• Odborný seminár v knižnici

     • V dňoch 10. – 11.05.2022 sa naši druháci z oboch zložiek školy zúčastnili odborného seminára v Knižnici P.O.Hviezdoslava na tému – P.O. Hviezdoslav a Prešov. Dozvedeli sme sa o detailoch zo života tohto vynikajúceho slovenského predstaviteľa realizmu, ktorého každý pozná ako „muža tisícich mašlí“. Mašle boli neoddeliteľnou súčasťou jeho odevu a dozvedeli sme sa aj prečo, aj to, aký pseudonym používal, ako zvláštne požiadal svoju manželku o ruku, ako sa  zasnúbil a mnohé ďalšie zaujímavé fakty zo života jeho rodičov a priateľov. Samozrejme v centre bolo jeho pôsobenie v Prešove, kde vyštudoval právo a pôsobil ako advokát aj v mnohých ďalších mestách. Zaujímavosťou je, že ako jediný spisovateľ sa dostal aj na desať korunovú bankovku.

      Jeho meno dodnes nesú mnohé inštitúcie , aj naša prešovská knižnica. Výklad pani Sivaničovej bol vskutku zaujímavý , plný dobových faktov, ďakujeme.

     • Okresné kolo v basketbale

     • Okresné kolo v basketbale sa konalo 5.5.2022 v telocvični školy Spojenej školy, Masarykova 24. Zúčastnili sa ho 4 školy:

      • Spojená škola
      • Gymnázium J. A. Raymana
      • Stredná pedagogická škola
      • Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého

      Víťazom sa stala Stredná pedagogická škola, druhé miesto získalo Gymnázium J. A. Raymana a tretie miesto obsadila Spojená škola. Naša škola pod taktovkou p. Berdisovej zvíťazila nad zdravotníckou školou a prehrala s pedagogickou a gymnáziom. Naše žiačky urputne bojovali, ale na postup to nestačilo. Aj napriek tomu našim dievčatám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Mimoriadny rozvrh

     • Spojená škola, Masarykova 24, Prešov oznamuje žiakom prvého ročníka, že v budúco týždni v termíne od 30.05.2022 do 03.06.2022 bude mimoriadny rozvrh vyučovania (bude zakomponovaný v EduPage) nasledovne:

      30.05.2022 I.A-p, I.B-p

      31.05.2022 I.A-o, I.B-o

      01.06.2022 I.A-o, I.B-o, I.A-p, I.B-p

      02.06.2022 I.A-o, I.B-o, I.A-p, I.B-p

      03.06.2022 I.A-o, I.B-o, I.A-p, I.B-p

      Mimoriadny_rozvrh_hodín_1R.PDF

     • Volejbal v školskom internáte

     • Žiaci školského internátu často využívajú telocvičňu školy, ale aj multifunkčnú miestnosť v školskom internáte na pohybové aktivity. Medzi obľúbené pohybové aktivity patrí individuálne cvičenie, posilňovanie, volejbal a futbal. Dňa 3.5. 2022 odohrali dve zmiešané tímy volejbalový zápas, ktorý zorganizovala žiacka rada školského internátu pod vedením Bc. Janky Pistrákovej. A aký bol výsledok? Víťazmi sa stali všetci zúčastnení hráči z dôvodu, že svoj voľný čas venujú športu a zdravému pohybu pravidelne.

      Tím Adama Marčišina: Jozef durkaj, Erik Durkoš, Janka Beňová, Laura Bašková, Adam Kratochvíl, Aneta Michtová, Michaela Šimková,

      Tím Kristínky Soľavovej: Samo Banas, Nicolas Michrina, Sarah Bednariková, Paula Dudeková, Jakub Duňa, Majka Gričová, Saška Prekstová.  

       

                                                                                      Mgr. Ligdayová Iveta

                                                                                        vedúca VMV a ŠI

     • Olympiáda Mladý účtovník

     • V piatok 22. apríla 2022 pokračovala 2. online kolom Olympiáda Mladý účtovník. Z prvého kola sa medzi 30 postupujúcich prebojovali aj dievčatá z našej školy, a to Zuzana Dzurková a Tamara Stajančová, obidve zo IV. A-o triedy. Tentokrát museli dievčatá počas 150 minút  preukázať nielen svoje znalosti z praktického účtovníctva, ale hlavne zručnosti v účtovnom programe Omega. Výsledkom ich práce boli požadované tlačové zostavy, ktoré bývajú súčasťou účtovnej závierky, vyriešené zadanie v Excel súbore, tiež archív vypracovanej databázy v účtovnom programe Omega. Študentky všetko zasielali na e-mail firmy Kros a. s., ktorá následne posielala riešenia na kontrolu účtovníkom. Podmienkou účasti v súťaži bola aktívna kamera súťažiaceho účastníka.  

      Naše dievčatá dosiahli v meraní síl najlepších slovenských žiackych účtovníkov skvelé výsledky. Zuzana Dzurková sa umiestnila na 9. mieste a Tamara Stajančová na 14. mieste na Slovensku!

      V závere chcem pripomenúť, že obidve dievčatá sú automaticky prijaté na štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave alebo Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Ich úsilie a snaha počas 4 rokov štúdia na našej škole boli odmenené. Nech sú vzorom pre Vás všetkých, milí mladší spolužiaci.

      Tamare a Zuzane ďakujeme  za úžasnú reprezentáciu školy a prajeme im veľa úspechov v ich ďalšom štúdiu aj v osobnom živote.

      Marcela Miklošová

     • Celoštátna prehliadka SOČ

     • Julija Zubyk, žiačka III.B-p, odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, získala na 44.ročníku celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá sa tento rok konala v Bardejove v dňoch 26.-29.4.2022, so svojou prácou v konkurencii najlepších žiakov z celého Slovenska 3.miesto v súťažnom odbore Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia.

     • Exkurzia Pieniny

     • V dňoch 16.-17. mája sa žiaci 3.Bp triedy, odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, zúčastnili exkurzie v Pieninách, ktorá bola spojená aj so školským výletom.

      Cieľom exkurzie bolo navštíviť atraktívne lokality národného parku a zážitkovou formou poznať úroveň poskytovania služieb, možnosti, metódy a formy v oblasti cestovného ruchu v Pieninách.

      Prvý deň žiaci absolvovali 11 kilometrový splav na pltiach nádherným prielomom Dunajca z prístaviska Majere do Lesnice. Popoludní nasledovala pešia túra značeným turistickým chodníkom popri rieke Dunajec a Poprad do poľského kúpeľného mestečka Szczawnica. Deň sa skončil veselo. Najprv návštevou wellness, potom spoločným posedením pri ohni, chutnou „opekačkou“, spevom, nechýbal ani tanec...

      Druhý deň sa žiaci zúčastnili exkurzie v Múzeu Červený Kláštor, kde sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o živote mníchov a histórii celého kláštora. Po návšteve kláštora sa poprechádzali parkom storočných líp, prešli pešou lávkou cez Dunajec a obdivovali Červený Kláštor z poľskej strany. V popoludňajších hodinách navštívili čokoládovňu Nestville v Hviezdnom a pochutnali si na pravej horúcej belgickej čokoláde, ochutenej ovocím, alebo šľahačkou.

      Domov sa žiaci vrátili s mnohými novými poznatkami, príjemnými zážitkami a nezabudnuteľnými spomienkami.

      PaedDr. Valentína Černajová

     • Manažment regionálneho cestovného ruchu v praxi

     • Naši žiaci v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu vykonávajú okrem odborných praxí formou odborných  tematických exkurzií v každom ročníku aj prax v podnikoch cestovného ruchu v meste Prešov.

      Škola zabezpečila v školskom roku 2021/2022 spoluprácu s týmito zariadeniami:

      • Black Horse Hotel
      • Hotel Lineas
      • IBIS cestovná agentúra
      • Krajské múzeum v Prešove
      • SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove
      • Šarišská galéria v Prešove
      • Slovenské technické múzeum – NKP Solivar
      • ABC – centrum voľného času v Prešove
      • Gréckokatolícka charita  v Prešove

       

      Žiaci tretieho ročníka v jeden deň týždni absolvujú prax v podniku v rozsahu 6 hodín denne -  predmet Praktiká vo firme. Vykonávajú činnosti na rôznych úsekoch ubytovacích zariadení, sprevádzajú, zabezpečujú animačné činnosti, organizujú, zabezpečujú administratívne činnosti, pomáhajú na akciách a podujatiach zariadení.

      Ukážky z pracovísk a podujatí CR -  Noci múzeí a galérii v Múzeu rusínskej kultúry v Prešove ale aj z vernisáže 40 rokov činnosti Klubu prešovských turistov v Krajskom múzeu v Prešove si môžete pozrieť vo fotogalérii.

      Pre žiakov je to jedinečná skúsenosť zažiť organizáciu ako aj realizáciu podujatia cestovného ruchu. Vďaka za príležitosť zo strany organizátora podujatia ako aj školy.

     • Exkurzia - Krajský súd v Prešove

     • V rámci výučby odborného predmetu Právna náuka sa žiaci II. B-o a II. A-o  4. mája a 

      9. mája 2022 zúčastnili exkurzie na Krajskom súde, ktorý sídli v historickej budove Klobušovského paláca na Hlavnej ulici v Prešove.

      Hovorkyňa súdu Bc. Ivana Petrufová za asistencie príslušníka väzenskej a justičnej stráže poskytli žiakom informácie o funkciách, organizačnej štruktúre a technickom vybavení tejto inštitúcie právnej ochrany. Žiaci si prezreli pojednávacie miestnosti, eskortnú miestnosť, celu predbežného zadržania, technické vybavenie na elektronický monitoring, elektronické náramky pre odsúdených a expozíciu z histórie súdnictva. Žiaci sa aktívne zapojili do diskusie a získali odpovede na otázky týkajúce sa aplikácie zákonov                na konkrétnych príkladoch z reálneho života.

      Cieľom tejto akcie bolo poukázať na spätosť teórie predmetu Právna náuka s praxou, nadobudnutie presvedčenia, že investícia do kvalitného vzdelávania je to najlepšie, čo môže každý žiak osobne urobiť pre seba.

      Organizačný garant: Ing. Zlata Lukáčová