• Magic of Business

     • Dňa 23.02.2023 sa žiaci III.C, IV.C a IV.D zúčastnil diskusného fóra - Magic of Business, ktoré pozostávalo z krátkych interaktívnych odborných prednášok a následnej diskusie. Realizačný tím z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave im priblížil problematiku týkajúcu sa marketingu, medzinárodného obchodu a cestovného ruchu a možnosti štúdia na EU. 

      Na základe konkrétnych príkladov z praxe a bežného života sa mali možnosť  dozvedieť zaujímavé informácie a  klásť otázky na čokoľvek, čo ich z oblasti obchodu, marketingu a cestového ruchu zaujíma.

      Ing. Mária Onderková výchovná poradkyňa

     • Animátor voľného času

     • !!!      Ponuka pre študentov odboru MRCR      !!!

      Animátor voľného času / 20.3.2023 /

      na Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov


      Prihlásenie a zaplatenie poplatku:

      211 A – Ing. Kočárová,

                   do 3.3.2023

      Animator.docx       Program.docx

     • Barmanský kurz

     • Aj tento rok sme na našej škole zrealizovali barmanský kurz a 13 žiakov získalo certifikát barmana.

      V týždni od 13.2. do 20.2.2023 naši študenti absolvovali najprv teoretickú prípravu a neskôr aj praktické ukážky prípravy a ochutnávky drinkov. Pokračovali samotným miešaním nápojov a úspešne ukončili barmanský kurz záverečnými skúškami.

      Tradične ich viedol licencovaný lektor SkBA - Ján Majoroš, s ktorým spolupracujeme už 17 rokov. Organizačne kurz zabezpečil Ing. Popík, MBA.

      Žiaci si pochvaľovali prístup barmana - lektora, ako aj samotné skúsenosti, získané počas kurzu.

      Kurz mi dal možnosť zdokonaľovať sa v úžasom kolektíve ľudí a otvoril mi oči do tohto barmanského sveta. Bola to zo začiatku chaotická činnosť, no po čase sa dalo vždy vymyslieť niečo nové a ešte o niečo lepšie. Namiešali sme mnoho chutných drinkov a s pozitívnym a profesionálnym prístupom lektora sa nám pracovalo omnoho lepšie. D. M. (I. B)

      Kurz hodnotíme len a len pozitívne, veľa sme sa naučili o veciach, ktoré nás bavia a zaujímajú a navyše sme spoznali skvelých ľudí. Nakoľko nás barmanstvo baví a pán Majoroš nás svojím skvelým prístupom presvedčil, že máme ísť ďalej, rozhodli sme sa podstúpiť aj druhý stupeň barmanského kurzu. Bola to skvelá skúsenosť a do budúcna ju vrelo odporúčame aj ďalším žiakom. S. P. a A. S. (III. A)

      Všetkým účastníkom kurzu srdečne blahoželáme a tešíme sa opäť na najbližšie stretnutie s novými záujemcami o rok na barmanskom kurze.

      Ing. J. Kočárová

     • Vyučovanie pre žiakov 1. ročníkov počas lyžiarskeho výcvikového kurzu

     • Milí prváci,

      väčšina z vás sa zúčastňuje budúci týždeň lyžiarskeho výcvikového kurzu. Žiaci, ktorí sa kurzu nezúčastňujú sú zaradení v rámci vyučovania nasledovne:

      • žiaci I.A a I.B - majú spoločný rozvrh podľa triedy I.A
      • žiaci I.C a I.D – majú spoločný rozvrh podľa triedy I.D/skupina EL

      Zmeny sa vám zobrazia aj v EduPage.

     • Úprava finančného limitu pre žiakov

     • Na základe pokynu MŠVVaŠ SR, VZN PSK č.90/2021 a dodatku č.14 k predpisu EP 9/2021 je od 01.03.2023 upravený finančný limit pre:

      a.) žiakov školského internátu na stravovanie a ubytovanie: 

      • Celodenné stravovanie  
       • raňajky 1,05 €
       • desiata 0,80 € 
       • obed 2,40 €
       • olovrant 0,70 € 
       • večera 1,40 € 

      SPOLU: 6,35 € / denne

      • Ubytovanie 
       • ubytovanie za mesiac 40,00 € 

      SPOLU: 40,00 € / mesačne

       

       Zásady pre žiakov školského internátu:

      1. Odhlasovanie stravy je deň vopred do 14:00 hod. 
      2. Žiaci ŠI musia mať súhlas od vedúcej vychovávateľky na odhlásenie zo stravy.
      3. Žiak ŠI je povinný odoberať celodennú stravu. 
      4. Pri trvalom príkaze je potrebné zmeniť limit mesačnej dávky na 160,00 € (z toho je 40,00 € ubytovanie a 120,00 € stravovanie).
      5. Úhradu stravného a poplatku za ubytovanie je potrebné vykonávať vopred v termíne do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca.
      6. V prípade neuhradenia stravy do 5.dňa po termíne je vedúca ŠJ povinná vyzvať na spoluprácu vedúcu ŠI a zaslať zákonnému zástupcovi výzvu s informáciou, že v prípade nezaplatenia záväzku na stravnom a ubytovaní bude rozhodnutím riaditeľa školy ukončený pobyt ubytovanej osoby s ŠI.

       

      b.) žiakov školy na stravovanie:

      • Stravovanie  
       • obed 2,40 €

      SPOLU: 2,40 € / denne

       Zásady pre žiakov školy:

      1. Odhlasovanie stravy je deň vopred do 14:00 hod. 

       

     • Deň otvorených dverí a Nápad predáva

     • Deň 21. február 2023, bol v celku výnimočným dňom pre našu školu – naša škola organizovala veľkú akciu, a to DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ a taktiež aj NÁPAD PREDÁVA. V tento deň sa uskutočnil už XI. ročník celoškolskej súťaže „NÁPAD  PREDÁVA 2023“. Pre žiakov základných škôl bol pripravený Deň otvorených dverí, v rámci ktorého navštívili telocvičňu, kde prebiehala celoškolská súťaž Nápad predáva.

      XI. ročník celoškolskej súťaže „NÁPAD  PREDÁVA 2023“ otvorili moderátori Julo a Viktória, ktorí nás všetkých privítali. Pán riaditeľ PaedDr. Michal Čiernik slávnostne otvoril celoškolskú súťaž. Počas dňa školu navštívili naši hostia, a to Mgr. Ing. Michaela Molnárová, Ing. Jozef Dzuričko a PaedDr. Miroslav Benko.

      Cieľom XI. ročníka celoškolskej súťaže „Nápad predáva 2023“ bolo podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Do súťaže sa zapojilo 23 súťažných tímov z jednotlivých tried. Žiaci mali za úlohu pripraviť si prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať nápad v slovenskom aj v cudzích jazykoch. Jednotlivé tímy získavali svojim nápadom, vystupovaním aj šeky od žiakov, učiteľov a porotcov. Práve porota to mala veľmi ťažké, aby vybrala tie najlepšie firmy. Porotu tvorilo vedenie školy, učitelia, zástupcovia žiakov a hostia.

      Súťaž podporili aj naši sponzori: CA IBIS Prešov, LIBRETA, s.r.o. Prešov, EKOPRIM, s.r.o. Prešov, DAPEL, s.r.o. Prešov, LEAR Corporation Seating SK, s.r.o. Prešov, AX DATA, s.r.o. Prešov, ELMITA – svietidla Prešov, Združenie rodičov a priateľov Spojenej Školy, Masarykova 24, Prešov, Občianske združenie Mladý tvorca Prešov.

      Súťažilo sa v týchto kategóriách:

      • Mladý podnikateľ roka – hlavná cena
      • Cena investorov – 1., 2., 3. miesto
      • Najpútavejšia reklama – 1., 2., 3. miesto
      • Najlepší predajca – 1., 2., 3. miesto
      • Najlepšia prezentácia v cudzom jazyku – 1., 2., 3. miesto
      • Najlepší EKO nápad – hlavná cena
      • Najlepšia prezentácia na pódiu – hlavná cena
      • Najlepšia firma pre základné školy

      Na záver súťaže boli vyhlásené výsledky súťaže, ceny odovzdávali pán riaditeľ školy PaedDr. Michal Čiernik, Mgr. Michaela Molnárová a Ing. Jozef Dzuričko.  Ocenené tímy, ako aj jednotlivci dostali veľmi pekné ceny od našich sponzorov.

      Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným spoločnostiam prajeme veľa skvelých nápadov v novom XII. ročníku „Nápad predáva “ v roku 2024.

      Výsledky súťaže: Výsledková_tabuľka_NP_2023.pdf

     • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 15.2.2023 sa zúčastnili naše dve žiačky: 

      Timea Harčaríková /4.B/ a Viktória Štalmachová /2.C/  

      krajského kola olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo v Poprade. 

      Aj keď bola konkurencia veľká, umiestnili s na krásnom 5. a 7. mieste, k čomu im srdečne blahoželáme.

      Mgr. N. Tomanová

     • Karneval v školskom internáte

     • Každoročne sa snažíme v našom školskom internáte zachovávať tradície našich predkov. Nebolo tomu ináč ani tento rok a 15. 2. 2023 sme zorganizovali už 15. ročník Karnevalu. Večer sa niesol v zábavnom duchu, spestrený súťažami a tancom.  Žiaci predviedli nápadité masky, z ktorých odborná porota ocenila tie najlepšie:

      1. miesto thajské tanečnice – Peter Leško, Samuel Skybjak
      2. miesto elfia víla – Katarína Kakarová
      3. miesto krvavá Mary – Martina Škurlová

      Vo víre tanca a hudby sa žiaci bývajúci v školskom internáte príjemne zabavili. Tešíme sa na ďalší ročník.

      Mgr. Ligdayová Iveta - vedúca VMV a ŠI

     • OK v basketbale žiačok

     • 16.2.2023 sa konalo OK v basketbale. 

      Naše dievčatá bojovali v skupine s Gymnáziom sv. Moniky, SZŠ - Sládkovičovou a SZŠ sv. Bazila Veľkého .

      Po dvoch prehratých a jednom vyhratom zápase sme obsadili tretie miesto. Zo skupiny sme nepostúpili, ale aspoň sme si dobre zahrali a zašportovali. 

      Mgr. A. Berdisová 

     • EKONOMICKÁ SÚŤAŽ

     • Zručný ekonóm – test ekonomických vedomostí a schopností

      V piatok 10. 02. 2023 prebiehala na našej škole  ekonomická súťaž ZRUČNÝ EKONÓM. Zúčastnilo sa jej spolu 18 žiakov štvrtých ročníkov (4. A, 4. B, 4. C).

      Súťaž bola zameraná na overenie všeobecných ekonomických vedomostí a riešenie praktických úloh. Jej cieľom bolo vzbudiť súťaživosť medzi žiakmi, do určitej miery zistiť hĺbku vedomostí z ekonomických predmetov pred maturitnou skúškou a taktiež aj zvýšiť záujem študentov o pokračovanie štúdia ekonomických odborov na vysokých školách.

      Študenti mali vypracovať test, ktorý obsahoval 50 otázok z odborných ekonomických predmetov, prevažne z ekonomiky.

      Veríme, že súťaž pomohla študentom overiť si svoje vedomosti a bola pre nich obohatením.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich záujem a účasť na súťaži.

       

      Výsledková listina školského kola ZRUČNÝ EKONÓM -  2022/2023 

       

      1. miesto               -           Lukáš        Miščík
      2. miesto               -           Slavomíra Bartková
      3. miesto               -           Bianka      Šoltésová
      4. miesto               -           Soňa          Kmecová
      5. miesto               -           Michaela   Hajtolová

      Víťazom blahoželáme a prajeme  veľa úspechov!

      Ing. Dana Richnavská

     • Oznam pre maturantov!

     • Spojená škola, Masarykova 24, 080 01 Prešov oznamuje maturantom, že na webovej stránke v sekcii Žiaci a rodičia bol spracovaný modul Maturitná skúška 2023.

      Obsahom tohto modulu sú všetky potrebné informácie o maturitných skúškach v školskom roku 2022/2023.

     • Študentský ples „HVIEZDNA NOC“

     • 10. februára 2023 Školský parlament v úzkej spolupráci s vedením Spojenej školy, Masarykova 24 v Prešove organizoval študentský ples pod názvom „Hviezdna noc“. Po pár rokoch absentovania spoločenských udalostí sa nám s ľahkosťou podarilo naplniť kapacitu školskej jedálne a predali sme 96 vstupeniek. Bol to teda krásny pohľad na slávnostne vyzdobený priestor, elegantne oblečených hostí, plný parket tanečníkov, a to všetko v sprievode fantastickej muziky.

      Hostia si po vstupe do vestibulu školy odložili kabáty v šatni a vyšli na prvé poschodie, kde na nich čakal červený koberec, ktorý evokoval atmosféru noci plnej filmových hviezd. Privítali sme ich welcome drinkom a ponúkli im priestor na fotoshooting s rekvizitami a fotostenou. Po usadení všetkých hostí k slávnostne prestretému stolu zaznel gong, ktorý upriamil pozornosť hostí na otvárací tanec večera. Talentovaný pár tínedžerov z tanečného štúdia SOUL nám predviedol mix latino tancov. Veru bolo čo obdivovať. Následne moderátori večera Alica Sláviková (III.A) a Richard Kuzma (II.C) privítali všetkých prítomných, oboznámili ich s programom večera a vyzvali riaditeľa školy PaedDr. Michala Čiernika, aby predniesol prípitok. Nasledovala výdatná večera, za ktorú ďakujeme pani kuchárkam z našej jedálne. Prvé tanečné kolo otvoril tancom riaditeľ školy spolu s koordinátorkou ŠP Mgr. Stolárikovou a tanečná zábava sa začala v plnom prúde. Ako to už na plesoch býva zvykom, prišiel čas aj na tombolu, v ktorej sme rozdali 44 cien. Pred podávaním druhej večere členovia ŠP na čele s predsedníčkou ŠP Sofiou Pastirovou (III.A) vyhlásili „kráľa“ a „kráľovnú plesu“: Jakub Mihaľ (IV.D) a Veronika Závadská (IV.D). Každý z nich si odniesol oscara, dezert, darčekovú poukážku do Eperie v hodnote 20€. Oscara za „NAJ kolektív“, dezert a fľašu šampanského získal kolektív IV.D triedy, ktorý si zakúpil vstupenky v počte 14 lístkov. Na päty im šliapal kolektív I.B triedy, ktorý týmto pozdravujeme! Aký by to bol večer bez prekvapení? Jedného oscara sme si predsa len pripravili aj pre nášho pána riaditeľa, ktorému sme sa takto aspoň symbolicky chceli poďakovať za jeho podporu a dôveru v nás, za možnosť realizovať svoje nápady a posúvať sa vpred v našich organizačných schopnostiach.  

      Vďaka sponzoringu vedenia školy, príspevku ZRPŠ a Občianskeho združenia „Mladý tvorca“, MILK-AGRO, spol. s r.o., študentskej firmy Yummy´s Junior Achievement, Burger King, atď. sme si užili krásny a pohodový večer v dobrej spoločnosti so super DJ-om Maťom! V neposlednom rade ďakujeme aj našej obsluhe Nine Karaffovej (II.D) a Slávke Kötelešovej (II.D), ktoré sa pod vedením Mgr. Šebejovej o nás celý večer príkladne starali. Ak sme niekoho zabudli spomenúť, veľmi sa ospravedlňujeme a ešte raz všetkým aktérom srdečne ďakujeme!!!!

      Sponzori.jpg

      Váš Školský parlament

     • Investovanie a sporenie na dochodok

     • Žiaci štvrtých ročníkov v odbore Škola podnikania a Manažment cestovného ruchu sa dnes zúčastnili odbornej prednášky zameranej na sporenie na dôchodok a investovanie do podielových fondov, odborníkmi z maklérskej finančnej spoločnosti PROSIGHT. Cieľom tejto prednášky bolo poradenstvo pre žiakov, ktorí o chvíľu budú v pracovnom procese, aby sa vyhýbali chybám na finančnom trhu.

      Prednáška bola uskutočnená v spolupráci s učiteľkou pre finančnú koordináciu

      Ing. Mgr. Annou Miklušovou.

     • Microsoft Office 365 Education

     • Spojená škola, Masarykova 24, Prešov poskytuje Microsoft Office 365 Education pre každého študenta a učiteľa školy zdarma. To znamená, že najnovšia verzia Office 365, vrátane aplikácií Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Teams atď. je dostupná pre online použitie cez internetový prehliadač a aj ako desktopová aplikácia -  offline (teda študenti a učitelia školy majú možnosť si nainštalovať aplikácie do svojho zariadenia a využívať ich aj bez pripojenia na internet) od 1.2.2023. Office 365 je vyzdielaný vo všetkých školských kontách.

