• Sviatok svätého Valentína

     • Naši láskaví učitelia a milovaní spolužiaci,  

      14. februára celý svet oslavuje Sviatok svätého Valentína a my nie sme výnimkou.  

      Od minulej stredy ste mali možnosť vhadzovať vaše valentínky do schránky vo vestibule školy a sme veľmi príjemne potešení, že táto aktivita zaujala vašu pozornosť a k dnešnému dňu ste úplne naplnili schránku odkazmi. Svedčí to o tom, že napriek všetkému, čo sa deje okolo nás, ste plní lásky, priateľstva a puto, ktoré je medzi vami nezničili ani dlhé mesiace odlúčenia počas dištančného vzdelávania.  

      Členovia žiackej školskej rady pripravili valentínsku výzdobu v priestoroch školy (Klaudia Brabcová, Patrícia Haboráková IV.B-p), v priebehu vyučovania rozdali valentínsku poštu jednotlivým adresátom, hneď ako predseda ŽŠR Alica Sláviková informovala prostredníctvom rozhlasovej relácie o pôvode Sviatku svätého Valentína. Žiacka školská rada sa tiež postarala o ranné prekvapenie v podobe nealko miešaného nápoja – „love shot“ s názvom Pink Panther – ktorý pre vás pripravili čerstvé absolventky Barmanského kurzu: Viktória Daráková, Tamara Áronová, Sidónia Karabinošová (III.B-p) a Tamara Lopuchovská (I.A-p). Bolo nám cťou s nimi spolupracovať na tejto aktivite, vážime si ich ochotu ráno si privstať a ďakujeme za ich zodpovedný prístup. Sofia Pastirová, Nikla Vargová (II.A-o) a Ella Neupaverová (II.B-o) v úlohe vizážistiek zdobili tváre záujemcov a šírili tak príjemnú valentínsku atmosféru. 

      Na druhom poschodí ste mali možnosť ochutnať s láskou pripravené palacinky, a taktiež si nakúpiť valentínske darčeky pre vašich milovaných. Za túto aktivitu vďačíme študentskej firme „Mystery“.  

      Všetkým prajeme ešte krásny zvyšok dňa, plný lásky a milých prekvapení.  

     • Dištančné vyučovanie v IV.A-o, IV.B-o, IV.B-p,

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov v triedach IV.A-o, IV.B-o, IV.B-p bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 15.2.2022. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried IV.A-o, IV.B-o, IV.B-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triedach IV.A-o, IV.B-o, IV.B-p do školy na prezenčnú formu bude 28.2.2022 – pondelok.

      Aktuálna situácia k 15.2.2022 bude:

      Dištančná forma vyučovania

      • III.A-o (11.2.2022 – 16.2.2022)
      • III.B-o (11.2.2022 – 16.2.2022)
      • IV.C-p (14.2.2022 – 16.2.2022)
      • IV.A-o (15.2.2022 – 19.2.2022)
      • IV.B-o (15.2.2022 – 19.2.2022)
      • IV.B-p (15.2.2022 – 19.2.2022)

      SPOLU: 6 tried

      Prezenčná forma vyučovania

      • I.A-o, I.B-o, I.A-p, I.B-p, II.A-o, II.B-o, II.A-p, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.A-p.

      SPOLU: 11 tried

     • Dištančné vyučovanie v IV.C-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného pozitívneho prípadu COVID-19 u žiak v triede IV.C-p bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 14.2.2022. Vyučujúci v tejto triede budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínanej triedy IV.C-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triede IV.C-p do školy na prezenčnú formu bude 16.2.2022 – streda.

       

      Aktuálna situácia k 14.2.2022 bude:

      Dištančná forma vyučovania

      • III.A-o (11.2.2022 – 16.2.2022)
      • III.B-o (11.2.2022 – 16.2.2022)
      • IV.C-p (14.2.2022 – 16.2.2022)

      SPOLU: 3 triedy

       

      Prezenčná forma vyučovania

      • I.A-o, I.B-o, I.A-p, I.B-p, II.A-o, II.B-o, II.A-p, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.B-p.

      SPOLU: 14 tried

     • Dištančné vyučovanie v III.A-o, III.B-o

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov v triedach III.A-o, III.B-o bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 11.2.2022. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried III.A-o, III.B-o o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triedach III.A-o, III.B-o do školy na prezenčnú formu bude 16.2.2022 – streda.

