• Športová olympiáda v školskom internáte

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa bez internetu pripravili členovia Školského parlamentu pri Školskom internáte pohybovú aktivitu s názvom ,,Športová olympiáda v ŠI“. Táto aktivita sa konala 25. 1. 2023 v telocvični našej školy. Už pri plánovaní tejto aktivity bolo veselo. Jedná sa o zábavnú formu pohybovej aktivity určenú podľa záujmu pre všetkých žiakov. Tentoraz sa prihlásili žiaci do štyroch tímov po šiestich súťažiacich. Súťažilo sa v týchto disciplínach: Skoky na fit loptách, Skoky v perine, Hula hop, Basket naopak, Novinová štafeta, Ping pong florbal. Po absolvovaní všetkých súťažných disciplín odborná porota v zložení - yychovávateľky a asistenti vyhodnotili výsledky ,,Športovej olympiády“.

      Na prvom mieste sa umiestnil tím s názvom ,,Budeme čo?“, na druhom mieste tím ,,SP Legendy“, na treťom mieste tím ,,Blesky“ a na štvrtom mieste tím „Hrdzavá stavba“.  Všetkým súťažiacim blahoželáme a nesúťažiacim ďakujeme za aktívne povzbudzovanie. Poďakovanie patrí vedúcej Školského internátu Mgr. Ligdayovej za výborný komentátorský výkon a taktiež vychovávateľkám Mgr. Ľudmile Vargovčíkovej,  Ing. Alene Kohútovej a koordinátorke Žiackeho parlamentu pri ŠI  Bc. Janke Pistrákovej za plynulý priebeh celého podujatia.  Členovia Školského parlamentu pod vedením Adama Marčišina sa už teraz tešia na ďalšie spoločné športové aj spoločenské aktivity v našom Školskom internáte.     

      Mgr. Ligdayová Iveta - vedúca VMV a ŠI

     • Mix volejbal SŠ

     • 27.1.2023 sa naše družstvo zúčastnilo OK vo volejbale. Turnaj sa konal na našej domácej pôde Spojenej školy . Zúčastnilo sa ho 5 škôl. Postúpili ďalej dve školy. My sme obsadili práve tretie nepostupové miesto, čo je škoda, ale napriek tomu ďakujem chlapcom a dievčatám za obetavý výkon. Športu zdar!

      Mgr. A. Berdisová

     • Matematický klokan

     • Milí žiaci, aj v tomto školskom roku bude na našej škole prebiehať  súťaž: Matematický klokan, ktorá sa uskutoční dňa 27.3.2023. Máte možnosť využiť vedomosti a schopnosti v oblasti matematického a logického myslenia. Poplatok – 5€ (príspevok so ZRPŠ: 3€ + doplatok žiaka: 2€).

      Termín prihlásenia: do 10.2.2023 v kabinete č. 309A – Ing. D. Vrabľová, Mgr.S.Drotárová

     • „NÁPAD PREDÁVA 2023“

     • XI. ročník celoškolskej súťaže

      ktorá sa uskutoční 21. februára 2023 v telocvični školy

       

      Súťažiaci budú súťažiť v týchto kategóriách:

      - hlavná cena „Mladý podnikateľ roka“

      - najpútavejšia reklama

      - najlepší predajca (prezentácia)

      - najlepšia prezentácia v cudzom jazyku

      - cena investorov

      - important price tohto ročníka je zaradenie kategórie

      „Najlepší EKO nápad“, kde oceníme originálne nápady na riešenie využitia a spracovania odpadov, ochrany a tvorby životného prostredia, nápady ako prispieť k zdravému životnému štýlu.

      Každý súťažiaci získava malú pozornosť.

       

      Cieľom súťaže je:

      - podporiť nové myšlienky, nápady a prístupy v oblasti podnikania,

      - podporiť zážitkovú formu vyučovania,

      - prehĺbiť záujem o študovaný odbor, 

      - rozvinúť svoje komunikačné a odborné schopnosti, 

      - podporiť využitie cudzieho jazyka v praxi,

      - prebudiť zdravú súťaživosť, ako aj zabaviť sa a vyhrať

       

      Podmienky súťaže:

      - zaregistrovať svoj nápad u zodpovedného učiteľa,

      - vypracovať prezentáciu v Power-Pointe, katalóg produktov, a propagačné materiály /plagát, logo, reklamný slogan, vizitky a iné/, propagačný stánok,

      - pripraviť si a prezentovať svoj nápad v slovenskom aj cudzom jazyku,

      - súťažiť môže jednotlivec, alebo skupina žiakov.

      Reklamná kampaň bude od 25.1.2023 do začiatku súťaže

       

     • ŠTUDENTSKÝ PLES

     • FAŠIANGY – symbol veselosti, zábavy, hodovania a tanca... Také boli v minulosti, tak prečo si ich neužiť aj dnes?

      Pri tejto príležitosti vážení zamestnanci školy a študenti, chceme vás a vašich hostí pozvať na Študentský ples, ktorý sa uskutoční 10. februára 2023 v priestoroch našej školskej jedálne.  Pri vstupe vás privítame welcome drinkom, k dispozícii bude foto stena s rekvizitami, aby ste si z plesu odniesli spomienky do svojho fotoalbumu. Slávnostné zahájenie plesu bude o 19-tej hodine spolu s príhovorom riaditeľa školy. Po úvodnom tanci vás čaká slávnostná večera a celú noc tanečná zábava na parkete s profesionálnym DJ-om. Garantujeme Vám super zábavu v príjemnej spoločnosti, krátky kultúrny program, možnosť vyhrať zaujímavé ceny v tombole a iných súťažiach. Lístky si môžete zakúpiť u pani magisterky Stolárikovej, kabinet č. 214. Prípadne cez obedové prestávky v miestnosti Školského parlamentu na treťom poschodí, číslo dverí 312. Ďalšie kontaktné údaje sú uvedené na plagáte. Cena vstupenky pre 1 osobu je 18 eur. Triedu s najväčšou účasťou neminie špeciálna cena pre super kolektív!

      Všetci ste srdečne pozvaní!

      Váš Školský parlament

     • Beseda so spoločnosťou STAGEMAN SLOVENSKO - Animátorský kurz

     • Dňa 16.1.2023 sa žiaci 2. až 4. ročníka v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu zúčastnili odbornej prednášky a besedy s pani Kovalčíkovou a Harvanovou zo spoločnosti STAGEMAN Slovensko, ktorú zabezpečila naša učiteľka Ing. Jana Kočárová v rámci rozsahu učiva odborných predmetov nášho odboru.

      Spoločnosť  sa venuje príprave a realizácii voľnočasových a vzdelávacích programov, v ktorých prepája animáciu voľného času, netradičné outdoorové aktivity a zážitkové vzdelávacie metódy.

      Mladé lektorky predstavili celkový význam a dôležitosť animácie. Taktiež predstavili spoločnosť STAGEMAN Slovensko, jej pôsobenie na Slovensku a v zahraničí, porozprávali nám, ako sa aj my žiaci môžeme  stať súčasťou tejto firmy a čo nás ako možno budúcich animátorov čaká. Nesmela chýbať ani hra na lepšie spoznanie sa medzi sebou.                                                                                                      

             Daráková Viktória 4.D

      Žiaci pozitívne reagovali na túto besedu, dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácii, ktoré ich posunuli ďalej v o svojej profesii a získané rady môžu využiť aj hneď.

      Dostali ponuku nielen pracovných miest v oblasti animácie, ale aj možnosť realizácie animátorského kurzu s certifikátom, ktorý je potrebný, ak sa chcú uplatniť v budúcnosti ako animátori.

      Kto má záujem, nech neváha a nahlási sa v kabinete 211A. Prihlásiť sa môžu aj žiaci z iných odborov.

      Ing. Jana Kočárová

     • Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 18.1. 2023 sa žiačky našej školy zúčastnili okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku

      Timea Harčaríková /4.  B / sa umiestnila na 1. mieste

      Viktória Štalmachová /2.C / sa umiestnila na 2. mieste.

      Obe žiačky postupujú na krajské kolo do Popradu- srdečne blahoželáme:)

      Mgr. N. Tomanová

      /Diplomy/