     • Stolnotenisový turnaj v školskom internáte

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa bez internetu bol 2. 2. 2023 v spolupráci so Školským parlamentom pri ŠI pod vedením Bc. Pistrákovej zorganizovaný stolnotenisový turnaj. Zúčastnilo sa ho jedenásť súťažiacich: Kristián Kapec, Kristína Soľavová, Adam Marcišin, Dávid Miháľ, Nicolas Choma, Erik Durkoš, Florián Hric, Peter Leško, Roman Šofranko, Jozef Durkaj, Šimon Harvilko. Postupne po vyraďovacích zápasoch skončil na:

      1. mieste Nicolas Choma

      2. mieste Kristián Kapec

      3. mieste Roman Šafranko

      Víťazom blahoželáme a všetkým účastníkom ďakujeme za pekný športový večer.

      Mgr. Iveta Ligdayová - vedúca VMV a ŠI

     • Ekonomická olympiáda 2023

     • Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí stredoškolákov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz, Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania.

      Ide o postupovú súťaž, súťažiaci teda začína v školskom kole, ak je úspešný postupuje do krajského kola a ďalej do finále. V jednotlivých kolách súťaže účastníci riešia test s uzavretými a otvorenými otázkami. Ekonomická olympiáda má za cieľ podporiť ekonomickú a finančnú gramotnosť Slovákov. Organizátorom je INESS - Institute of Economic and Social Studies. Test obsahoval 25 otázok a z piatich ponúkaných odpovedí bola vždy len jedna správna. Do krajského kola postupujú súťažiaci s najvyššou úspešnosťou.

      Aj naši študenti zabojovali o postup do celoslovenského kola v Ekonomickej olympiáde. V silnej konkurencii viac ako 1400 študentov PSK postúpilo do krajského kola 97 študentov. Medzi nimi aj 3 naši študenti a to Tomáš Onderko z IV.C. Laura Belišová zo IV.A a Richard Porezaný z I.C. Krajské kolo Ekonomickej olympiády sa konalo 27.1.2023 v priestoroch auly Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity a zúčastnilo sa ho 97 žiakov zo všetkých stredných škôl Prešovského kraja. V rámci školských kôl bola Spojená škola, Masarykova 24, Prešov vyhlásená ako škola s najvyšším počtom zapojených študentov 168. Poďakovanie patrí všetkým zapojeným študentom našej školy ale im odborným pedagógom.

      Výsledky krajského kola ešte nie sú známe, ale našim zástupcom držíme prsty, aby sa im podarilo postúpiť na celoslovenské kolo.

     • OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

     • Dňa 26.januára 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 10 žiakov, ktorí sa učia ruský jazyk. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:  B1 slovenskí žiaci,  B3 ukrajinskí žiaci. Súťaž pozostávala z dvoch častí Čítanie s porozumením a Test z kulturológie. Maximálny počet bodov za obidve časti bol 30. Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich záujem a snahu urobiť niečo navyše, porovnať si svoje vedomosti s ostatnými, posúvať a rozvíjať hranice svojho poznania. 

      Víťazi boli odmenení vecnými cenami a diplomom. 

      Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov! 

        

      Výsledková listina školského kola Olympiády v ruskom jazyku 2022/2023 

      Kategória B1     slovenskí študenti: 

       1. miesto             Viktória Birošová
       2. miesto             Michaela Petríková
       3. miesto             Dominika Putnocká, Karin Dolinská

      Kategória B3      ukrajinskí študenti: 

      1. miesto                Sofia Aleksyshynets
      2. miesto                Sofia Kustro
      3. miesto                Vanessa Melnyk, Bohdana Moskal                                   

      Úspešnými riešiteľmi boli Simona Bujňáková a Andrea Jacková. 

      PaedDr. Valentína Černajová

     • Okresné kolo v hádzanej dievčat SŠ

     • Dňa 01. 02. 2023 v športovej hale na Baštovej ulici sa konalo okresné kolo v hádzanej dievčat stredných škôl.  Naše dievčatá bojovali statočne a obsadili pekné 2. miesto.

       

      Umiestnenie škôl na prvých troch  priečkach:

      1. SSOŠ ELBA

      2. Spojená škola, Masarykova 24

      3. Gymnázium J. A. Raymana

       

      Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.