• Nápad predáva 2022 (24.3.2022)

     • Dňa 24.3.2022 o 09,00 hod. sa na Spojenej škole, Masarykova 24, 080 01 Prešov uskutoční X. ročník celoškolskej súťaže "Nápad predáva 2022". Cieľom tejto súťaže je podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Do súťaže sa môže zapojiť každý žiak alebo tím z jednotlivých tried. Žiaci majú za úlohu si pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať nápad v slovenskom aj v cudzom jazyku. Prihlasovanie sa do súťaže je možné do 22.3.2022. Zároveň si dovoľujeme touto cestou pozvať rodičov a zákonných zástupcov ako hostí na túto výnimočnú celoškolskú súťaž.

      Súťažné kategórie:

      • Mladý podnikateľ roka

      • Najpútavejšia reklama

      • Najlepší predajca (prezentácia)

      • Najlepšia prezentácia v cudzom jazyku

      • Cena investorov

      • Najlepší EKO - nápad

     • Pomoc Ukrajine

     • Milí priatelia (žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy),

      Chceme aj my svojou troškou prispieť na pomoc Ukrajine. V spolupráci s OZ Podaj Ďalej chceme pomôcť našim priateľom, známym, ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou z Ukrajiny.

      Naša pomoc bude rozdelená do troch hlavných okruhov:

      1. Finančná pomoc:

      - tí, ktorí chcú prispieť ľubovoľnou finančnou čiastkou tak môžu urobiť na číslo účtu: SK66 8330 0000 0020 0083 8857, do poznámky pre prijímateľa uviesť "UA", poprípade doniesť hotovosť Mgr. Kirňaková, ktorú odovzdáme OZ Podaj Ďalej.

      2. Pomoc s ubytovaním pre ľudí, ktorí nemajú kam ísť:

      - tí, ktorí sú ochotní pomôcť s ubytovaním ľudí, poprosíme Vás poslať nám mail na adresu: popik@sospodnikania.sk, v ktorom uveďte prosím:

      - koľkých ľudí môžete ubytovať

      - na aké obdobie a od kedy

      - v akých podmienkach

      - presnú adresu ponúkaného ubytovania

      - Vaše kontaktné údaje (meno, mobilný telefón)

      3. Humanitárna pomoc:

      - aktuálne máme otvorené zberné miesto (miestnosť 011) vo vestibule školy, kde túto pomoc budú organizovať triedni učitelia vo svojich triedach v spolupráci s Mgr. Lelákovou budú sústreďovať veci v zbernom mieste (poprípade zamestnanci školy priamo donesú veci do zberného miesta).

      Pre špecifickú situáciu Vás prosíme prinášať len nasledovné veci:

      - deky, prikrývky, spacáky, matrace

      - vankúše, paplóny, posteľné prádlo

      - hygienické potreby: toaletný papier, hygienické vložky, plienky, vlhčené utierky, hygienické vreckovky, uteráky a pod.

      - detské kojenecké fľaše

      - základné lieky: Paralen, Panadol, Ibalgin, leukoplast, obväzy, Sanorin alebo iné kvapky do nosa a pod.

      - jednorázové potraviny = tie ktoré sa dajú zjesť na mieste: detské výživy v plastovom obale, croissant, keksy, chrumky, oplátky, čokoláda, bagety a pod.

      - dlhotrvajúce potraviny, ktoré nie je potrebné variť: konzervy, hotové jedlá v konzerve a pod.

      - voda v akýchkoľvek baleniach (malé, veľké), džúsy, iné nápoje

      Všetkým Vám vopred veľmi pekne ďakujeme za pomoc. Viem, že možno nezastavíme vojnu, no aj takto môžeme pomôcť mnohým ľuďom v nej...

     • Informácie pred nástupom žiakov do školy od 28.2.2022

     • Na základe Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 28. februára 2022 vchádzajú do platnosti nasledujúce opatrenia:

      - na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti,

      - školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona (výlety a exkurzie, športové výcviky a školské športové súťaže, kurzy na ochranu života a zdravia, dni otvorených dverí, ...) možno uskutočňovať len za podmienok ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, najmä opatrenia k obmedzeniam prevádzok a opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí,

      - pre žiakov stredných škôl možno uskutočňovať výmenné programy podľa školského zákona,

      - v období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa (považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole),

      - v triedach, v ktorých sa neuskutočňuje školské vyučovanie v škole (prezenčne) riaditelia škôl zabezpečia pre žiakov dištančné vzdelávanie,

      - ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní,

      - povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na žiaka, pedagogického zamestnanca, pokiaľ k úzkemu kontaktu došlo v rámci školy a neprejavuje klinické príznaky ochorenia COVID-19,

      - domáca karanténa sa neaplikuje pri kontakte s pozitívnym spolužiakom v triede, namiesto karantény sa zavádza nosenie respirátora/rúška po dobu 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou v triede pri zachovaní prezenčnej výučby a izolácií iba u pozitívnej osoby,

      - zrušenie povinnosti nosenia respirátora/rúška v triedach, naďalej ostáva povinnosť nosenia respirátora/rúška v spoločných priestoroch,

      - trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok AG samotestu, nejde do karantény, do karantény ide žiak len v prípade, ak sa u neho prejavujú príznaky ochorenia  COVID-19,

      - ubytovanie sa poskytuje iba žiakom s prezenčnou výučbou.

      Bližšie informácie nájdete v  novom_Školskom_semafore_pdf

     • Oznam pre budúcich maturantov

     • Spojená škola, Masarykova 24, 080 01 Prešov oznamuje budúcim maturantom, že na webovej stránke, v sekcii Žiaci a rodičia bol spracovaný modul Maturitné skúšky 2022.

      Obsahom tohto modulu sú všetky potrebné informácie o maturitných skúškach v tomto školskom roku.

     • Dištančné vyučovanie v triedach I.A-p, I.B-p, II.A-o, II.B-o,II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.A-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného pozitívne prípadu COVID-19 u zamestnanca školy bude od zajtra 16.2.2022 prebiehať  vyučovanie dištančnou formou v triedach I.A-p, I.B-p, II.A-o, II-B-o, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.A-p. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame zamestnancov školy a žiakov spomínaných tried I.A-p, I.B-p, II.A-o, II.B-o, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.A-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triedach I.A-p, I.B-p, II.A-o, II.B-o, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.A-p do školy na prezenčnú formu bude 28.2.2022 – pondelok.

      Aktuálna situácia k 16.2.2022 bude:

      Dištančná forma vyučovania

      • I.A-p (16.2.2022 – 19.2.2022) 
      • I.B-p (16.2.2022 – 19.2.2022)
      • II.A-o (16.2.2022 – 19.2.2022)
      • II.B-o (16.2.2022 – 19.2.2022)
      • II.B-p (16.2.2022 – 19.2.2022) 
      • III.A-p (16.2.2022 – 19.2.2022)
      • III.B-p (16.2.2022 – 19.2.2022)
      • IV.A-p (16.2.2022 – 19.2.2022)
      • IV.B-p (15.2.2022 – 19.2.2022)
      • IV.A-o (15.2.2022 – 19.2.2022)
      • IV.B-o (15.2.2022 – 19.2.2022)

      SPOLU: 11 tried

      Prezenčná forma vyučovania

      • II.A-p, IV.C-p, I.A-o, I.B-o, III.A-o, III.B-o.

      SPOLU: 6 tried

     • Predaj Valentínskych výrobkov študentskej firmy Mystery

     • Dávať a príjmať lásku je zmyslom života každého z nás, preto sa naša študentská firma MYSTERY, Junior Achievement Slovensko, rozhodla darovať kúsok lásky práve tým, ktorí to najviac potrebujú. Dnes sme na škole zorganizovali predaj našich ručne vyrobených valetínskych výrobkov, ktoré ste si mali možnosť zakúpiť počas celého dňa na druhom poschodí. Váš záujem o naše produkty nás veľmi milo prekvapil a preto sme radi, že sme mohli aspoň takto málo prispieť k valentínskej atmosfére na našej škole.

     • Sviatok svätého Valentína

     • Naši láskaví učitelia a milovaní spolužiaci,  

      14. februára celý svet oslavuje Sviatok svätého Valentína a my nie sme výnimkou.  

      Od minulej stredy ste mali možnosť vhadzovať vaše valentínky do schránky vo vestibule školy a sme veľmi príjemne potešení, že táto aktivita zaujala vašu pozornosť a k dnešnému dňu ste úplne naplnili schránku odkazmi. Svedčí to o tom, že napriek všetkému, čo sa deje okolo nás, ste plní lásky, priateľstva a puto, ktoré je medzi vami nezničili ani dlhé mesiace odlúčenia počas dištančného vzdelávania.  

      Členovia žiackej školskej rady pripravili valentínsku výzdobu v priestoroch školy (Klaudia Brabcová, Patrícia Haboráková IV.B-p), v priebehu vyučovania rozdali valentínsku poštu jednotlivým adresátom, hneď ako predseda ŽŠR Alica Sláviková informovala prostredníctvom rozhlasovej relácie o pôvode Sviatku svätého Valentína. Žiacka školská rada sa tiež postarala o ranné prekvapenie v podobe nealko miešaného nápoja – „love shot“ s názvom Pink Panther – ktorý pre vás pripravili čerstvé absolventky Barmanského kurzu: Viktória Daráková, Tamara Áronová, Sidónia Karabinošová (III.B-p) a Tamara Lopuchovská (I.A-p). Bolo nám cťou s nimi spolupracovať na tejto aktivite, vážime si ich ochotu ráno si privstať a ďakujeme za ich zodpovedný prístup. Sofia Pastirová, Nikla Vargová (II.A-o) a Ella Neupaverová (II.B-o) v úlohe vizážistiek zdobili tváre záujemcov a šírili tak príjemnú valentínsku atmosféru. 

      Na druhom poschodí ste mali možnosť ochutnať s láskou pripravené palacinky, a taktiež si nakúpiť valentínske darčeky pre vašich milovaných. Za túto aktivitu vďačíme študentskej firme „Mystery“.  

      Všetkým prajeme ešte krásny zvyšok dňa, plný lásky a milých prekvapení.  

     • Dištančné vyučovanie v IV.A-o, IV.B-o, IV.B-p,

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov v triedach IV.A-o, IV.B-o, IV.B-p bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 15.2.2022. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried IV.A-o, IV.B-o, IV.B-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triedach IV.A-o, IV.B-o, IV.B-p do školy na prezenčnú formu bude 28.2.2022 – pondelok.

      Aktuálna situácia k 15.2.2022 bude:

      Dištančná forma vyučovania

      • III.A-o (11.2.2022 – 16.2.2022)
      • III.B-o (11.2.2022 – 16.2.2022)
      • IV.C-p (14.2.2022 – 16.2.2022)
      • IV.A-o (15.2.2022 – 19.2.2022)
      • IV.B-o (15.2.2022 – 19.2.2022)
      • IV.B-p (15.2.2022 – 19.2.2022)

      SPOLU: 6 tried

      Prezenčná forma vyučovania

      • I.A-o, I.B-o, I.A-p, I.B-p, II.A-o, II.B-o, II.A-p, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.A-p.

      SPOLU: 11 tried

     • Dištančné vyučovanie v IV.C-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného pozitívneho prípadu COVID-19 u žiak v triede IV.C-p bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 14.2.2022. Vyučujúci v tejto triede budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínanej triedy IV.C-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triede IV.C-p do školy na prezenčnú formu bude 16.2.2022 – streda.

       

      Aktuálna situácia k 14.2.2022 bude:

      Dištančná forma vyučovania

      • III.A-o (11.2.2022 – 16.2.2022)
      • III.B-o (11.2.2022 – 16.2.2022)
      • IV.C-p (14.2.2022 – 16.2.2022)

      SPOLU: 3 triedy

       

      Prezenčná forma vyučovania

      • I.A-o, I.B-o, I.A-p, I.B-p, II.A-o, II.B-o, II.A-p, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.B-p.

      SPOLU: 14 tried

     • Dištančné vyučovanie v III.A-o, III.B-o

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov v triedach III.A-o, III.B-o bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 11.2.2022. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried III.A-o, III.B-o o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triedach III.A-o, III.B-o do školy na prezenčnú formu bude 16.2.2022 – streda.

       

      Aktuálna situácia k 11.2.2022 bude:

      Dištančná forma vyučovania

      • I.A-p (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • I.B-p (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • II.A-o (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • II.B-o (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • IV.B-p (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • III.A-o (11.2.2022 – 16.2.2022)
      • III.B-o (11.2.2022 – 16.2.2022)

      SPOLU: 7 tried

       

      Prezenčná forma vyučovania

      • I.A-o, I.B-o, II.A-p, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.C-p.

      SPOLU: 10 tried

    • Nápad predáva 2022
     • Nápad predáva 2022

     • Dňa 3.3.2022 sa na Spojenej škole, Masarykova 24, 080 01 Prešov uskutoční X. ročník celoškolskej súťaže "Nápad predáva 2022". Cieľom tejto súťaže je podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Do súťaže sa môže zapojiť každý žiak alebo tím z jednotlivých tried. Žiaci majú za úlohu si pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať nápad v slovenskom aj v cudzom jazyku. Prihlasovanie sa do súťaže je možné do 2.3.2022.

      Súťažné kategórie:

      • Mladý podnikateľ roka
      • Najpútavejšia reklama
      • Najlepší predajca (prezentácia)
      • Najlepšia prezentácia v cudzom jazyku
      • Cena investorov
     • Olympiáda Mladý účtovník

     • Dňa 8. februára 2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády Mladý účtovník. 13 štvrtákov preukázalo svoje vedomosti a zručnosti v účtovaní, teda v evidencii majetku a záväzkov obchodnej spoločnosti. Všetci zúčastnení boli úspešní a riešenie účtovných prípadov zvládli na výbornú, za čo im patrí veľká pochvala. Do regionálneho kola však môžu postúpiť len traja najlepší. V utorok boli v najlepšej „účtovníckej“ forme Zuzana Dzurková zo IV. A-o, Tamara Stajančová zo IV. A-o a Adam Tomčišák zo IV. B-o. Samozrejme im blahoželáme, zároveň im želáme, aby boli úspešní aj 25. marca, kedy sa toto kolo uskutoční online spôsobom. Motiváciou pre nich môže byť aj skutočnosť, že ak sa prebojujú medzi 20 postupujúcich do celoslovenského kola, dostanú tak automaticky možnosť študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave alebo na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.

      Našim 13 skvelým účtovníkom ďakujeme za usilovnosť, blahoželáme im k dosiahnutému výsledku a prajeme im veľa úspechov.

      Marcela Miklošová a Tatiana Štofková

     • Dištančné vyučovanie v II.A-o, II.B-o, I.A-p, I.B-p, IV.B-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov v triedach II.A-o, II.B-o, I.A-p, I.B-p bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 9.2.2022. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried II.A-o, II.B-o, I.A-p, I.B-p, IV.B-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triedach II.A-o, II.B-o, I.A-p, I.B-p, IV.B-p do školy na prezenčnú formu bude 14.2.2022 – pondelok.

      Aktuálna situácia k 9.2.2022 bude:

      Dištančná forma vyučovania

      • II.A-o  (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • II.B-o  (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • I.A-p   (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • I.B-p   (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • IV.B-p (9.2.2022 – 14.2.2022)

      SPOLU: 5 triedy

      Prezenčná forma vyučovania

      • I.A-o, I.B-o, II.A-p, II.B-p, III.A-o, III.B-o, III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.C-p.

      SPOLU: 12 tried

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Milí študenti, aj  tohto roku sa môžete zúčastniť medzinárodnej súťaže Matematický klokan, ktorá sa bude konať dňa 11. apríla 2022, bližšie informácie sa dozviete na hodinách Matematiky, kde sa aj môžete prihlásiť  u Ing. D. Vrabľovej a Mgr. S. Drotárovej do 4. marca 2022. Štartovné je 5,-€ pre žiaka (žiaci, ktorí uhradili rodičovský príspevok – 2€).

     • Informácie pre maturantov - internet

     • Deň otvorených dverí Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

      Tento rok sa fakulta rozhodla  Deň otvorených dverí zorganizovať OFFLINE aj ONLINE.  

      SO ŠTUDENTMI SA VIDÍME 11. FEBRUÁRA 2022 O 10:00 V AULE JOZEFA MATÚŠA NA BUČIANSKEJ ULICI V TRNAVE ALEBO ONLINE NA WEBE FMK.SK, ČI NAFMKJEMIDOBRE.SK.

     • Dištančné vyučovanie v III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.B-p, IV.C-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov v triedach III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.B-p, IV.C-p bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 3.2.2022. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.B-p, IV.C-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triedach III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.B-p, IV.C-p do školy na prezenčnú formu bude 8.2.2022 – utorok.

       

      Aktuálna situácia k 3.2.2022 bude:

      Dištančná forma vyučovania

      • I.B-p (31.1.2022 – 7.2.2022)
      • II.A-o (2.2.2022 – 7.2.2022)
      • II.B-o (2.2.2022 – 7.2.2022)
      • III.A-p (3.2.2022 – 8.2.2022)
      • III.B-p (3.2.2022 – 8.2.2022)
      • IV.A-o (3.2.2022 – 8.2.2022)
      • IV.B-o (3.2.2022 – 8.2.2022)
      • IV.A-p (3.2.2022 – 8.2.2022)
      • IV.B-p (3.2.2022 – 8.2.2022)
      • IV.C-p (3.2.2022 – 8.2.2022)

      SPOLU: 10 tried

       

      Prezenčná forma vyučovania

      • I.A-o, I.B-o, I.A-p, II.A-p, II.B-p, III.A-o, III.B-o.

      SPOLU: 7 tried

     • Dištančné vyučovanie v II.A-o, II.B-o

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov v triedach II.A-o, II.B-o bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 2.2.2022. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried II.A-o, II.B-o o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triedach II.A-o, II.B-o do školy na prezenčnú formu bude 7.2.2022 – pondelok.

      Aktuálna situácia k 2.2.2022 bude:

      Dištančná forma vyučovania

      • I.B-p (31.1.2022 – 7.2.2022)
      • II.A-o (2.2.2022 – 7.2.2022)
      • II.B-o (2.2.2022 – 7.2.2022)

      SPOLU: 3 triedy

       

      Prezenčná forma vyučovania

      • I.A-o, I.B-o, I.A-p, II.A-p, II.B-p, III.A-o, III.B-o, III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.B-p, IV.C-p

      SPOLU: 14 tried