       

      Aktuálna situácia k 11.2.2022 bude:

      Dištančná forma vyučovania

      • I.A-p (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • I.B-p (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • II.A-o (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • II.B-o (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • IV.B-p (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • III.A-o (11.2.2022 – 16.2.2022)
      • III.B-o (11.2.2022 – 16.2.2022)

      SPOLU: 7 tried

       

      Prezenčná forma vyučovania

      • I.A-o, I.B-o, II.A-p, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.C-p.

      SPOLU: 10 tried

    • Nápad predáva 2022
     • Nápad predáva 2022

     • Dňa 3.3.2022 sa na Spojenej škole, Masarykova 24, 080 01 Prešov uskutoční X. ročník celoškolskej súťaže "Nápad predáva 2022". Cieľom tejto súťaže je podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Do súťaže sa môže zapojiť každý žiak alebo tím z jednotlivých tried. Žiaci majú za úlohu si pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať nápad v slovenskom aj v cudzom jazyku. Prihlasovanie sa do súťaže je možné do 2.3.2022.

      Súťažné kategórie:

      • Mladý podnikateľ roka
      • Najpútavejšia reklama
      • Najlepší predajca (prezentácia)
      • Najlepšia prezentácia v cudzom jazyku
      • Cena investorov
     • Olympiáda Mladý účtovník

     • Dňa 8. februára 2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády Mladý účtovník. 13 štvrtákov preukázalo svoje vedomosti a zručnosti v účtovaní, teda v evidencii majetku a záväzkov obchodnej spoločnosti. Všetci zúčastnení boli úspešní a riešenie účtovných prípadov zvládli na výbornú, za čo im patrí veľká pochvala. Do regionálneho kola však môžu postúpiť len traja najlepší. V utorok boli v najlepšej „účtovníckej“ forme Zuzana Dzurková zo IV. A-o, Tamara Stajančová zo IV. A-o a Adam Tomčišák zo IV. B-o. Samozrejme im blahoželáme, zároveň im želáme, aby boli úspešní aj 25. marca, kedy sa toto kolo uskutoční online spôsobom. Motiváciou pre nich môže byť aj skutočnosť, že ak sa prebojujú medzi 20 postupujúcich do celoslovenského kola, dostanú tak automaticky možnosť študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave alebo na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.

      Našim 13 skvelým účtovníkom ďakujeme za usilovnosť, blahoželáme im k dosiahnutému výsledku a prajeme im veľa úspechov.

      Marcela Miklošová a Tatiana Štofková

     • Dištančné vyučovanie v II.A-o, II.B-o, I.A-p, I.B-p, IV.B-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov v triedach II.A-o, II.B-o, I.A-p, I.B-p bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 9.2.2022. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried II.A-o, II.B-o, I.A-p, I.B-p, IV.B-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triedach II.A-o, II.B-o, I.A-p, I.B-p, IV.B-p do školy na prezenčnú formu bude 14.2.2022 – pondelok.

      Aktuálna situácia k 9.2.2022 bude:

      Dištančná forma vyučovania

      • II.A-o  (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • II.B-o  (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • I.A-p   (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • I.B-p   (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • IV.B-p (9.2.2022 – 14.2.2022)

      SPOLU: 5 triedy

      Prezenčná forma vyučovania

      • I.A-o, I.B-o, II.A-p, II.B-p, III.A-o, III.B-o, III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.C-p.

      SPOLU: 12 tried

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Milí študenti, aj  tohto roku sa môžete zúčastniť medzinárodnej súťaže Matematický klokan, ktorá sa bude konať dňa 11. apríla 2022, bližšie informácie sa dozviete na hodinách Matematiky, kde sa aj môžete prihlásiť  u Ing. D. Vrabľovej a Mgr. S. Drotárovej do 4. marca 2022. Štartovné je 5,-€ pre žiaka (žiaci, ktorí uhradili rodičovský príspevok – 2€).

     • Informácie pre maturantov - internet

     • Deň otvorených dverí Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

      Tento rok sa fakulta rozhodla  Deň otvorených dverí zorganizovať OFFLINE aj ONLINE.  

      SO ŠTUDENTMI SA VIDÍME 11. FEBRUÁRA 2022 O 10:00 V AULE JOZEFA MATÚŠA NA BUČIANSKEJ ULICI V TRNAVE ALEBO ONLINE NA WEBE FMK.SK, ČI NAFMKJEMIDOBRE.SK.

     • Dištančné vyučovanie v III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.B-p, IV.C-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov v triedach III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.B-p, IV.C-p bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 3.2.2022. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.B-p, IV.C-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triedach III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.B-p, IV.C-p do školy na prezenčnú formu bude 8.2.2022 – utorok.

       

      Aktuálna situácia k 3.2.2022 bude:

      Dištančná forma vyučovania

      • I.B-p (31.1.2022 – 7.2.2022)
      • II.A-o (2.2.2022 – 7.2.2022)
      • II.B-o (2.2.2022 – 7.2.2022)
      • III.A-p (3.2.2022 – 8.2.2022)
      • III.B-p (3.2.2022 – 8.2.2022)
      • IV.A-o (3.2.2022 – 8.2.2022)
      • IV.B-o (3.2.2022 – 8.2.2022)
      • IV.A-p (3.2.2022 – 8.2.2022)
      • IV.B-p (3.2.2022 – 8.2.2022)
      • IV.C-p (3.2.2022 – 8.2.2022)

      SPOLU: 10 tried

       

      Prezenčná forma vyučovania

      • I.A-o, I.B-o, I.A-p, II.A-p, II.B-p, III.A-o, III.B-o.

      SPOLU: 7 tried

     • Dištančné vyučovanie v II.A-o, II.B-o

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov v triedach II.A-o, II.B-o bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 2.2.2022. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried II.A-o, II.B-o o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triedach II.A-o, II.B-o do školy na prezenčnú formu bude 7.2.2022 – pondelok.

      Aktuálna situácia k 2.2.2022 bude:

      Dištančná forma vyučovania

      • I.B-p (31.1.2022 – 7.2.2022)
      • II.A-o (2.2.2022 – 7.2.2022)
      • II.B-o (2.2.2022 – 7.2.2022)

      SPOLU: 3 triedy

       

      Prezenčná forma vyučovania

      • I.A-o, I.B-o, I.A-p, II.A-p, II.B-p, III.A-o, III.B-o, III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.B-p, IV.C-p

      SPOLU: 14 tried

     • Dištančné vyučovanie v I.B-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe na základe nahláseného pozitívneho prípadu COVID-19 u žiaka v triede I.B-p bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 31.1.2022. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínanej triedy I.B-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triede I.B-p do školy na prezenčnú formu bude 7.2.2022 – pondelok.

      Aktuálna situácia k 31.1.2022 bude:

      Dištančná forma vyučovania

      • I.B-p (31.1.2022 – 7.2.2022)
      • II.A-p (28.1.2022 – 2.2.2022)
      • II.B-p (28.1.2022 – 2.2.2022)
      • III.A-o (27.1.2022 – 1.2.2022)
      • III.B-o (27.1.2022 – 1.2.2022)

      SPOLU: 5 tried

      Prezenčná forma vyučovania

      • I.A-o, I.B-o, I.A-p, II.A-o, II.B-o, III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.B-p, IV.C-p

      SPOLU: 12 tried

     • Dištančné vyučovanie v II.A-p, II.B-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených potvrdených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov v triedach II.A-p, II.B-p bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 28.1.2022. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried II.A-p, II.B-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triedach II.A-p, II.B-p do školy na prezenčnú formu bude 2.2.2022 – streda.

     • Dištančné vyučovanie v IV.C-p, III.A-o, III.B-o

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených potvrdených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov v triedach IV.C-p, III.A-o, III.B-o bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 27.1.2022. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried IV.C-p, III.A-o, III.B-o o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triede IV.C-p do školy na prezenčnú formu bude 31.1.2022 – pondelok a nástup žiakov v triedach III.A-o, III.B-o do školy na prezenčnú formu bude 1.2.2022 – utorok.

     • Školské kolo súťaže „Spracovanie informácií na počítači“ v školskom roku 2021/2022

     • Každoročne MŠVVaŠ SR pod záštitou ŠIOV vyhlasuje súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.

      Školské kolo tejto súťaže sa uskutočnilo na našej škole 17. 01. 2022 a 24. 01. 2022.

      Zúčastnilo sa ho 24 žiakov, z toho 15 dievčat a 9 chlapcov. Niektorí prihlásení žiaci nemohli súťažiť z dôvodu karantény.

