• Novinky

     • Informácie o zimnom lyžiarskom výcvikovom kurze
      • Informácie o zimnom lyžiarskom výcvikovom kurze

      • Zimný lyžiarsky výcvikový kurz sa bude konať v dňoch od 25.2.2019 do 1.3.2019. Zraz žiakov, ktorí sa prihlásili na tento kurz bude v pondelok (25.2.2019) o 6:50 pred budovou SOŠ podnikania v Prešove, z dôvodu prerozdelenia lyžiarskej výstroje. Nasledujúce dni bude zraz žiakov plánovaný na 8:00 hod. Predpokladaný príchod z lyžiarskeho výcviku bude každý deň o 14:00 hod.

       Povinná výbava pre žiakov:

       * Preukaz poistenca, * Občiansky preukaz, * Oblečenie adekvátne lyžovaniu ( lyž. rukavice, lyž. okuliare, rukavice, čiapka a pod.),

       * Desiata a pitný režim.

       Žiadame žiakov o dochvíľnosť a tešíme sa na spoločnú „lyžovačku“.

       Michal Čiernik – učiteľ telesnej a športovej výchovy

     • Medzinárodný deň darovania kníh
      • Medzinárodný deň darovania kníh

      • Máte doma knihy, ktoré už nepotrebujete? Neváhajte a prineste ich! Niekto iný si ich rád prečíta. Knihy, ktoré chcete darovať, môžete priniesť do školy (Mgr. A. Jadušovej, PhD. kabinet č. 214/A) do konca februára.

       Čaká vás malá odmena!     /Plagát_dar_kniha/

     • Inovatívne podujatie
      • Inovatívne podujatie

      • Dňa 30. januára 2019 sa žiaci Strednej odbornej školy podnikania v Prešove zúčastnili inovatívnej formy Dňa otvorených dverí spojenou  so Študentskou vedeckou konferenciou Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, ktorá sa uskutočnila v štýlovej kaviarni Botanique Art v Prešove. Podujatie otvorila prorektorka vysokej školy, Ing. Eva Hvizdová, PhD, MBA (na obrázku v kroji spolu so študentkami-modelkami).

       Študenti tejto vysokej školy predstavili svoje súťažné práce s ekonomickým zameraním, ale taktiež  podmienky a študijné programy tejto vysokej školy. Žiaci tak mali možnosť prakticky vidieť priebeh a obsah prezentácie študentských prác, ale aj zapojiť sa aktívne do diskusie k jednotlivým prácam, začo boli aj prorektorom vysokej školy ocenení.

       Súčasťou konferencie bola aj jedna z aktivít projektu aplikačného výskumu „Tradičné ľudovoumelecké remeslá v kontexte kreatívneho priemyslu“ – módna prehliadka. „Nejde o bežnú módu. Chceme predstaviť udržateľné recyklované módne odevy, ktoré zohľadňujú enviromentálne  aspekty“, vysvetlila prítomným žiakom stredných škôl prorektorka vysokej školy, ktorá je súčasne garantkou projektu. Obsahom módnej prehliadky boli štyri kolekcie redizajnovaných odevov. Dnes je udržateľná móda s pomocou kreatívnych dizajnérov považovaná za atraktívnu a perspektívnu. Či inšpirovala aj našich žiakov umeleckých odborov, ponechávame na ich umelecké cítenie...

       Na záver nám dovoľte vysloviť nádej, že deň pred polročným vysvedčením sa žiakom našej školy premenil na pekný zážitkový deň.

       Za pozvanie a spoluprácu ďakujeme vedeniu súkromnej Vysokej školy medzinárodného podnikania v Prešove a želáme jej a aj študentom veľa tvorivých úspechov.

