• Oznam pre bývajúcich žiakov v ŠI pri SŠ

     • Týmto vedenie školy oznamuje bývajúcim žiakov v Školskom internáte pri Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov, že z dôvodu prijímacích pohovorov a riaditeľského voľna príchod na ŠI nebude v nedeľu 1.5.2022, ale až v pondelok 2.5.2022.

      Bývajúci žiaci budú automaticky odhlásení zo stravy v pondelok 2.5. 2022.

          Mgr. Ligdayová Iveta, vedúca VMV a ŠI

     • Študentský ples

     • Vážení učitelia a milí žiaci, študentská firma Mystery si Vám dovoľuje oznámiť, že z mimoriadnych dôvodov sa študentský ples nebude konať 22.4.2022. Termín plesu sa prekladá a o novom možnom termíne Vás budeme včas informovať.

      š.f. Mystery

     • Derniéra

     • Velikán anglickej i svetovej literatúry William Shakespeare povedal, že umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby. Pravdivosť tohto tvrdenia potvrdila v piatok 8.4.2022 derniéra umeleckých odborov na našej škole, ktorá bola pomyselným listovaním v kronike ich histórie. Poslední študenti dizajnu našej školy – žiaci IV.A-p, v spolupráci s jeho absolventmi, pripravili rozlúčkový program, ktorý bol poohliadnutím do histórie umeleckých odborov, syntetizovanou spomienkou na umenie talentov, ktoré robili dobré meno našej škole počas svojho štúdia a robia ho aj dnes, už ako absolventi, na Slovensku i vo svete.

      Vzácnou hostkou podujatia bola autorka a dlhoročná vedúca umeleckých odborov - pani PaedDr. Mgr. Anna Simková, významná výtvarná umelkyňa -  scénografka a kostýmová výtvarníčka, ktorá sa ujala slova a s gráciou i vtipom priblížila prítomným kurikulum dizajnu na škole. Srdečne pani doktorke ďakujeme, že si našla čas a poctila nás svojou prítomnosťou. Za odborných učiteľov prijali pozvanie osobnosti umenia a vzdelávania – pani Ing. arch. Silvia Šillová – držiteľka významných ocenení za architektúru a milovaná pedagogička, pán Mgr. Rastislav Mravec – akademický maliar, dlhoročný pedagóg, ktorý prehovoril v mene odborných pedagógov. Obom vzácnym kolegom ďakujeme za prejav spolupatričnosti a účasti na Derniére.

      Riadením osudu odišli do dizajnérskeho neba skôr, ako stihli rozprestrieť svoje krídla a okúsiť let svetom sveta, tri naše talenty, na ktoré sme nezabudli a nikdy ani nezabudneme – Zuzka Čurná, Janík Šenitka a Alex Sabol. Venujme im tichú spomienku.

      Súčasťou programu bola prezentácia filmových diel, s ktorými sa umelecky  predstavili naši žiaci na pôde Slovenskej národnej galérie a na umeleckom tatami medzinárodného festivalu krátkeho študentského filmu vo Viedni pod vedením pani Mgr. Martiny Lelákovej. (Pre všetkých, ktorí nemali možnosť vzhliadnuť tieto filmové snímky, ponúkame možnosť si ich pozrieť kliknutím na link pod týmto článkom.)

      Bombónikom, čerešničkou na torte, bola prehliadka modelov, ktorými zožínali vavríny úspechov naši dizajnéri na mólach rôznych súťaží, módnych prehliadok či kultúrnych podujatí. Krása modeliek i modelov pútala pozornosť umeleckých porôt, širokej odbornej i laickej verejnosti.

      Ďakujeme preto nášmu absolventovi Norbertovi Engeľovi – dizajnérskemu mágovi s neopakovateľnou charizmou, ktorý poskytol svoje výtvarné diela – modely odevov, svoje umelecké cítenie a grif pri realizácii choreografie prehliadky, svoj osobný čas a nadšenie pre umenie našej derniére. Bc. Paulína Bálintová je absolventkou odevného dizajnu našej školy, ktorá bola nielen brilantnou autorkou modelov, ale i ikonou módnych mól doma i v zahraničí. Aj jej patrí naše srdečné poďakovanie za čas, nadšenie a choreografické skúsenosti vložené do prípravy a realizácie Derniéry.

      Výnimočnosť talentov dizajnu našej školy mohla byť odprezentovaná na pôde školy v slávnostnom šate vďaka podpore vedenia školy – pána riaditeľa Mgr. Michala Čiernika a pána zástupcu Ing. Bohuša Popíka, MBA a vďaka spolupráci pedagógov vyučujúcich telocvik – pani Mgr. Libuši Laputkovej, Mgr. Kataríne Polomčákovej a Mgr. Anne Berdisovej. Ďakujeme!

      Každý kultúrny program môže dosiahnuť svoj cieľ iba v spätnej väzbe – vďaka publiku. Poďakovanie za vytvorenie neopakovateľnej atmosféry počas programu teda patrí vám, milé publikum – vážený pedagogický a nepedagogický zbor a vám – milé žiačky a žiaci. Ďakujeme!

