• Triedne aktívy

     • Dňa 14.6.2022 (utorok) o 16:00 hod. – 16:30 hod. sa uskutočnia triedne aktívy v jednotlivých triedach za účasti všetkých triednych učiteľov a vyučujúcich učiteľov nasledovne:

      I.A-o (Mgr. Berdisová – 212)            I.A-p (Mgr. Amanová – 313)

      I.B-o (Mgr. Vargová – 309)              I.B-p (Ing. Kočárová – 316)

       

      II.A-o (Ing. Štofková – 521)             II.A-p (Mgr. Leláková – 315)

      II.B-o (Ing. Miklošová – 319)           II.B-p (Mgr. Ing. Miklušová – 309)

       

      III.A-o (Ing. Rimská – 307)              III.A-p (Mgr. Šebejová – 314)

      III.B-o (Ing. Tatranská – 308)           III.B-p (PaedDr. Černajová – 306)

       

      Po ukončení triednych aktívov bude Zasadnutie rodičovskej rady, t.j.: 14.6.2022 (utorok) o 16:30 hod. v zelenom salóniku za účasti koordinátora ZRPŠ, vedenia školy a triednych dôverníkov.

     • Odborný seminár v knižnici

     • V dňoch 10. – 11.05.2022 sa naši druháci z oboch zložiek školy zúčastnili odborného seminára v Knižnici P.O.Hviezdoslava na tému – P.O. Hviezdoslav a Prešov. Dozvedeli sme sa o detailoch zo života tohto vynikajúceho slovenského predstaviteľa realizmu, ktorého každý pozná ako „muža tisícich mašlí“. Mašle boli neoddeliteľnou súčasťou jeho odevu a dozvedeli sme sa aj prečo, aj to, aký pseudonym používal, ako zvláštne požiadal svoju manželku o ruku, ako sa  zasnúbil a mnohé ďalšie zaujímavé fakty zo života jeho rodičov a priateľov. Samozrejme v centre bolo jeho pôsobenie v Prešove, kde vyštudoval právo a pôsobil ako advokát aj v mnohých ďalších mestách. Zaujímavosťou je, že ako jediný spisovateľ sa dostal aj na desať korunovú bankovku.

      Jeho meno dodnes nesú mnohé inštitúcie , aj naša prešovská knižnica. Výklad pani Sivaničovej bol vskutku zaujímavý , plný dobových faktov, ďakujeme.

     • Okresné kolo v basketbale

     • Okresné kolo v basketbale sa konalo 5.5.2022 v telocvični školy Spojenej školy, Masarykova 24. Zúčastnili sa ho 4 školy:

      • Spojená škola
      • Gymnázium J. A. Raymana
      • Stredná pedagogická škola
      • Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého

      Víťazom sa stala Stredná pedagogická škola, druhé miesto získalo Gymnázium J. A. Raymana a tretie miesto obsadila Spojená škola. Naša škola pod taktovkou p. Berdisovej zvíťazila nad zdravotníckou školou a prehrala s pedagogickou a gymnáziom. Naše žiačky urputne bojovali, ale na postup to nestačilo. Aj napriek tomu našim dievčatám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Mimoriadny rozvrh

     • Spojená škola, Masarykova 24, Prešov oznamuje žiakom prvého ročníka, že v budúco týždni v termíne od 30.05.2022 do 03.06.2022 bude mimoriadny rozvrh vyučovania (bude zakomponovaný v EduPage) nasledovne:

      30.05.2022 I.A-p, I.B-p

      31.05.2022 I.A-o, I.B-o

      01.06.2022 I.A-o, I.B-o, I.A-p, I.B-p

      02.06.2022 I.A-o, I.B-o, I.A-p, I.B-p

      03.06.2022 I.A-o, I.B-o, I.A-p, I.B-p

      Mimoriadny_rozvrh_hodín_1R.PDF

     • Volejbal v školskom internáte

     • Žiaci školského internátu často využívajú telocvičňu školy, ale aj multifunkčnú miestnosť v školskom internáte na pohybové aktivity. Medzi obľúbené pohybové aktivity patrí individuálne cvičenie, posilňovanie, volejbal a futbal. Dňa 3.5. 2022 odohrali dve zmiešané tímy volejbalový zápas, ktorý zorganizovala žiacka rada školského internátu pod vedením Bc. Janky Pistrákovej. A aký bol výsledok? Víťazmi sa stali všetci zúčastnení hráči z dôvodu, že svoj voľný čas venujú športu a zdravému pohybu pravidelne.

