• Novinky

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • Pri príležitosti dňa Prešovského samosprávneho kraja sa na našej škole konal Týždeň otvorených dverí, počas ktorého ste si mohli prísť obhliadnuť priestory školy, oboznámiť sa s učebnými odbormi a pozrieť si, ako to u nás prebieha počas vyučovacieho procesu.

       Kedže mnohí naši študenti pochádzajú zo vzdialenejších miest a obcí a my rozumieme tomu, že nie je vždy možné uvolniť sa z každodenných povinností, ponúkame vám možnosť prísť sa na našu školu pozrieť kedykoľvek v čase vyučovacích hodín. Po vstupe do budovy oznámte na informáciách, že máte záujem o prehliadku školy a v tom čase voľní pedagógovia a študenti sa vám budú venovať.

       /Fotogaléria/

     • I-bobor
      • I-bobor

      • V týždni od 11. novembra do 15. novembra 2019 sa uskutočnila informatická súťaž I-bobor. Zúčastnilo sa jej 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl.

       V kategórii Seniori súťažilo 4 314 súťažiacich,  za našu školu: 7 žiakov:

                         Poradie: 1. Anna Jurkovičová            III.C

                                        2. Lívia Lengerová,              III.C

                                        3. Klaudia Ester Konečná    III.B

       V kategórii Juniori súťažilo 7 994 súťažiacich, za našu školu: 4 žiačky:

                                        1. Sofia Redajová, 2.C

                                        2. Daniela Balážová, C

                                        3. Tamara Aronová, 1.B

       Úspešným riešiteľom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a tešme sa na ďalší ročník i-bobra.

       Koordinátor súťaže: Ing. D. Vrabľová     /Fotogaléria/

     • IT čajovňa
      • IT čajovňa

      • Dňa 12. novembra 2019 sa žiaci II.A triedy spolu s pani učiteľkou Ing. Máriou Onderkovou zúčastnili IT Čajovne, ktorú organizovala IT Akadémia v spolupráci s partnerskou firmou GlobalLogic v priestoroch historickej auly UPJŠ v Košiciach na tému: „Dôležitosť designu pri tvorbe mobilných aplikácií a webov.“

       Dozvedeli sme sa, čo znamená UX dizajn v reálnom živote, teda ako navrhnúť dizajn produktu, aby bol vyhovujúci pre používateľa aj pre biznis.

       UX dizajnér Peter Leško z GlobalLogic nám priblížil v skratke celý dizajnérsky proces, od definície problému, cez vytvorenie vizualizácie, až po konečný dobrý používateľský zážitok. Tiež nám predstavil niektoré projekty, na ktorých firma pracovala. Napríklad aplikáciu Fine, ktorá má za úlohu rozpoznať náladu ľudí a prípadne ich rozveseliť, alebo aplikácia mDoc, ktorá dokáže pomôcť ľuďom v ohrození života v dopravných prostriedkoch.

       Veríme, že aj z nás raz môžu byť úspešní dizajnéri, pretože hlavnou požiadavkou na mladých dizajnérov je podľa pána Leška empatia a kreativita. Všetko ostatné sa dá naučiť...

       Rebeka Hodošiová, Veronika Harajdová, Patrícia Vitková      /Fotogaléria/

     • Čo vieš o mediácií ?
      • Čo vieš o mediácií ?

      • Pod týmto názvom sa dňa 5. 11. 2019 uskutočnila na Strednej odbornej škole podnikania v Prešove prednáška spojená s besedou o podstate, význame a právnej úprave mediácie. Prednášajúcim bol profesionálny mediátor, Mgr. Rastislav Zima. Na prednáške sa zúčastnili žiaci III.B a III.C triedy v rámci výučby právnych predmetov. Dozvedeli sa, že mediáciu upravuje zák. č. 420/2004 Z.z. a  že mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora  riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Mediácia je dobrovoľný, dôverný proces, v ktorom neutrálna osoba – mediátor pomáha sporiacim sa stranám vyjednať urovnanie sporu. Je to najbežnejšie praktizovaná a fungujúca forma mimosúdneho riešenia sporov nielen vo Veľkej Británii, ale aj v iných krajinách Európy, USA a Austrálie. Zaujímavou témou prednášky a besedy bola problematika školskej mediácie, žiakov tiež zaujala mediácia v exekučnom konaní a iné. Táto akcia mala u žiakov pozitívny ohlas a Mgr. Rastislavovi Zimovi patrí naše poďakovanie.       

       JUDr. Mária Marinicová, PhD., MBA, LL.M

       Mgr. Jana Šebejová, MBA             /Fotogaléria/

     • Školenie Microsoft
      • Školenie Microsoft

      • Dňa 28.10.2019 k nám na školu zavítala zástupkyňa z firmy Microsoft a študenti zo Študentského Trénerského Centra Microsoft. Ich úlohou bolo ukázať nám nové spôsoby, akými sa dá zdokonaliť v oblasti IT, či ako pracovať s programami v Office365. Ponúkli nám nové možnosti, ktorými sa môžeme posúvať vpred, keďže na nich stojí budúcnosť. Preberali sme spolu rôzne témy, naučili sme sa mnoho nových veci, zdieľali s nami aj informácie o umelej inteligencií a taktiež nám ukázali, načo všetko slúži cloud, Teams, Power BI a iné. Zo školenia sme odišli obohatení o mnoho nových poznatkov, s ktorými sme rozhodnutí pracovať nielen na strednej či vysokej škole, ale aj po nich. Myslíme si, že sa o týchto témach bude rozprávať stále viac.

       Ďakujeme, že sme mali možnosť byť súčasťou tohto školenia a veríme, že sa tieto skvelé veci budú šíriť ďalej nielen medzi mladými.

       Anna Danková (II.B)      /Fotogaléria/

     • Imatrikulácia v školskom internáte
      • Imatrikulácia v školskom internáte

      • Dňa 22. 10. 2019 sa uskutočnila imatrikulácia žiakov I. ročníka v školskom internáte. Tento školský rok do cechu internátneho bolo prijatých 44 žiakov, ktorí úspešne zvládli všetky zadané súťažné úlohy, zložili sľub a obdržali certifikáty člena cechu internátneho. Hlavnou témou večera bol „Pestrofarebný svet“, čo bolo patrične vidieť aj povinnom oblečení žiakov v ŠI. Organizátormi celého podujatia bola Žiacka rada pri ŠI a žiaci 3. ročníka pod vedením Mgr. Ligdayovej a Bc. Pistrákovej. Po úvodnej časti večera nasledovala voľná disco-zábava.

       Mgr. Ligdayová Iveta      /Fotogaléria/

     • Medzinárodný deň školských knižníc
      • Medzinárodný deň školských knižníc

      • Dňa 28.10.2019 bol na školskom internáte zorganizovaný zaujímavý večer k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Pri tejto príležitosti študenti školského internátu pod vedením Mgr. Vargovčíkovej zorganizovali stretnutie pod názvom „Živé čítanie“, na ktorom si spoločne prečítali zaujímavé a poučné príbehy na zamyslenie. Program bol obohatený  aj spevom a hrou na gitare.

                   Mgr. Ligdayová Iveta         /Fotogaléria/

     • Ďalší úspech SOŠ podnikania v medzinárodnej súťaži
      • Ďalší úspech SOŠ podnikania v medzinárodnej súťaži

      • Víťazka medzinárodnej sútaže "Učím sa ruštinu" ktorú organizoval fond AFS Interkultúra Moskva, Veronika Harajdová, žiačka SOŠ podnikania v Prešove, spolu so svojou učiteľkou PaedDr. Valentínou Černajovou, sa pred pár dňami vrátili z pobytu v Moskve a Kolomne. Počas týždňa navštívili mnoho kultúrnych pamiatok a múzeí v obidvoch mestách. Veľa času trávili so žiakmi a učiteľmi, ktorí pre nich zorganizovali zaujímavý program. Hlavným cieľom bola návšteva štyroch ruských škôl, vrátane vysokej školy, kde sa aktívne zúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu. Na otvorených hodinách predstavili ruským žiakom a učiteľom Slovensko, mesto Prešov, svoju školu.

       Nové kontakty, priateľstvá, výmena skúseností boli základom nadviazania spolupráce medzi školami v Kolomne a SOŠ podnikania v Prešove.

       PaedDr. Valentína Černajová

       ,,Pre mňa Rusko ostane vždy krajinou milých, dobrosrdečných, zdvorilých ľudí. Očarila ma ich kultúra, historické dedičstvo a pamiatky. Mala som možnosť bývať v rodine a spoznať ich bežný život. Ich prijatie bolo veľmi srdečné. Nikdy nezabudnem na ich pohostinnosť. Na vlastnej koži som spoznala ich odlišný systém vzdelávania, sú vedení k disciplíne a vlastenectvu. Jeden týždeň mi uplynul veľmi rýchlo, bol plný zážitkov. Som vďačná za možnosť navštíviť túto krajinu a odporúčam to každému."

       Veronika Harajdová     http://sospodnikaniapresov.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=558

      • NIE RAKOVINE - RUŽOVÝ OKTÓBER

      • SOŠ podnikania, Masarykova 24 sa taktiež zapojila do celonárodnej osvetovej kampane pacientskej organizácie NIE RAKOVINE - RUŽOVÝ OKTÓBER - Povedz NIE RAKOVINE prsníka.

      • EXPERT GENIALITY SHOW

      • EXPERT GENIALITY SHOW – 13. ročník celoslovenskej súťaže prebehne 28. novembra 2019 v týchto oblastiach:

       - Od Dunaja k Tatrám (slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci),

       - Svetobežník (geografia, cestovný ruch),

       - Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),

       - Do you speak English? (angličtina – čítanie s porozumením, bežné výrazy, gramatika, reálie),

       - Góly, body, sekundy (šport – história, druhy športu, rekordy, športovci, fyziológia tela športovcov, strava športovcov, olympionizmus),

       - Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia).

       PRIHLÁSENIE: potrebné je záväzne sa prihlásiť u školského koordinátora Mgr. Amanovej (kabinet č. 214) do 24. 10. 2018.

       Ako sa súťaží?

       Dve zo 6 tém si vyberiete, keď dostanete všetky testy a uvidíte otázky.

       Odpoviete na 30 otázok z jednej témy a 30 otázok z druhej témy vo vyhradenom čase 60 minút. Pri každej otázke máte na výber štyri možnosti a vy označíte tú, ktorú považujete za správnu.

       O čo sa súťaží?

       Diplomy dostane prvých sto najúspešnejších súťažiacich s titulom EXPERT či TOP EXPERT a vecné ceny prvých desať v každom rebríčku. Ak sa vám nepodarí nič vyhrať za svoje umiestnenie, máte šancu v konečnom žrebovaní získať jazykový pobyt, notebook alebo iné vecné ceny. Všetky informácie nájdete na www.sutazexpert.sk

       POSLANIE SÚŤAŽE

       - umožniť žiakom súťažnou formou prezentovať a porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl vo svojej kategórii, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie,

       - vzbudiť u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania, rozvíjať ich všeobecné znalosti z rôznych oblastí života,

       - motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu.

       Zoznam_žiakov_na_Expert_Geniality_Show_2019

      • Kvíz finančnej gramotnosti

      • Aj naša škola si uvedomuje zodpovednosť a význam vzdelávania v oblasti osobných financií. Preto sme sa prihlásili do on-line kvízu finančnej gramotnosti, ktorý organizovala v mesiaci september Národná banka Slovenska v rámci podujatia Dni finančného spotrebiteľa 2019. Do tohto podujatia sa súťažne zapojili všetky triedy školy. Najlepšie výsledky dosiahli:

       1. miesto – I.B trieda (úspešnosť v teste 63%)
       2. miesto – IV.C trieda (úspešnosť v teste 60,59%)
       3. miesto – IV.D trieda (úspešnosť v teste 60%)

       Srdečne gratulujem a ďakujem aj všetkým zúčastneným za zapojenie sa do  školského kola a aj všetkým kolegom za pomoc pri realizácii tejto súťaže.

       S pozdravom

       Ing. A. Oršuľáková

      • Svetový deň zdravej výživy

      • Svetový deň zdravej výživy je výnimočný deň, ktorý pripadá každoročne na 16. október. Cieľom je poukázať na dôležitosť správneho stravovania a zvýšenie povedomia verejnosti o situácií vo svete zo spomínanej oblasti.

       V rámci komisie „STOP OBEZITE“ sa aj naša škola zapojila do tohto dňa, ktorý vznikol ako pamiatka založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstva Spojených národov v roku 1945.

       Zdravá výživa je v dnešnej dobe často opakované slovo. Málokto však vie, čo to presne znamená. Väčšina ľudí význam zdravej výživy podceňuje. Zdravá výživa je  však rozhodujúca, pretože poskytuje palivo  nielen pre svaly, ale aj výživu pre mozog. V konečnom dôsledku pôsobí  na telesné a duševné zdravie každého z nás.

       Aj na základe spomínaných skutočnosti sme sa rozhodli venovať tejto problematike a podarilo sa nám zorganizovať tento výnimočný deň na našej škole. Žiaci 3.C triedy z odboru ekonomické lýceum pod vedením svojho triedneho učiteľa Michala Čiernika zorganizovali Svetový deň zdravej výživy. Obsahom dňa bolo mnoho aktivít. Na začiatok žiaci poukázali na význam Svetového dňa zdravej výživy prostredníctvom rozhlasového okienka. Následne sa vykonalo meranie BMI indexu jednotlivých žiakov, pedagógov a  odovzdanie vzorového týždenného jedálnička. Ďalšou aktivitou bolo vyplňovanie dotazníka, kde cieľom bolo zistiť úroveň vedomosti zo správneho stravovania sa. Ochutnávka zdravých jedál nebola výnimkou. Pedagógovia a žiaci mali možnosť počas prestávok vychutnať si jedlá , ktoré boli gustiózne a zdravé. Cieľom tejto aktivity bolo žiakov a pedagógov upovedomiť o dôležitosti správneho stravovania sa a vysvetliť dôležitosť jednotlivých ponúkaných potravín, ako sú napr. nutričné hodnoty, pozitívne účinky na ľudský organizmus, časový harmonogram stravovania sa počas dňa a pod.

       Na záver pani riaditeľka poďakovala žiakom za krásny program a vyslovila rovnako tak dôležitosť tohto dňa. Veľká vďaka patrí týmto žiakom ktorí sa priamo podieľali na jednotlivých aktivitách:

       Rozhlasové okienko -  Lívia Lengerová, Viktória Zajarošová

       Meranie BMI, zdravý jedálniček, Dotazník – Nikola Jurášová, Anastázia Olčáková, Patrícia Kožušková

       Ochutnávanie zdravých jedál – Viktória Slebodníková, Kristína Kertysová

      • Malý futbal pre ŠI

      • Žiaci bývajúci v školskom internáte sa dňa 26. 9. 2019 pod vedením Bc. Pistrákovej zúčastnili turnaja v „Malom futbale pre ŠI“, ktorý organizovalo Centrum voľného času ABC v Prešove. Náš internát reprezentovali Jozef Selep, Patrik Kasiňák, Samuel Janič, Vasyl Mahurskyy, Nazar Dumen, Vasyl Hleba, Nikita Merkulov, Roman Sherbakov, Sebastian Bockhor. Súťažný tím sa umiestnil na víťaznom treťom mieste.

       Mgr. Ligdayová Iveta, ved.úseku VMV a ŠI    /Fotogaléria/

     • Voľby do žiackej školskej rady
      • Voľby do žiackej školskej rady

      • Milí študenti,

       dňa 14.10.2019 sa na našej škole uskutočnia voľby do žiackej školskej rady.

       Z možných kandidátov sa členmi ŽŠR môžu stať 11 žiaci, ktorí získajú najvyšší počet hlasov. Pozorne si prezrite profily kandidátov, aby ste svoj hlas dali tej správnej osobe, ktorá bude v ŽŠR prezentovať vaše názory a požiadavky.

       Voľby do ŽŠR budú prebiehať podľa rozpisu počas prvých štyroch vyučovacích hodín v telocvični, kde budú 4 volebné komisie. Každý účastník volieb na kandidátke zakrúžkuje maximálne 11 kandidátov podľa svojho slobodného výberu. Ak označí viacerých kandidátov, jeho volebný lístok sa stáva neplatným. Po ukončení volieb sa volebné komisie presunú do miestnosti č. 204, kde spočítajú platné a neplatné volebné lístky. Správnosť sčítania overí centrálna volebná komisia. Následne sa výsledky volieb uverejnia na web stránke školy a na nástenke ŽŠR.

       1. vyučovacia hodina - žiaci 1. ročníka pod dozorom vyučujúcich

       2. vyučovacia hodina - žiaci 2. ročníka pod dozorom vyučujúcich

       3. vyučovacia hodina - žiaci 3. ročníka pod dozorom vyučujúcich

       4. vyučovacia hodina - žiaci 4. ročníka pod dozorom vyučujúcich

       Tešíme sa na vašu účasť!!!

       Zoznam_kandidátov.pdf

     • Deň otvorených dverí na Krajskom súde v Prešove
      • Deň otvorených dverí na Krajskom súde v Prešove

      • Dňa 25. 9. 2019 sa žiaci II.B triedy našej školy  v rámci výučby predmetu Právo zúčastnili Dňa otvorených dverí na Krajskom súde v Prešove. Krajský súd v Prešove bol zriadený zákonom č. 328/1996 Z. z. k l. januáru 1997. Sídli v centre mesta Prešov, v historickej budove ,  v Paláci Klobušických na Hlavnej ul. 22.

       V súčasnosti  je  práca zamestnancov  Krajského  súdu v Prešove sústredená v činnosť 4 kolégií – občianskoprávneho,  obchodnoprávneho, správneho a trestnoprávneho kolégia. Je v zásade súdom druhej inštancie, to znamená súdom odvolacím a v prípade správnej agendy aj súdom prvej inštancie. Predsedom senátov a sudcom,  prideleným k jednotlivým kolégiám, sú pri konaní a rozhodovaní nápomocní vyšší súdni úradníci, probační a mediační úradníci, justiční čakatelia, súdne tajomníčky a asistenti. V pôsobnosti Krajského súdu v Prešove je 8 okresných súdov.

       Žiaci našej školy mali jedinečnú možnosť zblízka pozorovať činnosť zamestnancov justície a spolupracujúcich organizácií, tiež prehliadnuť si priestory súdu a možnosť dozvedieť sa viac o činnosti a fungovaní súdu. Zaujímavou bola prednáška a prezentácia riaditeľa Krajského múzea v Prešove na tému Klobušického palác – skvost barokovej architektúry v Prešove. Osobitne zaujali statické a dynamické ukážky práce príslušníkov úseku eskortnej a špeciálnej činnosti Zásahovej jednotky oddelenia ochrany Zboru väzenskej a justičnej stráže ÚVV a ÚVTOS v Prešove. Ukážka hlavného pojednávania, diskusia o voľných témach v justícii so sudcami a zamestnancami, ale tiež možnosť prezrieť si výstroj a výzbroj justičných policajtov  - to všetko bolo pre žiakov našej školy niečím novým.  Sme presvedčení, že žiaci si mohli svoje teoretické vedomosti rozšíriť v praxi. Organizátorom ďakujeme za skvelý deň a želáme veľa úspechov v práci.

       Text a foto: JUDr. Mária Marinicová, PhD., MBA, LL.M      /Fotogaléria/

      • Plenárna schôza a triedne aktívy

      • SOŠ podnikania oznamuje všetkým rodičom, že dňa 08. októbra 2019 o 16.00 hod. /v utorok/ sa uskutoční plenárna schôdza, po ktorej budú nasledovať triedne aktívy.

      • Profesia days 2019 v Košiciach

      • V Košiciach sa už po tretí rok konal festival príležitostí Profesia days, ktorého sa zúčastnili aj naši študenti 3. a 4. ročníka. Čakal ich tam bohatý program plný workshop-ov a prednášok od rôznych inšpiratívnych osobností. Taktiež si mohli vyskúšať modelové pohovory alebo otestovať si svoje znalosti z oblasti IT a jazykov či nájsť si prácu snov po ukončení štúdia.

       /Fotogaléria/

      • Oznámenie pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

      • Oznamujeme bývajúcim žiakom v Školskom internáte pri SOŠ podnikania, že nástup na internát je 1. septembra 2019 (t.j. nedeľa) od 17,00 do 21,00 hod.

       Žiak pri nástupe sa preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky). Poplatok za mesiac september 2019 pre slovenských žiakov predstavuje 90,- €, pre zahraničných žiakov 150,- € úhrada sa realizuje na číslo účtu IBAN: SK85 8180 0000 0070 0051 8039, variabilný symbol: rodné číslo žiaka, do poznámky meno žiaka. Ostatné informácie budú poskytnuté pri nástupe žiakov do ŠI.

     • Slávnostná akadémia
      • Slávnostná akadémia

      • Dňa 26.06.2019 sa v priestoroch kina SCALA sa konala slávnostná akadémia SOŠ podnikania. Po zaznení hymny Slovenskej republiky sa predniesla slávnostná báseň a taktiež príhovor zo strany žiakov školy. Následne žiaci pozvali na pódium pani Ing. Martu Drabovú, ktorá privítala všetkých prítomných a následne zhodnotila školský rok 2018/2019, dosiahnuté úspechy v odborných, športových a kultúrnych súťažiach, vyhodnotila taktiež aj maturitné skúšky, študijné výsledky a dochádzku žiakov. Oceňovanie najlepších žiakov školy, odovzdanie ďakovných listov a finančných cien vykonala pani PaedDr. Mária Havrillová, zástupkyňa riaditeľa pre TV. Zároveň odovzdala odmenu najlepšej triede - III.C. Na záver na pódium vystúpili pani učiteľka RNDr. Ing. Mária Vavreková a žiak Norbert Engeľ z III.A triedy. Obaja boli ocenení predsedom Prešovského samosprávneho kraja. Od žiakov obdržali kyticu kvetov a úprimné poďakovanie od pani PaedDr. Márii Havrillovej. Po slávnostnej akadémii nasledovalo filmové predstavenie.        /Fotogaléria/

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje