• Novinky

      • Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

      • V krajskom kole celoslovenskej súťaže – Olympiáda v ruskom jazyku získala naša žiačka Vladyslava Zhvaliuk z I.B pekné druhé miesto.

       Súťažila v kategórií B3 – pre žiakov, ktorí sa v posledných 5 rokoch zúčastnili pobytu v rusky hovoriacej krajine. Víťazstvo je o to cennejšie, že v tejto súťaži neexistuje samostatná kategória pre stredné odborné školy, takže súťažila spolu s gymnazistami.  V silnej konkurencii  predbehla  gymnazistov, žiakov vyšších ročníkov.

       Olympiáda pozostávala z piatich častí: počúvanie textu s porozumením, čítanie textu s porozumením, test z kulturológie, beseda súťažiacich s odbornou porotou na vyžrebovanú tému, rozprávanie na základe vizuálneho podnetu.

       K vynikajúcemu umiestneniu srdečne blahoželáme!         /Fotogaléria/

     • "Nápad predáva 2018"
      • "Nápad predáva 2018"

      • Dňa 8.marca 2018 sa na SOŠ podnikania uskutočnil ďalší ročník celoškolskej súťaže „Nápad predáva“. Cieľom tejto súťaže bolo podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Do súťaže sa zapojilo 16 súťažných tímov z jednotlivých tried. Žiaci mali za úlohu si pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať svoj nápad v slovenskom aj v cudzom jazyku. Porota to mala veľmi ťažké, aby vybrala tých najlepších.

       Súťaž podporili aj naši sponzori:

       RPIC Prešov

       Norma , potreby pre domácnosť

       ABC - p. Jana Miheličová

       STamp – Sergej Trudič

       Teleco, s.r.o. – Ing. Majdáková

       Slovenský skauting – 112 Zbor Prameň, Prešov – Sekčov

       Penzión Átrium

       PrWe, s.r.o.

       Velmax, s.r.o.

       UNIQA – poisťovňa

       AXA – viac ako štandard

       Union – poisťovňa

       Reštaurácia a kaviareň VIA MAGNA

       PcProfi

       Na záver súťaže boli vyhlásené výsledky, ceny odovzdala pani zástupkyňa riaditeľa pre PV a OP Ing. Marta Drabová. Ocenené tímy, ako aj jednotlivci dostali veľmi pekné ceny od našich sponzorov.

       Výsledky súťaže:

       1. cena  „Mladý podnikateľ roka“ putovný pohár riaditeľa školy + 50,-€

       Názov spoločnosti: SOLTERRA – II.C, /Beáta Chovancová, Alica Knuthová, Dominik Tomaščík/

       2. cena  „Mladý podnikateľ roka“ + 30,-€

       Názov spoločnosti: BOOM, s.r.o. – II.B, /Miroslava Mihoková, Vanesa Plačková, Simona Molčanová/

       3.cena  „Mladý podnikateľ roka“ + 20,-€

       Názov spoločnosti: KONIK BABY, s.r.o. – III.B, /Tomáš Adamko, Patrik Krafčík, Nikola Antolová, Kristína Angelovičová, Ivana Marcinčínová/

        

       cena „Najlepší predajca“: Kristián Malec – III.D /spoločnosť DEWHEELERY/

       cena za propagáciu: Názov spoločnosti: PEEL FRUITS – III.C, /Marek Tančák, Dominika Kubová, Simona Šidlovská, Simona Kitková, Vanesa Antolová/

       Cena RPIC -  Regionálne poradenské a informačné centrum:

       1. miesto: Názov spoločnosti: SOLTERRA – II.C, /Beáta Chovancová, Alica Knuthová, Dominik Tomaščík/

       2. miesto: Názov spoločnosti: PEEL FRUITS – III.C, /Marek Tančák, Dominika Kubová, Simona Šidlovská, Simona Kitková, Vanesa Antolová/

       3. miesto: Názov spoločnosti: ECO CAR 4 YOU – I.C, /Anna Jurkovičová, Anastázia Olčáková, Lívia Lengerová, Viktória Zajarošová/

        

       cena „Naj predajca v CJ“:

       1. miesto: Názov spoločnosti: LAST FREEDOM – I.B, /Patrícia Struková, Vladyslava Zhvaliuk, Klaudia Ester Konečná, Klaudia Ševcová, Jaroslava Fignárová, Jakub Trebuňák/

       2. miesto: Názov spoločnosti: SOLTERRA – II.C, /Beáta Chovancová, Alica Knuthová, Dominik Tomaščík/

       3. miesto: Názov spoločnosti: PAINTED COLORFUL SOCKS – II.A, /Alex Sabol, Veronika Kakarová, Laura Štofančíková, Dominika Dudeková, Beata Sabolová/

        

       „Cena sponzorov“: Názov spoločnosti: KONIK BABY, s.r.o. – III.B, /Tomáš Adamko, Patrik Krafčík, Nikola Antolová, Kristína Angelovičová, Ivana Marcinčínová/

       Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným spoločnostiam prajeme veľa skvelých nápadov v novom ročníku „Nápad predáva 2019“.    /Fotogaléria/

      • Ocenenie víťazov na Veľvyslanectve Ruskej federácie v Bratislave

      • Dňa 20. 2. 2018 sa naša študentka Anna Thonová v sprievode pani učiteľky PaedDr. Valentíny  Černajovej zúčastnila slávnostného  ocenenia takmer stovky slovenských a ruských žiakov, ktorí sa zúčastnili Kvízu na znalosť spoločných stránok dejín Ruska a Slovenska. Zvlášť boli ocenení piati víťazi kvízu – dvaja z nich sú žiakmi našej školy, ktorí sa vrátili z týždňového pobytu v Moskve. Tu, na Veľvyslanectve RF, im boli slávnostne odovzdané diplomy z rúk radcu - vyslanaca Veľvyslanectva A.V. Šabanova a  spolupredsedu poroty Jána Čarnogurského.

       Počas stretnutia sa víťazi Kvízu porozprávali o svojich dojmoch z ciest do Ruska a na Slovensko a povedali, že sú presvedčení o ďalšom upevňovaní vzťahov dvoch blízkych slovanských krajín.

       „ Bolo to veľmi príjemné stretnutie, na ktorom som  sa s ostatnými účastníkmi podelila o spomienky, zážitky a nádherné chvíle prežité v Moskve,“ povedala na záver jedna z našich víťaziek Anna Thonová.        /Fotogaléria/     

      • EXPERT GENIALITY SHOW

      • Dňa 30. novembra 2017 sa na našej škole zapojilo 14 žiakov z prvého až tretieho ročníka do celoslovenskej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW. Žiaci súťažili v týchto oblastiach:

       • Dejiny, udalosti, umenie (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad)
       • Svetobežník (geografia, cestovný ruch)
       • Mozgolamy (informatika, multimédiá, moderné technológie, operačné systémy, hardware, aplikačný software)
       • Do you speak English? (angličtina – čítanie s porozumením, bežné výrazy, gramatika)
       • Góly, body, sekundy (šport – história, druhy športu, rekordy, športovci, fyziológia tela športovcov, strava športovcov, olympionizmus)

       Najvýraznejšie úspechy dosiahli žiaci: Oliver Javorský (31. miesto v anglickom jazyku) a Jakub Trebuňák (76. miesto v histórii a 85. miesto v športe) z I.B triedy, Alexander Sabol (60. miesto v anglickom jazyku) z II.A triedy a Anna Valašteková (70. miesto v histórii) z III.A triedy. Menovaní žiaci sa umiestnili do krásneho stého miesta spomedzi 10 297 zúčastnených súťažiacich zo 478 škôl z celého Slovenska.

       Poslaním súťaže je vzbudiť u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania, rozvíjať ich všeobecné znalosti z rôznych oblastí života, motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu, umožniť im súťažnou formou prezentovať a porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl vo svojej kategórii, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie.

       Menovaným a aj ďalším zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme im ešte lepšie výsledky v budúcom ročníku. BLAHOŽELÁME!

       Všetky informácie nájdete na www.sutazexpert.sk        /Fotogaléria/

      • Vernisáž výtvarných prác

      • 20.02.2018 sa vernisážou otvorila výstava výtvarných prác žiakov SOŠP v Prešove II.A triedy umeleckých študijných odborov odevný dizajn a dizajn interiéru ako aj SŠUP v Ústí nad Orlicí z medzinárodného maliarskeho plenéru, ktorý sa konal v Červenom Kláštore. Výtvarné krídlo - Červený Kláštor, názov výstavy prezentuje výtvarné práce žiakov realizované rôznymi výtvarnými technikami ako je  kresba, maľba, pastel, kombinované techniky od realistickej až po abstraktné výtvarné realizácie. V kultúrnej vložke sa prezentovala šikovnosť našich dizajnérov v odevnej tvorbe i stylingu, kde sa predviedli víťazky v školskej súťaži "Top líčenie" - Natália Nemergutová a Bianka Laura Bizubová, či modely Norberta Engeľa, Júlii Mičovej a Júlii Ondečkovej, modely ktorých excelovali na rôznych domácich i zahraničných súťažiach a Silvii Vargovej. Výstava potrvá do 04.apríla, tak neváhajte a príjdite si pozrieť tvorbu našich mladých umelcov do NKP Solivar.​

       /Fotogaléria/

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Druhé miesto v obvodnom kole celoslovenskej súťaže - Olympiáda v anglickom jazyku v kategórii 2D získala naša žiačka, Michaela Markovičová zo IV. D triedy. Súťaž sa konala  17.1.2017 v priestoroch Spojenej školy T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove. V skupine 2D súťažilo 10 študentov prešovských stredných odborných škôl. V kategórii 2B (gymnáziá, hotelové a obchodné akadémie) našu školu reprezentoval Marek Tančák z III. D triedy.  Žiaci boli testovaní z počúvania, gramatiky, slovnej zásoby a čítania s porozumením, po obedňajšej prestávke súťažili v rozprávaní príbehu podľa obrázkov a simulácie pridelenej rolovej úlohy. K vynikajúcemu umiestneniu srdečne blahoželáme.

       /Fotogaléria/       Diplom

      • TOP VIZÁŽISTKA ŠKOLY 2018

      • V tomto školskom roku sa konal 5. ročník školskej  súťaže  „TOP VIZÁŽISTKA ŠKOLY 2018“, ktorý  mal dve súťažné  kategórie: „Cíť sa ako celebrita na červenom koberci“ a „Menej je niekedy viac“. Súťažili žiačky z rôznych študijných odborov a ročníkov. Odborná porota hodnotila kreativitu make-upu k zvolenej téme, vlasový styling, celkový outfit, ako aj dodržanie časového limitu. Predsedníčkou poroty bola Bc. Zuzana Sopková nail art, členovia poroty Ing. Martina Klimková Mary Key, Mgr. art. Rastislav Mravec a zástupca  „Študentskej rady“ Paula  Vysokajová. Porota  vyjadrila veľkú spokojnosť s kreativitou a zručnosťou mladých vizážistiek.

       Vyhodnotenie súťaže „TOP VIZAŽISTKA ŠKOLY 2018“

       „Cíť sa ako celebrita na červenom koberci“ 

       1. Natália Nemergutová                                

       2. Alica Knutová                                           

       3. Mária Pavlíková                                         

       „Menej je niekedy viac“                   

       1.Bianka Bizubová

       3. Michaela Tallová                                       

       3. Sarah Paľuchová                   

       Mimoriadne ocenenie poroty získala Mária Pavlíková                                         

       Víťazkám blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže „TOP VIZÁŽSTKA ŠKOLY“.   /Fotogaléria/

     • Informácie o zimnom lyžiarskom výcvikovom kurze
      • Informácie o zimnom lyžiarskom výcvikovom kurze

      • Zimný lyžiarsky výcvikový kurz sa bude konať v dňoch od 19.2.2017 do 23.2.2017. Zraz žiakov, ktorí sa prihlásili na tento kurz bude v pondelok (19.2.2017)  o 7:00 pred budovou SOŠ podnikania v Prešove, z dôvodu prerozdelenia lyžiarskej výstroje. Nasledujúce dni bude zraz žiakov plánovaný na 8:00 hod. Predpokladaný príchod z lyžiarskeho výcviku  bude každý deň o 14:00 hod.

       Povinné výbava pre žiakov: - preukaz poistenca, občiansky preukaz, oblečenie adekvátne lyžovaniu, desiata a pitný režim.

       Žiadame  žiakov o dochvíľnosť a tešíme sa na spoločnú  „lyžovačku“.

       Michal Čiernik – učiteľ telesnej a športovej výchovy

      • Barmanský kurz

      • Napriek chrípke, ktorá zvíťazila nad veľkou časťou žiakov aj dospelých, pokračoval barmanský kurz vo štvrtok miešaním náročnejších nápojov a v pondelok 5.2.2018 vážnym absolvovaním skúšok. Skúška pozostávala z dvoch teoretických otázok a z nutnosti správne namiešať vylosovaný nápoj. Aj keď má Petra, Oliver a Valentín ešte ďaleko k maturitným skúškam, prišli slávnostne oblečení tak, ako sa na skúšky patrí. Ale hlavne: boli naozaj pripravení a nehanbili sa hovoriť: učili sme sa a bolo toho dosť. Ale zaujímavé.

       Lektor kurzu a skúšajúci pán Majoroš bol s ich vedomosťami a zručnosťami spokojný. Odporúčal im pokračovať vo vyššom stupni.Na otázku, aký to môže mať pre nich zmysel, boli zaujímavé odpovede:- s týmto certifikátom sa už teraz líšim od ostatných, ktorí budú mať len bežné maturitné vysvedčenie;- chcem ísť robiť do zahraničia a nechcem byť len niekde v sklade.Pre hladký priebeh kurzu usilovne pomáhali dievčatá z I.B Viktória Konečná a Struková Patrícia.

       Tešíme sa na barmanský kurz 2019.  /Fotogaléria/

      • Medzinárodný maliarsky plenér - výstava SOŠP a SŠUP Ústí nad Orlicí

      • Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 v Prešove vás srdečne pozýva na 14. ročník prezentačnej výstavy žiackych výtvarných prác z medzinárodného maliarskeho plenéru – kresba a maľba krajiny a architektúry v exteriéri, pod názvom „Výtvarné krídlo – Červený Kláštor“. Výstava je obohatená o výtvarné práce partnerskej Střední uměleckoprůmyslové školy v Ústí nad Orlicí. Výtvarné  žiacke práce prezentujú rôzne kresliarske, maliarske a kombinované techniky od realistickej kresby a maľby, až po abstraktné stvárnenie krajiny a architektúry Červeného Kláštora a Pieninského národného parku.

       Miesto konania podujatia: STM – KP Solivar, objekt Sklad soli

       Vernisáž výstavy: 20.2.2018 o 15,00 hod.

       Termín konania podujatia: 20. február 2018 - 4. apríl 2018                  /Pozvánka na vernisáž_SOLIVAR/

      • Vzdelávacie poukazy očami používateľov

      • Momentálne nám prebieha spoločne s Asociáciou krajských rád mládeže prieskum ohľadne využívania vzdelávacích poukazov žiakmi na ZŠ a SŠ. Preto si Vás by sme Vás radi oslovili v súvislosti so šírením dotazníkového prieskumu na stredné školy v Prešovskom kraji. Tento prieskum sa koná v rámci projektu „Vzdelávacie poukazy očami používateľov" financovaného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorému budú poskytnuté prieskumové výsledky. Uvedený prieskum je zameraný na zber dát ohľadne využívania a povedomia mládeže a rodičov o vzdelávacích poukazoch.

       Dotazník pre žiakov: https://goo.gl/forms/GwxpRFJcc0h1JoTx2

       Dotazník pre rodičov: https://goo.gl/forms/dpFI3JsyfUkm0Njh2

       Ďakujeme, za zdieľanie dotazníka na stredné školy v rámci Vašej pôsobnosti. V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím neváhajte kontaktovať.

       S pozdravom

       Marianna Potanovičová

       0908 285 263

     • Využite ponúkanú šancu - Prípravný kurz na talentové skúšky
      • Využite ponúkanú šancu - Prípravný kurz na talentové skúšky

      • Pre žiakov 9. ročníka ZŠ ponúkame prípravný kurz na talentové skúšky, využite ponúkanú šancu. Prípravný kurz sa uskutoční v dvoch termínoch, a to 30.01.2018 a 08.02.2018 od 14:30 do 17:00 hod. v ateliéroch školy. Kurz je určený pre záujemcov o štúdium umeleckých odborov odevný dizajn, dizajn interiéru a nástenná maľba v architektúre. Je potrebné si priniesť skicár a mäkké ceruzky typ B.

       Účasť, prosím, potvrďte telefonicky alebo e-mailom.

     • Študentský ples
      • Študentský ples

      • Plesová sezóna sa pomaly končí a my sa tešíme z ďalšieho vydareného školského plesu. Tohtoročný "Študentský ples", ktorý sa konal dňa 26. januára 2018, zorganizovala JA firma Mark Group, v spolupráci so Žiackou školskou radou pri SOŠP.
       Slávnostným otvorením a prípitkom, ktoré mal na starosti pán Ing. Miroslav Vrabeľ, odštartoval veľmi pekný a zábavný večer. Ples moderovali Laura Vasilková z III.D a Marek Tančák z III.C. O dobrú zábavu sa postaral DJ Music. Spestrením plesu bolo aj tanečné vystúpenie folklórneho súboru Bajerovčan, ktorého členkou je naša žiačka Alexandra Lopuchovská z III.A. Perfektná nálada bola pri zábavno-súťažných aktivitách, ktoré pripravili členovia ŽŠR Adrián Čapo a Patrik Jurečko z III.B.

       Súčasťou plesu bola aj tombola, plná zaujímavých cien, do ktorej prispeli aj niektorí naši učitelia a pán riaditeľ, za čo im pekne ďakujeme.

       K príjemnej atmosfére prispela aj voľba kráľa a kráľovnej plesu. Kráľovnou plesu sa stala žiačka IV.A Natália Nemergutová a kráľom plesu sa stal náš bývalý žiak IV.B Jozef Kolcun.

       Vynikajúca zábava trvala do neskorých nočných hodín. Veľké poďakovanie patrí žiakom ŽŠR a žiakom III.C triedy.

       Adrián Čapo,  predseda ŽŠR;   Marek Tančák, prezident JA firmy Mark Group

       /Fotogaléria/

      • Barmanský kurz 2018

      • V pondelok 29.1.2018 sa začal barmanský kurz, ktorý organizujeme na našej škole už po 10. krát pod vedením pána J. Majoroša, licencovaného lektora Slovenskej barmanskej asociácie. Aj tento rok čaká účastníkov najprv teória a od utorka už len praktická časť: miešať, aranžovať, servírovať a ochutnávať.

       Všetkých záujemcov pozývame na krátku exkurziu do zeleného salónika po predchádzajúcej dohode s lektorom.

       /Fotogaléria/

     • Finančná olympiáda a Ekonomická olympiáda
      • Finančná olympiáda a Ekonomická olympiáda

      • V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celoslovenských súťaží: Finančná olympiáda a Ekonomická olympiáda. Žiaci jednotlivých tried vo všetkých študijných odboroch pod vedením učiteľov odborných predmetov absolvovali v januári testovanie v školských kolách súťaží.

       Dňa 26.1. boli zverejnené výsledky zo školského kola prvej celoslovenskej Ekonomickej olympiády -  vybratí boli žiaci podľa najvyššieho počtu bodov. Z našej školy postupujú do krajského kola žiačky Peláková Lucia /3.ročník/ a Novysedláková Dominika /2.ročník/. Obidvom našim žiačkam k úspechu a postupu do krajského kola srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

       /Fotogaléria/

     • Barmanský kurz už po 10. krát na našej škole.
      • Barmanský kurz už po 10. krát na našej škole.

      • V dňoch 29.1. - 5.2. 2018 sa uskutoční v priestoroch SOŠ podnikania barmanský kurz pod vedením pána J. Majoroša, licencovaného  lektora Slovenskej barmanskej asociácie (SBA) nielen pre žiakov SOŠ podnikania ale aj pre žiakov iných stredných škôl, resp. absolventov.

       Poplatok za kurz ostáva 100€, ktorý môžete uhradiť aj po častiach.

       Záujemcovia sa môžu nahlásiť u p. RNDr. Ing. Vavrekovej, kab.č. 304.

       Účastníkov čaká príjemná atmosféra učenia sa vlastnou praktickou činnosťou. Naučíte sa pripravovať, vychutnávať aj obdivovať miešané nápoje. Získate vedomosti o ich pôvode, kvalite surovín, skúsite vytvoriť vlastný originálny nápoj.

       Získanými vedomosťami a zručnosťami sa určite odlíšite od ostatných absolventov.  Investícia do vzdelania sa vyplatí.

     • Moskva očarila našich študentov - Annu Thonovú a Mária Džubaru
      • Moskva očarila našich študentov - Annu Thonovú a Mária Džubaru

      • Na základe výhry Medzinárodného kvízu o znalosti spoločenských stránok dejín ruského a slovenského národa sme  sa my, študenti SOŠ podnikania v Prešove, v dňoch od 18.12. do 22.12.2017 zúčastnili kultúrno-poznávacej cesty do Moskvy.

       Počas piatich nádherných dní sme navštívili množstvo kultúrnych pamiatok , ktoré sa nám veľmi páčili. Ruský fond Mieru vytvoril všetky podmienky pre to, aby v nás – víťazoch kvízu - ostali najkrajšie dojmy z cestovania do vianočnej Moskvy. Po prílete na moskovské letisko Vnukovo sa nás ujal delegát a odviezol nás do hotela, kde sme boli ubytovaní. Hotel sa volal ALFA, nachádzal sa v časti Izmajlovo.  Naše izby sa nachádzali na 25 poschodí s nádherným výhľadom na mesto. Na druhý deň sa začalo naše putovanie po Moskve. Za tých pár dní  sme stihli vidieť  neskutočne veľa pamiatok a dozvedeli sme sa o nich aj veľmi zaujímavé informácie. Navštívili sme: Memoriál na Poklonnej hore, Chrám Krista Spasiteľa, Kremeľ, Červené námestie, Múzeum kozmonautiky, Moskovarium (najväčšie v Európe), Tretiakovskú galériu a samozrejme, nesmela chýbať ani prehliadka metra. Najviac nás zaujala návšteva Moskovského cirkusu. Hudobno-cirkusové predstavenie  sa volalo Rozprávka o Cárovne - Nesmejane. Program sme sledovali so zatajeným dychom. Podľa nášho názoru o tom môžeme na Slovensku len snívať, lebo to, čo tam predviedli ruskí artisti bolo nádherné. 22.12.2017 sme sa v ranných hodinách pobrali na letisko, kde sme sa rozlúčili s Moskvou a odleteli naspäť domov s nádhernými zážitkami, novými priateľstvami a spomienkami, na ktoré len tak rýchlo nezabudneme.

       Ďakujeme všetkým za prípravu a pomoc pri vypracovaní súťaže, ale hlavne našej obetavej pani ruštinárke PaedDr. Valentíne Černajovej, ktorá obetovala svoj voľný čas na to, aby sme to vyhrali a dostali sa do Moskvy.

       Anna Thonová / 3.B /,  Mário Džubara /3.C /      /Fotogaléria/

     • Školské kolo súťaže SIP
      • Školské kolo súťaže SIP

      • Žiaci 1. – 4. ročníka sa 14. 12. 2017 zúčastnili školského kola súťaže „Spracovanie informácii na počítači“.

       Súťažilo sa v dvoch samostatných disciplínach: písanie na počítači a úprava textu na počítači.

        

        

       Odpis na rýchlosť žiaci prvých ročníkov:

       1. miesto: Oliver Javorský – I. B
       2. miesto: Simon Juščák   – I. C
       3. miesto: Dominik Žilka    – I. C

       Odpis na rýchlosť:

       1. miesto: Valéria Reváková – III. C
       2. miesto: Kristián Sekerák  – III. B
       3. miesto: Michaela Tallová  – II. C

       Úprava textu na počítači:

       1. miesto: Martin Kohlmayer – III. C
       2. miesto: Valéria Reváková – III. C
       3. miesto: Elena Tobiášová  – II. C

       Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!        /Fotogaléria/

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • sospmaspo@nextra.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • +421517733413, Mobil: +421903516334
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
 • Fotogaléria

  • Deň bez FAST FASHION
  • Valentínska kvapka krvi
  • Život študenta po strednej škole
  • Investovanie
  • Dobrovoľníctvo
  • IT – 3D tlač a 3D sken
  • Expert Geniality Show - 13. ročník
  • Nápad predáva a DOD 2020
  • Vernisáž II.A
  • Vianočný jarmok
  • Mikulášské hody
  • Vianoce v múzeu - Solivar