      Tím Adama Marčišina: Jozef durkaj, Erik Durkoš, Janka Beňová, Laura Bašková, Adam Kratochvíl, Aneta Michtová, Michaela Šimková,

      Tím Kristínky Soľavovej: Samo Banas, Nicolas Michrina, Sarah Bednariková, Paula Dudeková, Jakub Duňa, Majka Gričová, Saška Prekstová.  

       

                                                                                      Mgr. Ligdayová Iveta

                                                                                        vedúca VMV a ŠI

     • Olympiáda Mladý účtovník

     • V piatok 22. apríla 2022 pokračovala 2. online kolom Olympiáda Mladý účtovník. Z prvého kola sa medzi 30 postupujúcich prebojovali aj dievčatá z našej školy, a to Zuzana Dzurková a Tamara Stajančová, obidve zo IV. A-o triedy. Tentokrát museli dievčatá počas 150 minút  preukázať nielen svoje znalosti z praktického účtovníctva, ale hlavne zručnosti v účtovnom programe Omega. Výsledkom ich práce boli požadované tlačové zostavy, ktoré bývajú súčasťou účtovnej závierky, vyriešené zadanie v Excel súbore, tiež archív vypracovanej databázy v účtovnom programe Omega. Študentky všetko zasielali na e-mail firmy Kros a. s., ktorá následne posielala riešenia na kontrolu účtovníkom. Podmienkou účasti v súťaži bola aktívna kamera súťažiaceho účastníka.  

      Naše dievčatá dosiahli v meraní síl najlepších slovenských žiackych účtovníkov skvelé výsledky. Zuzana Dzurková sa umiestnila na 9. mieste a Tamara Stajančová na 14. mieste na Slovensku!

      V závere chcem pripomenúť, že obidve dievčatá sú automaticky prijaté na štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave alebo Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Ich úsilie a snaha počas 4 rokov štúdia na našej škole boli odmenené. Nech sú vzorom pre Vás všetkých, milí mladší spolužiaci.

      Tamare a Zuzane ďakujeme  za úžasnú reprezentáciu školy a prajeme im veľa úspechov v ich ďalšom štúdiu aj v osobnom živote.

      Marcela Miklošová

     • Celoštátna prehliadka SOČ

     • Julija Zubyk, žiačka III.B-p, odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, získala na 44.ročníku celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá sa tento rok konala v Bardejove v dňoch 26.-29.4.2022, so svojou prácou v konkurencii najlepších žiakov z celého Slovenska 3.miesto v súťažnom odbore Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia.

     • Exkurzia Pieniny

     • V dňoch 16.-17. mája sa žiaci 3.Bp triedy, odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, zúčastnili exkurzie v Pieninách, ktorá bola spojená aj so školským výletom.

      Cieľom exkurzie bolo navštíviť atraktívne lokality národného parku a zážitkovou formou poznať úroveň poskytovania služieb, možnosti, metódy a formy v oblasti cestovného ruchu v Pieninách.

      Prvý deň žiaci absolvovali 11 kilometrový splav na pltiach nádherným prielomom Dunajca z prístaviska Majere do Lesnice. Popoludní nasledovala pešia túra značeným turistickým chodníkom popri rieke Dunajec a Poprad do poľského kúpeľného mestečka Szczawnica. Deň sa skončil veselo. Najprv návštevou wellness, potom spoločným posedením pri ohni, chutnou „opekačkou“, spevom, nechýbal ani tanec...

      Druhý deň sa žiaci zúčastnili exkurzie v Múzeu Červený Kláštor, kde sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o živote mníchov a histórii celého kláštora. Po návšteve kláštora sa poprechádzali parkom storočných líp, prešli pešou lávkou cez Dunajec a obdivovali Červený Kláštor z poľskej strany. V popoludňajších hodinách navštívili čokoládovňu Nestville v Hviezdnom a pochutnali si na pravej horúcej belgickej čokoláde, ochutenej ovocím, alebo šľahačkou.

      Domov sa žiaci vrátili s mnohými novými poznatkami, príjemnými zážitkami a nezabudnuteľnými spomienkami.

      PaedDr. Valentína Černajová

     • Manažment regionálneho cestovného ruchu v praxi

     • Naši žiaci v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu vykonávajú okrem odborných praxí formou odborných  tematických exkurzií v každom ročníku aj prax v podnikoch cestovného ruchu v meste Prešov.

      Škola zabezpečila v školskom roku 2021/2022 spoluprácu s týmito zariadeniami:

      • Black Horse Hotel
      • Hotel Lineas
      • IBIS cestovná agentúra
      • Krajské múzeum v Prešove
      • SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove
      • Šarišská galéria v Prešove
      • Slovenské technické múzeum – NKP Solivar
      • ABC – centrum voľného času v Prešove
      • Gréckokatolícka charita  v Prešove

       

      Žiaci tretieho ročníka v jeden deň týždni absolvujú prax v podniku v rozsahu 6 hodín denne -  predmet Praktiká vo firme. Vykonávajú činnosti na rôznych úsekoch ubytovacích zariadení, sprevádzajú, zabezpečujú animačné činnosti, organizujú, zabezpečujú administratívne činnosti, pomáhajú na akciách a podujatiach zariadení.

      Ukážky z pracovísk a podujatí CR -  Noci múzeí a galérii v Múzeu rusínskej kultúry v Prešove ale aj z vernisáže 40 rokov činnosti Klubu prešovských turistov v Krajskom múzeu v Prešove si môžete pozrieť vo fotogalérii.

      Pre žiakov je to jedinečná skúsenosť zažiť organizáciu ako aj realizáciu podujatia cestovného ruchu. Vďaka za príležitosť zo strany organizátora podujatia ako aj školy.

     • Exkurzia - Krajský súd v Prešove

     • V rámci výučby odborného predmetu Právna náuka sa žiaci II. B-o a II. A-o  4. mája a 

      9. mája 2022 zúčastnili exkurzie na Krajskom súde, ktorý sídli v historickej budove Klobušovského paláca na Hlavnej ulici v Prešove.

      Hovorkyňa súdu Bc. Ivana Petrufová za asistencie príslušníka väzenskej a justičnej stráže poskytli žiakom informácie o funkciách, organizačnej štruktúre a technickom vybavení tejto inštitúcie právnej ochrany. Žiaci si prezreli pojednávacie miestnosti, eskortnú miestnosť, celu predbežného zadržania, technické vybavenie na elektronický monitoring, elektronické náramky pre odsúdených a expozíciu z histórie súdnictva. Žiaci sa aktívne zapojili do diskusie a získali odpovede na otázky týkajúce sa aplikácie zákonov                na konkrétnych príkladoch z reálneho života.

      Cieľom tejto akcie bolo poukázať na spätosť teórie predmetu Právna náuka s praxou, nadobudnutie presvedčenia, že investícia do kvalitného vzdelávania je to najlepšie, čo môže každý žiak osobne urobiť pre seba.

      Organizačný garant: Ing. Zlata Lukáčová

     • Oznam pre bývajúcich žiakov v ŠI pri SŠ

     • Týmto vedenie školy oznamuje bývajúcim žiakov v Školskom internáte pri Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov, že z dôvodu prijímacích pohovorov a riaditeľského voľna príchod na ŠI nebude v nedeľu 1.5.2022, ale až v pondelok 2.5.2022.

      Bývajúci žiaci budú automaticky odhlásení zo stravy v pondelok 2.5. 2022.

          Mgr. Ligdayová Iveta, vedúca VMV a ŠI

     • Študentský ples

     • Vážení učitelia a milí žiaci, študentská firma Mystery si Vám dovoľuje oznámiť, že z mimoriadnych dôvodov sa študentský ples nebude konať 22.4.2022. Termín plesu sa prekladá a o novom možnom termíne Vás budeme včas informovať.