       JUDr. Mária Marinicová, PhD,. MBA, LL.M

       Mgr. Anna Simková       /Fotogaléria/

     • Exkurzia Viedeň-Bratislava
      • Exkurzia Viedeň-Bratislava

      • V dňoch 24. – 25. januára 2019 sme sa zúčastnili dlho očakávanej exkurzie do Viedne a Bratislavy  pod vedením pani učiteľky PaedDr. Valentíny Černajovej a RNDr.Ing. Márie Vavrekovej a PaedDr. Jany Kamenickej. Všetci sme sa stretli o 5:45 ráno pred budovou školy. O šiestej sme sa vydali na cestu. Boli sme plní radosti a očakávaní. Cesta trvala viac ako 6 hodín. Počas cesty nám pani učiteľka hovorila o miestach, okolo ktorých sme prechádzali. Ako sa vraví ,,cesta je len polovica zábavy´´, spríjemňovali sme si ju hudbou, jedlom a prestávkami na „benzínkach“. Keď sme boli blízko Viedne, pani učiteľka nám rozdala mapy Viedne a my sme si vyznačili trasu, pamiatky a budovy, ktoré sme mali podľa programu navštíviť. Po príchode do Viedne sme navštívili nádherný zámok Schonbrunn - letné sídlo Habsburgovcov. Po prehliadke zámku sme  išli na námestie Márie Terézie, kde sa začala naša prehliadka historického centra Viedne. Videli sme Parlament, Radnicu, Hofburg, katedrálu sv. Štefana, ktorú sme si pozreli aj zvnútra. Posledná zastávka vo Viedni bola v obchodnom centre SCS, tam sme sa navečerali, nakúpili, potom sme sa vrátili späť na Slovensko do Svätého Jura, kde sme prespali.

        Na druhý deň ráno sme vstávali o ôsmej, aby sme sa stihli pripraviť na cestu do Bratislavy. Naša prvá zastávka bola na Bratislavskom hrade, kde sme si pozreli výstavu „Zlatý vek Peterhofu“, ktorá prvýkrát v histórii opustila hranice Sankt Peterburgu.  Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu v Inchebe bol našou druhou zastávkou.  Na výstave sme si pozreli rôzne produkty cestovného ruchu. Po návšteve Incheby sme sa už vybrali na cestu domov. Úroveň vedomostí, ktoré sme získali počas exkurzie sme si preverili v kvíze, ktorý pre nás pripravila pani učiteľka. 1. miesto získala Jana Jančíková IV.B, 2.miesto Anna Thonová IV.B, 3.miesto Viliam Marton III.D, 4.miesto Viktória Knuthová a Simona Kašprišinová, obidve z I.C triedy. Víťazi boli odmenení vecnými cenami. Do Prešova sme prišli o desiatej večer všetci zdraví,  s novými peknými zážitkami.

       Zuzana Drotárová, I.C     /Fotogaléria/

     • Kurz animátora voľného času
      • Kurz animátora voľného času

      • Dňa 25.01.2019 sa uskutočnil Kurz animátora voľného času. Osem vyučovacích hodín, ktoré pozostávali z teórie ale predovšetkým z praxe, ubehli veľmi rýchlo. Sympatický lektor p. Slávo Pačuta z firmy Stageman zaujal pripraveným programom kurzu. Čo všetko si študenti vyskúšali: tanec, hry, pripraviť vlastné aktivity pre dospelých, pre deti, „prísne“ hodnotenie predvedeného programu. Keby ste na chvíľu zašli medzi nich, nabili by ste sa úžasnou energiou, nakazili by ste sa úsmevmi a tešili by ste sa, že podobný kurz bude možné absolvovať aj budúci rok.

     • „Čajepitije“
      • „Čajepitije“

      • Dňa 19. 12. 2018 sa našou školou rozliehala vôňa nielen predvianočnej nálady, ale aj vôňa čaju. A nebol to len taký obyčajný, ale rovno tradičný ruský čaj zo samovaru. No a kto iný by mohol mať toto na svedomí? No jedine naša pani učiteľka ruského jazyka PaedDr. Valentína Černajová, ktorá zoznámila svojich žiakov s netradičnými chuťami ruského čaju. Počas tohto úžasného posedenia sa žiaci dozvedeli o tradícii pitia čaju v Rusku a jeho histórii.

       Anna Thonová IV.B    /Fotogaléria/

     • FESTIVAL RUSKÝCH FILMOV
      • FESTIVAL RUSKÝCH FILMOV

      • Dňa 18. 12. 2018  popoludní sa študenti ruského jazyka v sprievode pani učiteľky PaedDr. Valentíny Černajovej zúčastnili Festivalu ruských filmov v priestoroch Mestského úradu v Prešove. Tohto filmového festivalu sa zúčastnilo 21 študentov –„ruštinárov“ zo všetkých štyroch ročníkov. Film s názvom „Prenajmeme dom s problémami v ňom“ nielen zaujal ale aj pobavil.  

