup ako správne vybrať VŠ 
      • pozvánku na celoslovenské virtuálne dni otvorených dverí   
      • ponuky práce pre študentov, ktorí ďalej študovať nebudú  

      Na podstránke https://www.narodnekariernecentrum.sk/casopis je umiestnená online verzia časopisu. 

      Jednou z noviniek aj možnosť celoročného predplatného na 3 vydania časopisu za 5,40 eur bez dodatočných nákladov na poštovné. Objednať si ho môžu nielen školy ale aj individuálni študenti.