      Pokračovaním derniéry, skutočne poslednou bodkou za aktivitami dizajnérov, bude od utorka 12.4.2022 sprístupnená inštalácia výtvarných diel na medziposchodí medzi 1. a 2.  a  medzi 2. a 3. poschodím. Stolička ako symbol miesta v škole transformovaná do inštalačnej polohy bude odrazom výtvarného pohľadu na vlastnú umeleckú činnosť. Každý zo študentov dizajnu bude vystavovať svoju stoličku – svoj výtvarný koncept. Jeho  súčasťou budú voľne inštalované grafické práce – ukážky modelačnej zručnosti, kreativity a fantázie našich študentov.

      Na záver patrí obrovské poďakovanie našim dizajnérom zo IV.A-p za ich nadšenie a ochotu pracovať nad rámec školských povinností, za ich charizmatický prístup ku všetkému, čo robia i za ich človečenskú čistotu. Ďakujeme Rebeke Hodošiovej, Aďke Čuchranovej, Baške Baranovej, Mimke Puškášovej, Paťke Vitkovej, Lukášovi Bartošovi, Timke Kuchtovej, Veronike Harajdovej, Simonke Kaľuhovej, Viki Vaškovej a Žanetke Vasičkaninovej.  V našej pamäti a srdci ostanete nezabudnuteľnými výnimočnými klenotmi. Ďakujeme za vás a ďakujeme vám!

      Mgr. Martina Leláková

      /Fotogaléria/

     • Predaj vstupeniek na Študentský ples

     • Milý pedagogický zbor, milí zamestnanci školy a žiaci.

      Ako iste viete, 22. apríla 2022 sa bude konať "Študentský ples", ktorý organizuje študentská firma Mystery. 

      Predaj vstupeniek bude prebiehať v nasledujúcich dňoch:

      5.4.2022 (utorok), 7.4.2022 (štvrtok) a 11.4.2022 (pondelok):

      - od 12:05 do 12:35 pre tretiakov a štvrtákov

      - od 12:55 do 13:25 pre prvákov a druhákov

      Počet vstupeniek je obmedzený, preto nečakajte príliš dlho. Vstupenky si naďalej môžete zakúpiť aj cez našu instagramovú stránku: @mystery.s.f alebo priamo v našej triede III.A-p učebňa 314.

      Predaj vstupeniek sa ukončí 19. Apríla 2022 

      Tešíme sa na Vás !

     • Olympiáda Mladý účtovník

     • V piatok 25. marca 2022 sa uskutočnilo 1. online kolo 24. ročníka Olympiády Mladý účtovník. Súťaž každý rok organizuje firma Kros v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov. Sily si v nej merajú študenti stredných škôl a obchodných akadémií. V tomto školskom roku sa jej opäť zúčastnili aj 3 žiačky našej školy, a to Zuzana Dzurková zo IV. A-o, Tamara Stajančová zo IV. A-o a Erika Kazimirová zo IV. B-o.  Dievčatá počas 150 minút preukázali svoje znalosti z praktického účtovníctva aj vedomosti o účtovnom programe Omega. Dnes už poznáme 30 najlepších mladých účtovníkov 1. online kola. S radosťou oznamujeme, že medzi nich patrí aj Tamara Stajančová a Zuzana Dzurková. Štvrtáčky postupujú do 2. online kola Olympiády Mladý účtovník, ktoré sa bude konať 22. apríla 2022. Zároveň majú možnosť študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave alebo Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, kde sú automaticky prijaté bez prijímacích pohovorov.

      Všetkým trom dievčatám ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy. Tamare a Zuzane blahoželáme k postupu do ďalšieho kola a prajeme veľa úspechov!

      Marcela Miklošová

     • POZVÁNKA

     • Vážený pedagogický zbor, nepedagogickí zamestnanci školy, milé spolužiačky, milí spolužiaci, 

      pri príležitosti ukončenia pôsobnosti umeleckých odborov na našej škole sme pripravili rozlúčkový program, ktorý  bude malou ochutnávkou z našich umeleckých aktivít.

      Srdečne vás všetkých pozývame na derniéru dizajnu na našej škole dňa 8. apríla 2022 o 8:00 hod. (telocvičňa našej školy) .

      Tešíme sa na vás !

      žiaci  IV.A - p  a  Mgr. Martina Leláková

     • Pozvánka na Študentský ples

     • Študentská firma MYSTERY, spoločnosť Junior Achievement Slovensko, Vás všetkých srdečne pozýva na Študentský ples žiakov, učiteľov a priateľov školy.

      Pripravený je pre Vás kultúrny program, ktorý bude ukončený bohatou tombolou. Máte sa na čo tešiť, pretože sú pre Vás pripravené pekné vecné ceny. Celým večerom Vás bude sprevádzať DJ Marcus.

      Ples sa bude konať v piatok 22. apríla 2022 o 19:00 hod. v jedálni v školy.

      Vstupné je 25.-€ na osobu.

      Vítaní sú aj Vaši priatelia a známi, ktorí nenavštevujú našu školu. Lístky si môžete zakúpiť na Instagrame študentskej firmy: @mystery.s.f, alebo u žiakov 3.A-p triedy v učebni 314.

      Tešíme sa na Vás !