• Konzultácie k prijímaciemu konaniu

     • Milí deviataci, 

      · chystáte sa na prijímacie skúšky na Spojenú školu? 

      · chcete zvládnuť prijímacie skúšky bez stresu a v pokoji?  

      Spojená škola, Masarykova 24, Prešov vznikla spojením dvoch stredných škôl 1.9.2021. V tomto školskom roku budeme realizovať prvé prijímacie konanie na novú školu. Chceš, aby si prijímacie skúšky zvládol bez stresu a v pokoji? Pripravili sme pre teba „Konzultácie k prijímaciemu konaniu“. Konzultácie budú zo slovenského jazyka a literatúry  a  z  matematiky. Máme pre teba pripravené dve stretnutia, na ktorých ti pomôžeme pripraviť sa na prijímacie skúšky. 

      1. stretnutie 13.4.2022 od 16.00 hod. do 17.35 hod. 

      Program: 16.00 – 16.45 hod. slovenský jazyk a literatúra 

      16.50 – 17.35 hod. matematika 

      2. stretnutie 20.4.2022 od 16.00 hod. do 17.35 hod. 

      Program: 16.00 – 16.45 hod. matematika 

      16.50 – 17.35 hod. slovenský jazyk a literatúra 

      Konzultácie sú určené len záujemcom, ktorí si podali prihlášku na našu školu. Všetci záujemcovia o spomínané konzultácie sa môžu odpoveďou na tento email prihlásiť v termíne do 12.4.2022 do 12.00 hod. Ak by si mal akýkoľvek problém s registráciou, tak nás neváhaj kontaktovať emailom: spojena.skola.presov@gmail.com, prípadne telefonicky: 0907029842.

      Tešíme sa na teba! 

     • Volejbalový turnaj

     • Dňa 30. marca 2022 sa uskutočnil v telocvični nesmierne napínavý volejbalový turnaj medzi oboma organizačnými zložkami našej školy.

      3.miesto získali tretiaci z OA, na 2.mieste sa po veľmi tesnom súboji umiestnili štvrtáci z Podnikania a zaslúžené 1. miesto si vybojovali druháci z OA.

      Víťazom srdečne blahoželáme.

      Turnaj sa uskutočnil pod vedením p. uč. Berdisovej a p. uč. Laputkovej.

      Všetkým ďakujeme za preukázanie športového ducha a za výbornú atmosféru.

      Kamila Macejová 4.B-o

     • Prednáška o bezplatnom štúdiu vo Fínsku

     • Online prednáška o štúdiu vo Fínsku, uzávierka prihlášok je až 10. mája, a teda je stále šanca stihnúť absolvovať celý prihlasovací proces bez stresov.

      Najmä v tomto školskom roku záujem o Fínsko ako študijnú destináciu rapídne stúpa. Dôvodom je, že štúdium vo Fínsku je nielen bezplatné, ale študenti z EÚ navyše môžu získať dodatočnú podporu vo forme štipendia, ak popri štúdiu aj pracujú na čiastočný úväzok. Navyše je prihlasovací proces pomerne jednoduchý, a na prijatie stačí absolvovať prijímacie testy z angličtiny a matematiky, a to online z pohodlia domova.

      Webinár sa uskutoční v stredu 30. marca o 16:00 a registrácia je možná na stránke: https://univerzity.interstudy.sk/informacne-podujatia/bezplatne-studium-vo-finsku-hamk

     • Deň učiteľov

     • „Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu.“

      J. A. Komenský

      28. marca si pripomíname narodenie a odkaz Jana Amosa Komenského. Jeho nadčasové diela obsahujú pojmy ako sebarealizácia, škola hrou, zmyslová skúsenosť, názornosť, príjemná atmosféra, motivácia a harmónia – náležitosti, ktoré by mali byť súčasťou moderného vzdelávacieho procesu.

      V dnešný deň vám drahí učitelia, patrí srdečné ĎAKUJEM, za váš obetavý prístup k žiakom, nezištnosť, povzbudivé slová, empatiu, vaše vedomosti a skúsenosti. Ste majstrami, ktorí z kusu šedého kameňa vytesajú niečo, čo má formu, obsah, ale najmä šíri vaše posolstvo ďalej k ostatným. Máte veľkú moc cez vašich žiakov meniť svet k lepšiemu, a preto, aj keď ste niekedy na pokraji vašich síl, nezabúdajte ako veľmi ste potrební a dôležití pre celú spoločnosť. Dnešný deň nám dáva príležitosť vyjadriť vám našu úctu a uznanie.

      Nesmieme a nechceme opomenúť ani vás nepedagogickí zamestnanci, ktorí vo veľkej miere prispievate k plynulému chodu vyučovacieho procesu. Sme veľmi vďační za čisté triedy, chutné obedy, funkčné technológie, skvelú údržbu a presné informácie.

      Všetkým vám prajeme k vášmu sviatku veľa zdravia, šťastia, lásky, trpezlivosti, úspešných žiakov, entuziazmus a nikdy nekončiacu inšpiráciu.

      Žiacka školská rada

     • Expert Geniality Show

     • Celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show sa naša škola zúčastňuje pravidelne každý rok a každý rok sa tešíme z úspechov, ktoré na nej naši žiaci dosiahnu. V školskom roku 2021/2022 spomedzi viac ako 10 000 súťažiacich v piatich oblastiach sa medzi našich naj zaradili:

      TOP Experti: v kategórii prvákov a druhákov - Viktória Mihaľová (Mozgolamy), 

                             v kategórii tretiakov a štvrtákov - Jozef Hermanovský (Mozgolamy),

      Experti v jednej oblasti: Kristína Palková (AJ), Marek Štofila (Mozgolamy), Soňa Švorcová (AJ), Erika Sedláková (AJ).

      Všetkým srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu našej školy a do ďalšieho pôsobenia prajeme veľa elánu a síl.

     • Beseda o divadle za oponou

     • Dňa 23.marca 2022 nazreli žiaci druhého ročníka oboch organizačných zložiek našej školy za divadelnú oponu. Vďaka našej hostke - pani PaedDr. Mgr. Anne Simkovej, akademickej výtvarnej umelkyni, kostýmovej výtvarníčke a scénografke vstúpili do zákulisia divadiel, estrád či filmu. Rozprávanie o najstaršom audiovizuálnom umení z pohľadu výtvarného tvorcu i pohľadu dcéry významnej slovenskej herečky - pani Anny Simkovej, umožnilo nazrieť do priestorov, kam sa bežný návštevník divadla nedostane. Pani doktorka svoje rozprávanie obohatila ukážkami návrhov divadelných kostýmov, fotografiami, vzorkami materiálov či ukážkami rekvizít z vlastnej návrhárskej praxe.

      V závere si mohli žiaci vyskúšať prácu kostyméra realizáciou drobných rekvizít. Diela, ktoré naši druháci vytvorili, boli dôkazom ich zručnosti a fantázie. Čerešničkou na torte bola krátka divadelná etuda v podaní žiačok II.A-p.

      Veríme, že beseda i tvorivé dielne spestrili a spríjemnili vyučovanie všetkým prítomným.

      Mgr. Martina Leláková

     • ČITATEĽSKÝ KÚTIK - BOOK´S BOX

     • Mesiac marec - mesiac knihy, sme si spestrili inštaláciou čitateľského kútika na medziposchodí (medzi druhým a tretím poschodím). Set  vankúšov na sedenie a zopár kníh i časopisov pripravili žiaci IV.A-p spolu s učiteľmi jazykov na spríjemnenie času stráveného  na chodbe počas dlhších prestávok.

      Kniha  je najlepším  priateľom človeka. Prináša zábavu, otvára brány do ríše fantázie, rozširuje obzory poznania, pohládza dušu. Vie rozplakať i rozosmiať. Je tu a čaká, kým po nej siahneme. Siahnime teda po knihe, putujme svetom faktov i zábavy! Ak nás rozvrh hodín, kamaráti alebo iné okolnosti privedú k BOOK´S BOX-u, berme si z neho vankúše a tlačoviny, usaďme sa, vstúpme do sveta poznatkov či zábavy a správajme sa k našim najlepším priateľom priateľsky. Siahajme po nich, čítajme ich a  potom vráťme na miesto. Sme  predsa  kultivovaní  mladí  ľudia, nech je to teda vidieť aj pri využívaní  čitateľského  kútika. Za pochopenie  vám  ďakujú  autori  inštalácie – pedagogickí zamestnanci a spolužiaci zo IV.A-p, ktorí  vám  prajú  príjemné  putovanie  svetom zábavy a poznávania, svetom vizuálneho  a  verbálneho  umenia.

                  Mgr. Martina Leláková

     • X. ročník "NÁPAD PREDÁVA 2022"

     • Deň 24. marec 2022, bol výnimočným dňom pre našu školu – Spojenú školu, Masarykova 24, Prešov. Práve v tento deň sa uskutočnil už X. ročník celoškolskej súťaže „NÁPAD  PREDÁVA 2022“. Na úvod nás privítali naši moderátori, a to Klaudia Brabcová a Nikolas Feňuš.

      Celoškolskú súťaž Nápad predáva 2022 slávnostne otvoril pán riaditeľ Mgr. Michal Čiernik. Počas celoškolskej súťaže navštívili našu školu ďalší hostia, a to Mgr. Ing. Michaela Molnárová, riaditeľka cestovnej kancelárie MB, predseda rodičovskej rady p. Henrich Knuth.

      Cieľom X. ročníka celoškolskej súťaže „Nápad predáva 2022“ bolo podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Prvý krát sme túto súťaž organizovali ako Spojená škola, do súťaže sa zapojili aj žiaci z organizačnej zložky Obchodná akadémia.

      Do súťaže sa zapojilo 21 súťažných tímov z jednotlivých tried. Žiaci mali za úlohu pripraviť si prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať nápad v slovenskom aj v cudzích jazykoch. Jednotlivé tímy získavali svojim nápadom, vystupovaním aj šeky od žiakov, učiteľov a porotcov. Práve porota to mala veľmi ťažké, aby vybrala tie najlepšie firmy. Porotu tvorili vedenie školy, učitelia a zástupcovia žiakov.

      Súťaž podporili aj naši sponzori: Šarišská galéria v Prešove, Slovenské národné múzeum – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove, Slovenské technické múzeum Košice, Generali Poisťovňa, a.s., pobočka Prešov - Ing. Peter Hrabovský, LIBRETA, s.r.o. Prešov – Jozef Dzuričko, UNIQA poisťovňa, a.s. pobočka Prešov, LEAR Corporation Seating SK, s.r.o. Prešov, AX DATA, s.r.o. Prešov – Ladislav Ondko, DATART, pobočka Prešov, Združenie rodičov a priateľov Spojenej Školy, Masarykova 24, Prešov, Občianske združenie Mladý tvorca Prešov.

      Na záver súťaže boli vyhlásené výsledky, ceny odovzdal pán riaditeľ školy Mgr. Michal Čiernik, Mgr. Ing. Michaela Molnárová a p. Henrich Knuth.  Ocenené tímy, ako aj jednotlivci dostali veľmi pekné ceny od našich sponzorov.

      Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným spoločnostiam prajeme veľa skvelých nápadov v novom XI. ročníku „Nápad predáva “ v roku 2023.

      Výsledky súťaže v tabuľke: Vysledkova_listina_NP_2022.pdf

     • Švédsko mojimi očami

     • Dňa 10.marca 2022 sa na našej škole v rámci predmetu geografia uskutočnila beseda pod názvom „Švédsko mojimi očami“. Zúčastnili sa jej žiaci I.B p  a III.B p triedy  odboru  manažment regionálneho cestovného ruchu. Pod vedením PaedDr. Valentíny Černajovej besedu pripravil žiak Jakub Miháľ z III.B p, ktorý má individuálny študijný plán a ktorý už tretí rok pôsobí vo Švédsku. Zo začiatku pôsobil v meste Kiruna, za polárnym kruhom, teraz v meste Lulea, pri Botnickom zálive.

       Pripravil si veľmi pútavú prezentáciu s  fotografiami a videami, ktoré sám nafotil a nahral. My, obyvatelia Strednej Európy, by sme určite chceli na vlastnej koži zažiť polárny deň, polárnu noc, ktoré tam trvajú takmer pol roka, či vidieť nádhernú polárnu žiaru...To sa podarilo Jakubovi.

      O tom, že na besede všetkých zaujal a poskytol veľa nových informácií svedčia aj slová Ley Javolkovej z I.B p, ktorá napísala:

      „ Povedal nám o tom, ako sa tam žije, akí sú tam ľudia a hovoril  najmä o jeho skúsenostiach a zážitkoch. Veľmi sa mu tam páčilo a rozhodne sa tam chce vrátiť. Je to jedinečná krajina s nádhernou prírodou a milými ľuďmi. Jednou z dôležitých vecí je, aby sme ovládali jazyky či už anglický, ruský alebo nemecký. Hlavne, aby sme sa vedeli dorozumieť a spoznávať nové kúty sveta a ich tradície. V mojom prípade, po prezentácii som nemala slov a rozhodne Švédsko v blízkej budúcnosti pôjdem navštíviť.“

     • Barmanský kurz

     • V týždni od 7.2.2022 do 11.2.2022 sa na našej škole zrealizoval barmanský kurz pod vedením licencovaného barmana Jána Majoroša – barmana roka 2019.

      Do tohto kurzu sa zapojilo spolu 6 žiakov: Tamara Aronová 3.B-p, Viktória Daráková 3.B-p, Sidónia Karabinošová 3.B-p, Tamara Lopuchovská 1.A-p a Adrián Bukovský a Kristína Gvozdiaková z iných škôl.

      Barmanský kurz trval 5 dní v rozsahu 7 hodín denne. Prvý deň bol o teoretických vedomostiach, ďalšie dní pokračovali praktickými ukážkami a ochutnávkami miešaných alkoholických a nealkoholických nápojov. Kurz vyvrcholil v piatok štátnou skúškou. Všetci sme úspešne vykonali praktickú aj teoretickú časť skúšky a obdržali sme certifikát Základného barmana.

      Svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti  sme si mohli otestovať hneď nasledujúci pondelok 14.2.2022 v rámci Valentínskej akcie. Pripravili sme si Nápoj lásky Pink Panter, ktorý sme ponúkali učiteľom a žiakom prichádzajúcim do školy.

      Naše dojmy:

       „Som veľmi spokojná, na barmanskom kurze sa mi páčilo miešanie a ochutnávanie nápojov. Mohli sme si vyskúšať svoje zručnosti,  bola tam zábava a našli sme si nové priateľstvá. Pán barman bol veľmi vtipný a dal nám dobré rady do života.“

      „Otvorili sa mi nové možnosti, čo by som mohla robiť po škole, získala som nové poznatky, o ktorých som nevedela, celkovo sa mi veľmi páčilo a teším sa na nový level.“

      Kurz mi otvoril nový svet možností, odporúčam každému, kto nevie, čo by v budúcnosti rád robil, pretože vďaka kurzu sme sa celkovo aj posunuli vedomostne ďalej.“

      Tešíme sa na ďalší level a tiež vás chceme povzbudiť k prihláseniu sa na tento kurz. Neoľutujete.

      Tamara Aronová,  Sidónia Karabinošová, Viktória Daráková 3.B-p

       

     • MAGIC OF BUSINESS

     • V stredu 2. 3. 2022 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili diskusného fóra - Magic of Business. Realizačný tím z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave im formou krátkych interaktívnych odborných prednášok a následnej diskusie priblížil problematiku týkajúcu sa marketingu, medzinárodného obchodu a cestovného ruchu a možnostiach ich štúdia. Dozvedeli sa zaujímavé informácie na základe konkrétnych príkladov z praxe a bežného života.

      Ing. Mária Onderková výchovná poradkyňa

     • IMPULZ - školský časopis

     • Milí študenti, učitelia a zamestnanci školy,

      do pozornosti Vám dávame prvý školský časopis IMPULZ, časopis Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov.

      Redakčná rada v zložení Rebeka Hodošiová IV.A-p, Viktória Dakárová III.B-p a Tamara Aronová III.B-p  

      pod vedením Mgr. Lelákovej spracovala pre Vás časopis plný rôznych zaujímavosti.

      Prajeme Vám príjemné čítanie.