       /Fotogaléria/

      • Olympiáda v ruskom jazyku

      • Dňa 12.12.2018 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 10 žiakov prvého až tretieho ročníka. Súťažilo sa v troch kategóriách – B1, B2, B3.  Vedomosti žiakov boli na výbornej úrovni. Umiestnenie žiakov podľa kategórií je uvedené v priložených výsledkových listinách.

       Víťazom srdečne BLAHOŽELÁME!

       Postupujúcim do krajského kola želáme VEĽA ÚSPECHOV!

       B1vyhodnotenie       B2vyhodnotenie       B3vyhodnotenie

     • Vianočný jarmok
      • Vianočný jarmok

      • Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. V tento sviatočný čas sme v priestoroch našej telocvične usporiadali vianočný jarmok, na ktorom každoročne jednotlivé triedy prezentujú typické vianočné tradície a rôzne vianočné maškrty. Počas jarmoku prebiehala charitatívna zbierka. Výťažok sa rozdelí medzi žiakov, ktorí to najviac potrebujú. Podarilo sa nám vyzbierať 400€. Týmto sa chceme všetkým darcom srdečne poďakovať a prajeme vám ŠŤASTNÉ a VESELÉ!    /Fotogaléria/

     • Vianočné posedenie
      • Vianočné posedenie

      • Koniec roka sa neodbytne blíži a všetci si užívajú posledné dni v tomto roku. Naši pedagogickí ale aj nepedagogickí zamestnanci sa zišli na vianočnom posedení, na ktorom si tieto posledné chvíle spoločne užili. Študenti zahájili posedenie krátkym programom, ktorým pripomenuli pravý význam týchto sviatkov.  

       /Fotogaléria/

     • Olympiády v anglickom jazyku
      • Olympiády v anglickom jazyku

      • Predmetová komisia cudzích jazykov zorganizovala pre žiakov našej školy školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. 13 žiakov z rôznych tried si zmeralo sily najprv v písomnej testovej časti a najlepší 6 z nich postúpili do ústnej časti, kde bolo ich úlohou prerozprávať príbeh podľa obrázka. Snahu všetkých zúčastnených sme ocenili a prajeme im do ďalších súťaží len to najlepšie. Ešte raz, ďakujeme.                                                   

       vedúca PK CUJ: Mgr. Amanová              /Fotogaléria/

     • MISS / MISTER / TALENT ŠKOLY
      • MISS / MISTER / TALENT ŠKOLY

      • Dňa 22.11.2018 sa na našej škole uskutočnil 3. ročník ŠKOLSKEJ SHOW. Súťažilo sa v kategóriách

       MISS / MISTER / TALENT ŠKOLY.

       V kategórii MISS súťažilo 10. súťažiacich, ktoré najprv predviedli svoj obľúbený outfit a predstavili sa. Pokračovali promenádou v spoločenských šatách a svoj intelekt preukázali v krátkom interview s moderátormi. O titul krásy bojovali: Barbora Baranová I.A, Timea Kuchtová I.A, Ruth Zimová I.B, Sarah Bednáriková I.C, Natália Belyová I.C, Nikola Kaminská I.C, Dominika Kollárová I.C, Vladyslava Zhvaliuk II.B, Kristína Kertysová II.C, Viktória Slebodníková II.C.

       Kategórie MISTER sa zúčastnilo 5 súťažiacich: Lukáš Bartoš I.A, Sebastian Bochkor II.B, Aristidis Tsimprakis II.B, Matúš Čabala II.C, Simon Juščák II.C.

       Súťaž TALENT ŠKOLY prebiehala v dvoch kategóriách. V kategórii „Vlastná tvorba“ boli prihlásené: Katarína Lizáková II.A, Kristína Kaduková III.A. „Hudobné umenie“ predviedli súťažiaci: Silvester Vainraukh I.C, Dáša Lejková I.C, Jakub Trebuňák II.B, duo Tomáš Adamko a Michal Stanislav Majdák IV.B.