      š.f. Mystery

     • Derniéra

     • Velikán anglickej i svetovej literatúry William Shakespeare povedal, že umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby. Pravdivosť tohto tvrdenia potvrdila v piatok 8.4.2022 derniéra umeleckých odborov na našej škole, ktorá bola pomyselným listovaním v kronike ich histórie. Poslední študenti dizajnu našej školy – žiaci IV.A-p, v spolupráci s jeho absolventmi, pripravili rozlúčkový program, ktorý bol poohliadnutím do histórie umeleckých odborov, syntetizovanou spomienkou na umenie talentov, ktoré robili dobré meno našej škole počas svojho štúdia a robia ho aj dnes, už ako absolventi, na Slovensku i vo svete.

      Vzácnou hostkou podujatia bola autorka a dlhoročná vedúca umeleckých odborov - pani PaedDr. Mgr. Anna Simková, významná výtvarná umelkyňa -  scénografka a kostýmová výtvarníčka, ktorá sa ujala slova a s gráciou i vtipom priblížila prítomným kurikulum dizajnu na škole. Srdečne pani doktorke ďakujeme, že si našla čas a poctila nás svojou prítomnosťou. Za odborných učiteľov prijali pozvanie osobnosti umenia a vzdelávania – pani Ing. arch. Silvia Šillová – držiteľka významných ocenení za architektúru a milovaná pedagogička, pán Mgr. Rastislav Mravec – akademický maliar, dlhoročný pedagóg, ktorý prehovoril v mene odborných pedagógov. Obom vzácnym kolegom ďakujeme za prejav spolupatričnosti a účasti na Derniére.

      Riadením osudu odišli do dizajnérskeho neba skôr, ako stihli rozprestrieť svoje krídla a okúsiť let svetom sveta, tri naše talenty, na ktoré sme nezabudli a nikdy ani nezabudneme – Zuzka Čurná, Janík Šenitka a Alex Sabol. Venujme im tichú spomienku.

      Súčasťou programu bola prezentácia filmových diel, s ktorými sa umelecky  predstavili naši žiaci na pôde Slovenskej národnej galérie a na umeleckom tatami medzinárodného festivalu krátkeho študentského filmu vo Viedni pod vedením pani Mgr. Martiny Lelákovej. (Pre všetkých, ktorí nemali možnosť vzhliadnuť tieto filmové snímky, ponúkame možnosť si ich pozrieť kliknutím na link pod týmto článkom.)

      Bombónikom, čerešničkou na torte, bola prehliadka modelov, ktorými zožínali vavríny úspechov naši dizajnéri na mólach rôznych súťaží, módnych prehliadok či kultúrnych podujatí. Krása modeliek i modelov pútala pozornosť umeleckých porôt, širokej odbornej i laickej verejnosti.

      Ďakujeme preto nášmu absolventovi Norbertovi Engeľovi – dizajnérskemu mágovi s neopakovateľnou charizmou, ktorý poskytol svoje výtvarné diela – modely odevov, svoje umelecké cítenie a grif pri realizácii choreografie prehliadky, svoj osobný čas a nadšenie pre umenie našej derniére. Bc. Paulína Bálintová je absolventkou odevného dizajnu našej školy, ktorá bola nielen brilantnou autorkou modelov, ale i ikonou módnych mól doma i v zahraničí. Aj jej patrí naše srdečné poďakovanie za čas, nadšenie a choreografické skúsenosti vložené do prípravy a realizácie Derniéry.

      Výnimočnosť talentov dizajnu našej školy mohla byť odprezentovaná na pôde školy v slávnostnom šate vďaka podpore vedenia školy – pána riaditeľa Mgr. Michala Čiernika a pána zástupcu Ing. Bohuša Popíka, MBA a vďaka spolupráci pedagógov vyučujúcich telocvik – pani Mgr. Libuši Laputkovej, Mgr. Kataríne Polomčákovej a Mgr. Anne Berdisovej. Ďakujeme!

      Každý kultúrny program môže dosiahnuť svoj cieľ iba v spätnej väzbe – vďaka publiku. Poďakovanie za vytvorenie neopakovateľnej atmosféry počas programu teda patrí vám, milé publikum – vážený pedagogický a nepedagogický zbor a vám – milé žiačky a žiaci. Ďakujeme!

