• ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE

     • Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, Vianočnej nálade každý z nás podlieha. Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa splní túžba, aspoň malilinká. Šťastné a veselé želajme si spolu, a potom spoločne k Štedrovečernému stolu.

      Šťastné a veselé Vám praje Spojená škola.

       

     • Vianočný jarmok

     • 21. decembra sa na našej škole konal charitatívny vianočný jarmok. Súťažilo sa v dvoch disciplínach: prvou bolo najkrajšie vyzdobená trieda, druhou bol najkrajší stánok.

      Žiaci si pre seba a zamestnancov školy pripravili chutné vianočné dobroty a drobnosti, ktoré mali nádych Vianoc.

      Financie, ktoré sa vyzbierali počas dnešného dňa a počas minulého týždňa, kedy na škole prebiehala charitatívna zbierka budú venované detičkám v detskej nemocnici so sídlom v Prešove.

      Škola nie je len o vzdelávaní, ale aj o vychovávaní mladých ľudí k úcte a súdržnosti voči druhým.

      My sme radi, že máme takých skvelých učiteľov a žiakov na našej Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov. Video z jarmoku môžeš vidieť v našom príbehu.

      Najkrajší stánok na vianočnom jarmoku mala trieda II.D (viď. fotogaléria),

      Najkrajšie vyzdobená trieda bola IV.D (viď. príbeh)

      Blahoželáme víťazom.

      Krásne sviatky priatelia

      Vaša Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

      /Fotogaléria/

     • Ekonomická olympiáda

     • Do školských kôl 6. ročníka Ekonomickej olympiády 2022/2023 sa zapojilo neuveriteľných 10 120 stredoškolákov. Medzi nimi boli aj žiaci našej Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov. Po dvoch pandemických rokoch bude v januári a februári 2023 opäť prezenčné krajské kolá, ktoré sa budú konať v jednotlivých krajských mestách. Ďakujeme všetkým účastníkom školského kola a srdečne gratulujeme študentom, ktorí postúpili. Vďaka patrí aj vyučujúcim ktorí sa zapojili so svojimi žiakmi do školského kola Ekonomickej olympiády. Z jednej školy mohli postúpiť iba 3 najúspešnejší žiaci, z našej školy sú to: Tomáš Onderko, Laura Belišová a Richard Porezaný. Do krajského kola im držíme prsty.

     • BOCHNIA – KRAKOW

     • Dňa 16. 12. 2022 sme absolvovali spoznávací jednodňový zájazd Bochnia – Krakow.

      Upršané ráno nám nepokazilo náladu a odhodlaní sme sa vydali na cestu.

      Naša prvá zastávka bola v soľnej bani Bochnia, ktorá je najstaršou baňou na kamennú soľ v Poľsku. Začiatok jej činnosti sa podľa historických prameňbov datuje do r. 1248. Je taktiež zapísaná v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Previezli sme sa pozemnou banskou železnicou, zoznámili sa s dejinami bane prostredníctvom rôznych multimediálnych vstupov, videli nástroje a prácu v banských komorách. Celé cestovanie históriu sme zavŕšili v krásnej banskej kaplnke, kde sme si urobili spoločnú fotografiu aj so sprievodcom.

      Dážď vystriedali snehové vločky a my sme sa presunuli do Krakowa. Už počas cesty nám p. sprievodkyňa objasnila pohnutú históriu Poľska a jeho panovníkov až po súčasnosť. Popri rieke Visla sme sa dostali na návršie s kráľovským hradom a katedrálou sv. Stanislava – Wawel, kde boli korunovanní mnohí poľskí králi. Krakow bol totiž až do 16. storočia hlavným mestom Poľska. V katedrále je tiež pochovaných 19 poľských kráľov a takisto Lech Kazcynski, bývalý poľský prezident.

      Následne sme sa presunuli na Hlavné námestie Krakowa, ktoré je jedno z najväčších v Európe. Dominantou je Mariánsky kostol, z ktorého veže sa ozýva každú hodinu hlásnik s trúbkou. V strede námesia okrem Sukienickej haly s tržnicou je pomník Adama Mickewicza, najväčšieho poľského romantického básnika, ktorý však paradoxne v Krakowe vraj nikdy nebol. Štvrtáci si pomník mali, podľa odporúčaní p. sprievodkyne., obskákať na jednej nohe, aby sa im vydarila každá skúška.

      V podvečer mal každý možnosť si vychutnať adventnú atmosféru Krakowa, príp. navštíviť Galériu v podzemí Rýnku.

      Čas zbehol veľmi rýchlo a my sme sa s mokrými topánkami, ale krásne unavení vrátili do Prešova.

      Semanová Zuzana

     • Súťaž OA

     • Dňa 14. 12. 2022 sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností obchodných akadémií. Súťaž sa konala v Žiline na Súkromnej SOŠ Pro scholaris. Prebiehala v troch kolách:

      1. Praktické účtovanie vybraných účtovných prípadov ako súvislý príklad z podvojného účtovníctva, výpočet a účtovanie miezd, výpočet výsledku hospodárenia a dane z príjmov, vypisovanie účtovných dokladov.

      2. E-learningový test pozostávajúci z otázok z oblasti ekonomiky, práva, makroekonómie, občianskej náuky, geografie, komunikácie a zo základných informácií o EÚ.

      3. Prezentácia o svojej škole v anglickom jazyku v programe MS Office Power Point.

      Našu školu reprezentovali Laura Belišová a Slavomíra Bartková zo 4. A triedy. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a preukázané vedomosti.

     • 9.12.2022 Teambuilding členov Školského parlamentu

     • Aktivity ŠP sú zväčša zamerané na žiakov a zamestnancov našej školy, prípadne externú spoluprácu s iným subjektom. Dnes sme si ale urobili čas len pre seba a venovali sme sa budovaniu silného tímu, riešeniu našich vnútorných problémov a zlepšovaniu osobných vzťahov. 

      Predseda ŠP Sofia Pastirová, III.A a podpredseda ŠP Alica Sláviková, III.A sa stali tímlíderkami a mentorkami dnešného stretnutia. Pripravili pre ostatných členov ŠP aktivity zamerané na rozvoj kreativity, nadviazanie spolupráce, posilňovanie komunikačných zručností, vzájomné počúvanie sa, presadenie vlastných názorov v rámci diskusie, a v neposlednom rade sa sústredili na sebareflexiu, spätnú väzbu a celkové vnímanie pôsobenia ŠP. Samozrejme, nechýbala ani zábava, chutné občerstvenie, kopec smiechu a dobrej nálady. 

      S výnimkou mentoriek a dvoch ďalších členov, ostatní členovia zažili takýto teambuilding prvý krát a pochopili ako prínosné stretnutie to bolo. Ocenili organizáciu celého dňa, význam aktivít a uvedomili si svoje silné a slabé stránky. Veríme, že si to čoskoro opäť zopakujeme a ďakujeme riaditeľovi školy PaedDr. Michalovi Čiernikovi, že nám na to vytvoril priestor!

     • Basketbalový turnaj 🏀

     • 7.12.2022 sa konal medziročníkový turnaj v basketbale. Žiaci a žiačky hrali s veľkým nasadením a v duchu fair - play.

      Výsledky:

      Dievčatá - 1. miesto IV. ročník

                         2. miesto I. ročník

                         3. miesto II. ročník

                         4. miesto III. ročník

      Chlapci -    1. miesto IV. ročník

                          2. miesto II. ročník

                          3. miesto III. ročník

                          4. miesto I. ročník

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a gratulujeme!

      Mgr. A. Berdisová 

      Mgr.  K. Polomčáková 

     • Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa! 

     • 6. decembra ani našu školu neobišiel Mikuláš. Obdaroval zamestnancov školy, ktorým aspoň symbolicky vyjadril vďaku za ich prácu, často aj nadprácu, empatiu a neodmysliteľnú oporu, ktorú v nich žiaci často hľadajú a nájdu. 

      Navštívil aj vedenie školy, ktorému sa poďakoval v mene žiakov, že vytvára priestor pre ich sebarealizáciu, podporuje ich aktivity, rôzne súťaže a sprostredkúva im tak zážitky, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou štúdia. 

      V sprievode čerta a anjela zavítal do tried, v ktorých sa žiaci vzájomne rozhodli obdarovať nejakou maličkosťou, respektíve im pripravili prekvapenie ich triedni učitelia. Samozrejme, dopriali sme štipku mikulášskej atmosféry aj ostatným triedam a veríme, že si z tohto dňa odniesli všetci zúčastnení príjemné zážitky. 

      Naše poďakovanie patrí v prvom rade hlavným aktérom: Richardovi Kuzmovi z II.C (Mikuláš), Alexandre Gulovej z II.A (anjel) a Vanese Topolyovej z I.C (čert). Za prácu v zákulisí, fotodokumentáciu a organizáciu celého dňa ďakujeme Sofii Pastirovej a Alici Slávikovej z III.A, a Milanovi Chovancovi z III.C. Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí zaplnili mikulášske vrece a venovali tak chvíľku svojho času a pozornosti niekomu inému. 

      Tešíme sa opäť o rok, pretože tradície a zážitky sú to čo nás spája! 

      Školský parlament 

     • PRO EDUCO 2022

     • Žiaci 4. ročníka sa dňa 01. 12. 2022 zúčastnili Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2022 v Košiciach, kde mali príležitosť získať množstvo aktuálnych informácií o možnostiach štúdia na vysokých školách doma aj v zahraničí. 

      Mali tiež k dispozícii kariérne poradenstvo, jazykové testovanie a  predstavenie pracovných príležitosti od viacerých zamestnávateľov. 

      Veríme, že aj táto akcia pomôže našim žiakom sa lepšie zorientovať na trhu práce a získať informácie, ktoré môžu využiť pri svojom ďalšom rozhodovaní. 

      Ing. Mária Onderková, výchovná poradkyňa 

     • FLORBAL žiačok SŠ

     • V piatok 2.12.2022 sa uskutočnilo finále okresného kola vo FLORBALE žiačok v hale Hotelovej akadémie nq Okružnej ulici. 

      Musím podotknúť ,že zápasy boli extrémne vyrovnané ,ale postúpiť mohol iba jednen tím.Aj dnes sme boli jediný nezdolaný  a ukazalo sa, že aj nezlomný tím a to rozhodlo! Po výsledkoch: 

      Masaryková 24-SOŠ Pedagogická        3:3 

      Masaryková 24 -Gym.JAR 1:0 

      Masaryková 24 - ŠŠ Elba  1:0 

      ĎAKUJEM hráčkam za skvelý teamový výkon+emotívny športový zážitok  a TEŠÍME SA   Z POSTUPU DO KRAJSKÉHO KOLA J.

      Zároveň nás čaká 5.12.2022  

      finále okresného kola vo FLORBALE SŠ ŽIAKOV na rovnakom mieste od 8:00. DRŽME IM SPOLOČNE  PALCE. 

      LET S GO MASARYKOVÁ 24. 

      Mgr.Katarína Polomčáková 

       

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa  22.11.2022  sa uskutočnilo školské kolo  Olympiády v nemeckom jazyku.  

      Každý ročník mal svojho zástupcu. 

      Aj keď sa nemčina učí menej ako anglický jazyk, žiaci preukázali veľmi dobré znalosti.  

      Vyhodnotenie:  máme dve druhé miesta

      1. miesto získala žiačka IV.B  triedy - Timea Harčaríková /ďalej postupuje na okresné kolo/ 
      2. miesto získala žiačka II.C triedy - Viktória Štalmachová /ďalej postupuje na okresné kolo/ 

            2. miesto získal žiak II.B triedy - Pavol Petriľák 

       Výhercom srdečne blahoželám a teším sa na ďalšiu olympiádu na budúci školský rok. 

       Mgr. Nikol Tomanová 

     • Olympiáda z anglického jazyka

     • 24.11.2022 sa na škole uskutočnila Olympiáda v anglickom jazyku, školské kolo.  Mena víťazov:

      1. miesto: Tomáš Žažo (3.A) 

      2.miesto: Peter Gašparovič (3.A)

      3. miesto: Lea Belišová (2.D)  

      Víťazom srdečne blahoželáme.