      Cieľom súťaže bolo overiť výkon – Odpis súvislého textu na rýchlosť v časovom limite 10 minút a úprava textu podľa korektorských značiek na počítači.

       

      V súťažnej disciplíne „Písanie na počítači – Odpis 10-minút“ zmeralo svoj výkon 24 žiakov z 2., 3 a 4. ročníka.

      Výsledková listina školského kola:

      1. miesto: Borzová Soňa, 269 čistých úderov za 1 minútu 

      2. miesto: Antalová Henrieta, 256 čistých úderov za 1 minútu

      3. miesto: Dzurková Zuzana, 255 čistých úderov za 1 minútu.

       

      V súťažnej disciplíne „Úprava textu na počítači“ súťažili 4 žiaci.

      1. miesto: Antalová Henrieta

      2. miesto: Brabcová Klaudia

      3. miesto: Ferková Ivana.

       

      Súťažiaci dokázali svoju zručnosť, v ktorej skĺbili rýchlosť s presnosťou a dosiahli výkon, ktorým poukázali na svoj pozitívny vzťah k technológiám.

       

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výbornú súťažnú atmosféru!

      Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

      /Fotogaléria z odovzdávania cien/

      Organizační garanti akcie: Ing. Zlata Lukáčová a Ing. Mária Onderková

     • ZRUČNÝ EKONÓM

     • ZRUČNÝ EKONÓM – test ekonomických vedomostí a schopností

      Ekonomická súťaž 

      Vo štvrtok 20. 01. 2022 prebehla na našej škole ekonomická súťaž ZRUČNÝ EKONÓM. Zúčastnilo sa jej spolu 20 žiakov štvrtých ročníkov (4. A-o, 4. B-o, 4. B-p). Súťaž bola zameraná na overenie všeobecných ekonomických vedomostí a riešenie praktických úloh. Jej cieľom bolo vzbudiť súťaživosť medzi žiakmi, do určitej miery zistiť hĺbku vedomostí z ekonomických predmetov pred maturitnou skúškou a taktiež aj zvýšiť záujem študentov o pokračovanie štúdia ekonomických odborov na vysokých školách. Študenti pracovali samostatne na riešení testu, ktorý pozostával z 50 otázok. Veríme, že súťaž bola pre nich obohatením a stane sa tradíciou v činnosti našej školy.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich záujem a účasť na súťaži.

      Výsledková listina školského kola ZRUČNÝ EKONÓM -  2021/2022 

       

      1. miesto               -           Mičková Stanislava
      2. miesto               -           Dzurková Zuzana
      3. miesto               -           Dančová  Michaela

      Víťazom blahoželáme a prajeme  veľa úspechov!

      Ing. Dana Richnavská

     • Dištančné vzdelávanie v IV.A-o, IV.B-o, III.A-p, III.B-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených potvrdených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov bude prebiehať vyučovanie v triedach IV.A-o, IV.B-o, III.A-p, III.B-p od 24.1.2022 dištančnou formou. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried IV.A-o, IV.B-o, III.A-p, III.B-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá́ žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Nástup žiakov v triedach IV.A-o, IV.B-o, III.A-p, III.B-p do školy na prezenčnú formu bude 31.1.2022 - pondelok. Zhrnutie situácie k 24.1.2022:

      Dištančná forma vzdelávania

      I.A-o (20.1.2022-27.1.2022)

      I.B-o (24.1.2022-31.1.2022)

      II.A-o (21.1.2022-28.1.2022)

      II.B-o (21.1.2022-28.1.2022)

      III.A-p (24.1.2022-31.1.2022)

      III.B-p (24.1.2022-31.1.2022)

      IV.A-o (24.1.2022-31.1.2022)

      IV.B-o (24.1.2022-31.1.2022)

       

      Prezenčná forma vzdelávania

      I.A-p, I.B-p, II.A-p, II.B-p, III.A-o, III.B-o, IV.A-p, IV.B-p, IV.C-p

     • Dištančné vyučovanie v I.B-o

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu u žiaka bude prebiehať vyučovanie v triede I.B-o od 24.1.2022 dištančnou formou. Vyučujúci v tejto triede budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínanej triedy I.B-o o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Nástup žiakov triedy I.B-o do školy na prezenčnú formu bude 31.1.2022 - pondelok.