      Pokračovaním derniéry, skutočne poslednou bodkou za aktivitami dizajnérov, bude od utorka 12.4.2022 sprístupnená inštalácia výtvarných diel na medziposchodí medzi 1. a 2.  a  medzi 2. a 3. poschodím. Stolička ako symbol miesta v škole transformovaná do inštalačnej polohy bude odrazom výtvarného pohľadu na vlastnú umeleckú činnosť. Každý zo študentov dizajnu bude vystavovať svoju stoličku – svoj výtvarný koncept. Jeho  súčasťou budú voľne inštalované grafické práce – ukážky modelačnej zručnosti, kreativity a fantázie našich študentov.

      Na záver patrí obrovské poďakovanie našim dizajnérom zo IV.A-p za ich nadšenie a ochotu pracovať nad rámec školských povinností, za ich charizmatický prístup ku všetkému, čo robia i za ich človečenskú čistotu. Ďakujeme Rebeke Hodošiovej, Aďke Čuchranovej, Baške Baranovej, Mimke Puškášovej, Paťke Vitkovej, Lukášovi Bartošovi, Timke Kuchtovej, Veronike Harajdovej, Simonke Kaľuhovej, Viki Vaškovej a Žanetke Vasičkaninovej.  V našej pamäti a srdci ostanete nezabudnuteľnými výnimočnými klenotmi. Ďakujeme za vás a ďakujeme vám!

      Mgr. Martina Leláková

      /Fotogaléria/

     • Konzultácie k prijímaciemu konaniu

     • Milí deviataci, 

      · chystáte sa na prijímacie skúšky na Spojenú školu? 

      · chcete zvládnuť prijímacie skúšky bez stresu a v pokoji?  

      Spojená škola, Masarykova 24, Prešov vznikla spojením dvoch stredných škôl 1.9.2021. V tomto školskom roku budeme realizovať prvé prijímacie konanie na novú školu. Chceš, aby si prijímacie skúšky zvládol bez stresu a v pokoji? Pripravili sme pre teba „Konzultácie k prijímaciemu konaniu“. Konzultácie budú zo slovenského jazyka a literatúry  a  z  matematiky. Máme pre teba pripravené dve stretnutia, na ktorých ti pomôžeme pripraviť sa na prijímacie skúšky. 

      1. stretnutie 13.4.2022 od 16.00 hod. do 17.35 hod. 

      Program: 16.00 – 16.45 hod. slovenský jazyk a literatúra 

      16.50 – 17.35 hod. matematika 

      2. stretnutie 20.4.2022 od 16.00 hod. do 17.35 hod. 

      Program: 16.00 – 16.45 hod. matematika 

      16.50 – 17.35 hod. slovenský jazyk a literatúra 

      Konzultácie sú určené len záujemcom, ktorí si podali prihlášku na našu školu. Všetci záujemcovia o spomínané konzultácie sa môžu odpoveďou na tento email prihlásiť v termíne do 12.4.2022 do 12.00 hod. Ak by si mal akýkoľvek problém s registráciou, tak nás neváhaj kontaktovať emailom: spojena.skola.presov@gmail.com, prípadne telefonicky: 0907029842.

      Tešíme sa na teba! 

     • Predaj vstupeniek na Študentský ples

     • Milý pedagogický zbor, milí zamestnanci školy a žiaci.

      Ako iste viete, 22. apríla 2022 sa bude konať "Študentský ples", ktorý organizuje študentská firma Mystery. 

      Predaj vstupeniek bude prebiehať v nasledujúcich dňoch:

      5.4.2022 (utorok), 7.4.2022 (štvrtok) a 11.4.2022 (pondelok):

      - od 12:05 do 12:35 pre tretiakov a štvrtákov

      - od 12:55 do 13:25 pre prvákov a druhákov

      Počet vstupeniek je obmedzený, preto nečakajte príliš dlho. Vstupenky si naďalej môžete zakúpiť aj cez našu instagramovú stránku: @mystery.s.f alebo priamo v našej triede III.A-p učebňa 314.

      Predaj vstupeniek sa ukončí 19. Apríla 2022 

      Tešíme sa na Vás !