• Ples v školskom internáte

     • Dňa 23.11.2022 sa uskutočnil XVI. ročník študentského plesu v školskom internáte. Tentokrát hlavnou témou bolo: „Alica v krajine zázrakov“. Úžasné spoločenské podujatie za účastí všetkých žiakov bývajúcich v školskom internáte, pedagógov, hostí a sponzorov bolo sprevádzané kultúrnym programom, pestrými súťažami a vtipnou tombolou. Nechýbala ani voľba kráľa a kráľovnej plesu. Plesom nás sprevádzali moderátori – Klobúčnik a Alica a skvelý diskdžokej. Celý večer sa niesol v duchu malých zázrakov v podobe radosti, šťastia, tanca a dobrej nálady.

      Všetkým, ktorí sa podieľali či úž organizátorsky alebo iným aktívnym pričinením  ďakujeme a tešíme sa na ďalšie úspešné podujatie.

      Mgr. Ligdayová Iveta

         vedúca VMV a ŠI

      /Fotogaléria/

     • DOD 2022

     • V stredu 23. novembra 2022 bol na Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov zrealizovaný Deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka základných škôl, aj pre ich rodičov. Cieľom bolo deviatakom predstaviť školu, ukázať ju v celej svojej dôležitosti, atraktivite a aj jedinečnosti v prešovskom okrese a získať ich pre štúdium na našej škole.

      Návštevníkov vo vestibule školy privítali sprievodcovia Dňom otvorených dverí, stručne im školu predstavili a pozvali ich na jej prehliadku. Postupne žiakov sprevádzali po jednotlivých poschodiach školy; na každom poschodí bola pripravená aktivita, súvisiaca so životom školy.

      V reprezentačných miestnostiach na 1. poschodí žiaci školy prezentovali svoje študijné odbory, porozprávali návštevníkom o obsahu a význame študijného odboru, o jeho špecifických znakoch.

      Pri prezentácii študijného odboru 6317 M obchodná akadémia si deviataci skúsili riešiť jednoduché ekonomické testy aj písať na retro mechanickom písacom stroji. Pri prezentáciách študijných odborov 6341 M škola podnikania a 6325 M ekonomické lýceum si deviataci zahrali ekonomické hry a prezreli si úspechy žiakov týchto odborov. Pri prezentácii študijného odboru 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu deviataci videli, ako sa píše víťazná stredoškolská práca, čo všetko ich čaká na exkurziách a skúsili si namixovať nápoj vo funkcii barmana. V jedálni školy mohli ochutnať produkty zdravej výživy a v telocvični videli, že aj hodina telesnej výchovy je zábavná a atraktívna. Na 2. poschodí deviataci videli ukážku vyučovania anglického jazyka v odbornej jazykovej učebni a v odbornej učebni administratívy a korešpondencie si skúsili písať odpisy textu a listy na počítači. Na 3. poschodí boli návštevníci pozvaní na posedenie pri čaji pri samovare na ukážke vyučovacej hodiny ruského jazyka. Na 4. poschodí si prezreli ubytovacie priestory Školského internátu a na 5. poschodí videli prácu žiakov v modernej multimediálnej počítačovej učebni s aplikačnými programami na vedenie účtovníctva a tvorbu profesionálnych prezentácii. Celkom obsiahla a komplexná prehliadka, však? Po jej ukončení deviataci vyplnili dotazník, ktorý im rozdávali členovia Školského parlamentu, vyplnili aj anketový lístok s jednoduchými otázkami o škole. Kto správne odpovedal, zatočil Kolesom šťastia a vyhral drobnú cenu. Týmto pre návštevníkov prehliadka školy skončila.

      Ďakujeme organizátorom Dňa otvorených dverí za perfektne pripravené a zrealizované podujatie.

      Ďakujeme návštevníkom za návštevu školy a pevne veríme, že sa Vám u nás páčilo, zaujali sme Vás a že sa s Vami opäť stretneme nielen na prijímacích skúškach v máji 2023, ale hlavne ako so žiakmi 1. ročníka v septembri 2023.

      Ing. Martin Keseličko, zástupca riaditeľa školy

      https://youtu.be/nWJXDD-8bVk

     • NIE DROGÁM

     • Dnes 25.11.2022 sme sa zúčastnili finále Nie drogám. Do finále postúpilo 6 najlepších škôl. Naše družstvo bojovalo výborne, ale v poslednej súťaži sme mali smolu a po malej nehode sme napokon skončili na treťom mieste. Všetkým súťažiacim za skvelú reprezentáciu školy gratulujem!

      Poradie škôl:

      1. SOŠ pedagogická

      2. SOŠ lesnícka

      3. Spojená škola, Masarykova 24

      4. Elba

      5. SSOŠ HaG Mladosť

      6. SPŠ stavebná

      Mgr. Anna Berdisová 

     • Školské kolo súťaže „Spracovanie informácií na počítači“ v školskom roku 2022/2023

     • Školská súťaž „SIP - Písanie na počítači “ na Spojenej škole sa uskutočnila 24. novembra 2022 a zúčastnilo sa na nej 30 žiakov z tried 2. - 4. ročníka, z toho 17 žiakov z organizačnej zložky OA a 13 žiakov z organizačnej zložky SOŠ podnikania (20 dievčat a 10 chlapcov).

      Účastníci súťaže preukázali pozitívny vzťah k technológiám a súťaživosť pri písaní na počítači, pri ktorom je potrebné skĺbiť rýchlosť s precíznosťou. 

      Výsledková listina:

      1. miesto:  Štefaník Július;  IV. D;  286 čistých úderov za minútu

      2. miesto:  Lipáková Tamara;  IV. A;  254 čistých úderov za minútu

      3. miesto:  Steranka Denis;  IV. C;  229 čistých úderov za minútu.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výbornú atmosféru.

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

      Ing. Zlata Lukáčová

     • LAST WISH

     • Anglicko-slovensko-česká divadelná inscenácia s názvom „Last wish“ bola dňa 22.11.2022 nepochybne zaujímavým, inšpiratívnym a edukačným zážitkom pre žiakov 2. ročníka Spojenej školy, ktorí spolu s vyučujúcimi anglického jazyka navštívili Kino Scala v Prešove. Tento zážitok im sprostredkovalo Divadelné centrum – profesionálne neštátne divadlo z Martina.

      Traja herci, minimalistické kulisy, dialógy v cudzom jazyku, premyslený a dynamický dej, hudobný a kultúrny zážitok – to všetko nám bolo sprostredkované vo vysokej kvalite. 

      Chceme sa touto cestou poďakovať hercom a tvorcom predstavenia, že si dali tú námahu nás kultúrne obohatiť aj tento školský rok. Chodíme na vaše predstavenia už roky a oceňujeme, že takáto forma edukácie je vašou srdcovkou.

     • Informatická súťaž i-bobor

     • Na našej škola sa v týždni od 7.11. – 11. 11 2022 uskutočnila informatická súťaž i-bobor. Do súťaže sa zapojilo 13 žiakov.

      Najviac bodov získali žiaci v kategórii „Junior“:

      1. Kristína Palková           II.C
      2. Sofia Molčanová          II.D
      3. Jakub Šlosár                 I.C

      Veríme, že sa súťaž všetkým zúčastneným žiakom páčila, nakoľko sa stretli so zaujímavými logickými úlohami od najjednoduchších k zložitým. Tešíme sa na ďalší ročník.
                                                                                                                          

      Ing. D. Vrabľová

     • Rozvoj zamestnateľnosti

     • V dňoch 7.- 9. novembra sa v priestoroch našej školy uskutočnilo školenie "Rozvoj zamestnateľnosti" pre učiteľov, ktoré pre nás v rámci projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce (ITMS312011 Z298) zrealizovala vzdelávacia organizácia JA Slovensko, n.o. Školenie absolvovalo 5 učiteľov našej školy.

     • "NIE DROGÁM"

     • 11.11.2022 sme sa zúčastnili súťaže - Nie drogám. Súťaž bola rozdelená do troch kôl a z každého kola postúpili dve najlepšie školy, ktoré si zmerajú sily vo finále 25.11.2022. Naša škola postúpila z prvého miesta. Ako správni bojovníci bojovala aj  naša šestica žiakov prvého až štvrtého ročníka. Všetkým gratulujem a dúfam, že skvelý výkon zopakujú aj vo finále.

      Mgr. Anna Berdisová 

     • EXKURZIA – ŠTÁTNY ARCHÍV PREŠOV

     • Žiaci IV. A sk. 2 sa 8. novembra 2022 zúčastnili exkurzie „Štátny archív v Prešove“, ktorý sídli na Slovenskej ulici 40 v budove bývalého župného domu.

      Exkurzia bola zorganizovaná v rámci preberaných tém výučby predmetu Administratíva a korešpondencia - Registratúra, obeh dokladov a ich archivácia.  Riaditeľka archívu Mgr. Ľubica Kováčová sa venovala žiakom, informovala ich o službách, ktoré sú poskytované občanom, organizáciám a podnikateľom. Úlohou archívu je archivovať a sprístupňovať dokumenty fyzicky a prostredníctvom elektronických informačných systémov. Archív spravuje aj registratúry škôl, školských zariadení ako aj osobné zložky žiakov. Medzi najvyhľadávanejšie dokumenty v archíve paria školské vysvedčenia, výpisy z matrík, rôzne pracovnoprávne a majetkoprávne dokumenty. Žiaci si prezreli miestnosti, archívne depoty a zbierky najstarších dokumentov (listiny, erby, pečate, rodostromy), nakoľko archív spravuje aj uložené bohatstvo historických prameňov mesta Prešova od 13. storočia až po súčasnosť.

      Exkurzia presvedčila žiakov o spojitosti výučby na Spojenej škole s praxou. Archívy majú svoju opodstatnenosť v reálnom živote, sú pamäťou národa a základom identity spoločnosti.

      Ing. Zlata Lukáčová

      organizačný garant

     • EXKURZIA - BELIANSKA JASKYŇA

     • Dňa 03.11.2022 sa žiaci IV.D triedy v rámci Krúžku mladých geografov, spolu s niektorými žiakmi I.D, II.D, III.D odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, zúčastnili exkurzie do Belianskej jaskyne.Je to jediná sprístupnená jaskyňa vo Vysokých Tatrách a patrí medzi najviac navštevované jaskyne na Slovensku.Prehliadkový okruh má dĺžku 1 370m s prevýšením 125m, na trase je 874 schodov. Teplota sa pohybuje od 5 do 6 °C, vlhkosť vzduchu je 97 %.

      Počas prehliadky sme obdivovali sintrové vodopády, pagodovité stalagmity, jazierka a mnohé iné formy jaskynnej výzdoby. Krásnym zážitkom bol reprodukovaný koncert klasickej hudby v  Hudobnej sieni, ktorá dostala pomenovanie podľa zvukov dopadajúcich kvapiek vody na hladinu jazierka.  Pobyt v jaskyni trval takmer 80 minút. 

      Bol to pekný zážitok, neopakovateľná atmosféra a dobrý pocit z príjemne prežitého dňa.

      PaedDr. Valentína Černajová,

      vedúca exkurzie

       

     • OKRESNÉ KOLO VO FLORBALE ŽIAČOK

     • Dňa 3.11.2022 sa naša škola zúčastnila okresného kola vo florbale stredných škôl kat.žiačok. Hralo sa v hale Hotelovej akadémie Prešov na Baštovej ulici, za účasti:  

      1.Hotelovej akadémie Prešov                     

      2.SZŠ Bazila Veľkého Prešov  

      3.SSŠŠ ELBA Prešov   

      4.Spojená škola, Masaryková Prešov        

      Z troch zápasov sme získali 5 bodov za jednu výhru a dve remízy, čo  nám zaistilo druhé postupové miesto 

      Dievčatám gratulujem aďakujem za húževnatosť  a vzornú reprezentáciu našej školy.Ideme ďalejJ. 

      Mgr.Katarína Polomčáková