       Porota nakoniec dospela k výsledkom v jednotlivých kategóriách a boli ocenení nasledujúci výhercovia:

       TALENT ŠKOLY 2018

       Víťazkou kategórie „Vlastná tvorba“ sa stala Kristína Kaduková III.A, ktorá predviedla svoje fotografie, maľby a odevy. Víťaz kategórie „Hudobné umenie“ Silvester Vainraukh I.C očaril svojim spevom a hrou na gitare.

       MISTER ŠKOLY 2018

       2. Vicemister školy 2018 – Sebastián Bochkor II.B

       1. Vicemister školy 2018 – Lukáš Bartoš I.A

       Mister školy 2018 – Aristidis Tsimprakis II.B

       MISS ŠKOLY 2018

       2. Vicemiss školy 2018 – Vladyslava Zhvaliuk II.B

       1. Vicemiss školy 2018 – Timea Kuchtová I.A

       Miss školy 2018 – Sarah Bednáriková I.C

       Výhercov dekorovala predsedníčka poroty pani zástupkyňa Ing. Marta Drabová, ktorá im taktiež odovzdala diplomy a vecné ceny.

       /Fotogaléria/

     • Odborná prax II.C triedy (MRCR) – Červený Kláštor
      • Odborná prax II.C triedy (MRCR) – Červený Kláštor

      • V dňoch 7.10. -12.10.2018 sa žiaci II.C – odbor manažment regionálneho cestovného ruchu zúčastnili odbornej praxe v stredisku Červený Kláštor. Žiaci si pobytom v krásnom prostredí prehĺbili svoje vedomosti z odborných predmetov, ako aj nacvičili reálne činnosti, ktoré sú spojené s ich profesiou.

       Počas pobytu v penzióne Pĺtnik si mali možnosť vyskúšať činnosti obsluhujúcich, animátorov, manažérov. Navštívili zaujímavosti oblasti a následne realizovali marketingový prieskum a návrh pre rozvoj cestovného ruchu – jeho podporu. Pochopili význam cezhraničnej spolupráce.

       Zrealizovali besedu s manažérom marketingu kúpeľov Smerdžonka, s riaditeľkou OOCR Severný Spiš Pieniny, vyskúšali si samotné sprevádzanie v Červenom kláštore, absolvovali výstup na Tri koruny, splavovali Dunajec, úspešne zvládli cyklotúru Červený Kláštora - Niedzica, pripravovali animačný program pre svojich spolužiakov a partnerskú školu z Ústí nad Orlici, získali nové poznatky z ochrany prírody a pamiatok UNESCA. Navštívili hrad v Starej Ľubovni, kaštieľ Strážky, kde sa spolu so žiakmi z odboru Dizajn interiéru presvedčili o bohatstve kultúrneho dedičstva a jeho význame pre cestovný ruch.

       Žiaci sa naučili plánovať, navrhovať, hodnotiť, a v neposlednom rade fungovať ako tím. Z odbornej praxe žiaci spracovali správu z praxe, v ktorej zhodnotili svoje očakávania a výsledky z praxe.

       RNDr. Ing. Vavreková, Ing. Kočárová          /Fotogaléria/

     • Imatrikulácia 1. ročníkov
      • Imatrikulácia 1. ročníkov

      • Dňa 22.11.2018 sa na našej škole uskutočnila imatrikulácia troch tried prvých ročníkov.

       Organizáciu celej akcie mali na starosti tretiaci.  Hlavnou témou  bola „Budúcnosť“. Žiaci 1. ročníkov si mali pripraviť predstavenie seba samých v budúcnosti. To bola ich úloha – predstaviť sa svojim starším spolužiakom a učiteľom zaujímavou ukážkou – napr. scénka, pieseň, tanec. Ďalšou podmienkou bolo oblečenie v čierno bielej farbe.

       Samotná akcia prebiehala v telocvični našej školy. Tému dotvárali zaujímavé kulisy, ktoré vytvorili žiaci III.A triedy.

       Imatrikulácia začala zaujímavou prezentáciou – video o budúcnosti, ktoré nahradil moderátor Daniel. Oboznámil nás s programom a postupne uvádzal jednotlivé triedy, ktoré sa predstavili spolu s triednym učiteľom. Mohli sme sa zúčastniť moderného rokovania, vidieť tanec budúcnosti, spolu  sme sa mohli teleportovať na Jupiter a zúčastniť sa prehliadky planéty.

       Následne všetci prváci zložili sľub škole, boli pasovaní svetelným mečom a prešli cez bránu do inej dimenzie – stali sa riadnymi členmi našej školy. Každý žiak získal certifikát a sladkú odmenu.

       Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným, najmä prvákom a tretiakom a ich triednym učiteľom.

       Magdaléna Planá III.D

     • Študentská kvapka krvi
      • Študentská kvapka krvi

      • Dňa 23.11.2018 naši žiaci prijali výzvu a prekonali svoje obavy, keď sa rozhodli darovať krv tým, ktorí to potrebujú. Žiacka školská rada v spolupráci s transfúznou stanicou zorganizovala Študentskú kvapku krvi v priestoroch našej školy. Pôvodne sa prihlásilo spolu 30 žiakov a pedagógov, ale cez lekársku prehliadku ich nakoniec prešlo 22. Chceme sa týmto všetkým darcom zo srdca poďakovať a tešíme sa na nich už o pár mesiacov.    

      • Finančná olympiáda

      • Finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy

       FINANČNÁ OLYMPIÁDA ponúka našim stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

       Kto sa môže do súťaže zapojiť?

       Každý študent SOŠ podnikania.

       Kto bude zaradený do súťaže?

       Študent, ktorý vyplní registračný formulár po ukončení I. kola online testu na web stránke www.financnaolympiada.sk, bude automaticky i so školou, ktorú navštevuje, zaradený do súťaže.                    Finančná_olympiáda_plagát

      • Pilotné testovanie

      • 28.11.2018 – sa naša škola zapojí do pilotného overovania testovacích nástrojov z predmetu slovenský jazyk a literatúra pre žiakov maturitného ročníka, ktoré realizuje NÚCEM.

       Testovania sa zúčastnia vybraní žiaci maturitného ročníka. Pilotné testovanie predstavuje pre študentov možnosť vyskúšať si ešte pred riadnym termínom EČ MS typy maturitných úloh, ktoré sa bežne objavujú na EČ MS a pre NÚCEM je veľkou pomocou pri tvorbe banky testovaných úloh.

     • I-bobor 2018
      • I-bobor 2018

      • V dňoch 13. 11.2018 a 15.11.2018 sa na našej škole konala informatická súťaž I-bobor, na ktorej sa spolu zúčastnilo 29  žiakov. 12 žiakov v kategórii Senior a 17 žiakov v kategórii Junior.

       Úspešní riešitelia, ktorí získali nad 50 bodov:

               1. Anna Jurkovičová            II.C                                  

               2. Lívia Lengerová               II.C                                  

               3. Lucia Nagyová                 II.C                                  

               3. Patrícia Struková             II.B                                  

               3. Sofia Redajová                I.C

       Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a prajeme im súťaživého ducha. Víťazom  blahoželáme.

       Koordinátor súťaže: Ing. D. Vrabľová      /Fotogaléria/

     • Leonardium - Interaktívna zážitková výstava
      • Leonardium - Interaktívna zážitková výstava

      • V októbri sa žiaci III.C – odboru: Styling a marketing zúčastnili výstavy Leonardium, kde strávili 2 hodiny výučby formou hry v rámci predmetu Propagačná a reklamná tvorba.  Žiaci sa zoznámili  s Leonardovými vynálezmi, umením a vedeckou prácou hravou a pútavou formou.

       V Leonardiu mohli naši žiaci manipulovať s modelmi vynálezov, dozvedieť sa, ako príroda inšpirovala Leonarda, postaviť Leonardov prenosný most, digitálne manipulovať a premietať obraz Mony Lisy, otestovať svoje pozorovacie schopnosti v kvíze o maliarstve, reprodukovať Leonardove výkresy, naučiť sa nové techniky kreslenia, zostavovať geometrické štruktúry a vyskúšať mnoho iných kreatívnych aktivít. Leonardium je otvorený priestor na hravé tvorenie a vynaliezanie.

       Ing. D. Vrabľová        /Fotogaléria/

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje