• Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 9.12.2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Prebiehalo dištančne aj prezenčne.

      Školského kola sa zúčastnilo 8 študentov.

      Výsledková listina:

      1. E.Sedláková  - 4.B-o

      2. B.Simčáková - 3.B-p

      3. A.L.Čechová - 3.B-o   a S.Karabinošová - 3.B-p

      Výhercom blahoželáme.

      Do okresného kola kategórie 2D postupuje E.Sedláková, ktoré sa uskutoční 13.1.2022 online formou.

      Mgr. Sylvia Mačugová

     • Potravinová zbierka - poďakovanie

     • V piatok 10. decembra sme ukončili zbierku potravín a hygienických potrieb pre rodiny, ktoré žijú v Centre Dorka v Prešove. Vyzbierané veci sme odovzdali pani Valečkovej, ktorá vedie celé zariadenie. Srdečne sa poďakovala v mene všetkých rodín:

      „Ďakujeme  žiakom a učiteľom Spojenej školy na Masarykovej ulici v Prešove, ktorí  pod vedením pani učiteľky Miklošovej zorganizovali zbierku pre prijímateľov v našom zariadení. Vyzbierané potraviny potešili naše rodiny a určite potešia aj druhýkrát ako súčasť vianočných balíčkov.“

      Verím, že všetkých nás, ktorí sme do tejto zbierky prispeli, hreje v srdci dobrý pocit spolupatričnosti s tými, ktorí sú na pomoc iných odkázaní.

      Prajem Vám všetkým krásne a pokojné Vianoce prežité s láskou v kruhu Vašich rodín.

      Marcela Miklošová

     • Online DOD_15.12.2021_Fakulta športu Prešovskej univerzity

     • Fakulta športu Prešovskej univerzity organizuje pre všetkých záujemcov o štúdium dňa 15.12.2021 o 15,00 hod.  online Deň otvorených dverí.

      Na podujatí budú záujemcom poskytnuté základné informácie o možnostiach štúdia doplnené o množstvo fotografického a video materiálu. 

      Na pozvánke je uvedený QR kód s prepojením na vysielanie. 

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa  3.12.2021 sa konalo školské kolo  olympiády v nemeckom jazyku.

      Z každého ročníka, ba dokonca z každej triedy sa zúčastnil aspoň jeden zástupca.

      Aj keď sa nemčina učí menej ako anglický jazyk, žiaci preukázali veľmi dobré znalosti.  Poniektorí sa takejto olympiády zúčastnili po prvýkrát, no napriek tomu získali dostatočný počet bodov.

      Celkovo sa olympiády zúčastnilo 14 žiakov.                                          

      Vyhodnotenie:

      1. miesto získala žiačka IV.B-p triedy- Klaudia Guľáková                                                             

          /ďalej postupuje na okresné kolo/

      2. miesto získala žiačka III.A-o triedy- Timea Harčaríková                                                            

          /ďalej postupuje na okresné kolo/

      3. miesto získala žiačka III.A-o triedy – Alexandra Lucia Čechová

      4. miesto získali nerozhodne dvaja žiaci – Viktória Štalmachová, žiačka I.A-p triedy a Filip Ciesar, žiak II.A-o triedy

      Výhercom srdečne blahoželám a teším sa na ďalšiu olympiádu na budúci  školský rok.

               Mgr. Nikol Tomanová

     • Potravinová zbierka

     • Milí žiaci,

      v tomto predvianočnom období sa na nás obracia Centrum Dorka v Prešove, ktoré sa stará o problémové rodiny, s prosbou o potravinovú pomoc. Preto sa Vám chceme prihovoriť aj my, Vaši učitelia, a zároveň Vás chceme požiadať, aby sme spoločne prejavili našu spolupatričnosť s rodinami, ktoré sú v ohrození. Bohužiaľ, aj v dnešnej dobe žijú v našej spoločnosti deti, ktoré nemôžu prísť do obchodu a kúpiť si v ňom to, čo by potrebovali, chceli a už vôbec nie to, po čom túžia. Preto sme sa rozhodli zapojiť do projektu pomoci rodinám v núdzi a urobiť tak ďalší krok ku Škole s veľkým srdcom.

      Takže.. od štvrtka 2. decembra do piatka 10. decembra sa bude v  našej škole konať potravinová zbierka na pomoc rodinám s deťmi v ohrození. Prosíme Vás, aby ste v týchto dňoch „ukradli“ niečo z domácej špajzky a doniesli to do školy. Môže to byť čokoľvek, čo má trvanlivý charakter. Najakútnejšie potraviny sú: olej, cukor, soľ, strukoviny (šošovica, fazuľa, žltý hrach), múka, detská krupica, trvanlivé mlieko, konzervy (ryby, morcadella, paštéty), ryža, cestoviny, čaj, kakao, džemy, sušené polievky, suché keksy a piškóty.

      Okrem potravín môžete doniesť aj hygienické potreby (zubná pasta, zubná kefka, mydlo, sprchovací gél, prášok na pranie).

      Vyzbierané potraviny a hygienické potreby odovzdáme o týždeň v piatok pani Valečkovej, ktorá spomínané centrum vedie.

      Milí žiaci, veríme, že sa všetci nad touto výzvou úprimne zamyslíte a nikoho z Vás sa nenapadne opýtať, aká cena čaká na víťaza.. Toto totiž nie je súťaž, je to pomoc.. úprimná a zo srdca. A víťazom sa stane každý z nás, kto sa do tejto zbierky zapojí.

      Ďakujeme

      učitelia Spojenej školy

     • Dištančné vyučovanie v II.A-p, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.B-p, IV.C-p, IV.B-o.

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu u zamestnanca školy (žiaka školy) bude prebiehať vyučovanie v triedach II.A-p, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.B-p, IV.C-p, IV.B-o od 6.12.2021 dištančnou formou. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín. Žiadame žiakov spomínaných tried II.A-p, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.B-p, IV.C-p,IV.B-o, ktorí boli v úzkom kontakte s pedagogickým zamestnancom (žiakom) s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na Ag test, ktorý sa vykonáva v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo na PCR test prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk. Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr  v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Nástup žiakov tried II.A-p, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.B-p, IV.C-p, IV.B-o do školy na prezenčnú formu bude 13.12.2021 - pondelok.