• Novinky

     • Čaro Vianoc
      • Čaro Vianoc

      • Vianoce sú najkrajšie sviatky roka, počas ktorých sa zrejme každému naplní srdce radosťou, láskou a priateľstvom. Sú oslavou dobra, lásky a pokoja medzi ľuďmi. Skoro  všetky veľkomestá, mestá, mestečká, dedinky aj osady si pripravia nezameniteľný symbol Vianoc  ozdobený a vysvietený vianočný stromček.

       Vianočná výzdoba krášli aj naše mesto Prešov. Chceli sme sa pozrieť a porovnať akú vianočnú výzdobu má druhé najväčšie mesto Slovenska. Prezrieť si historickú časť jadra Košíc a zamerali sme sa aj na vizuálnu, verbálnu a neverbálnu komunikáciu predávajúcich na vianočných trhoch, v stánkoch s gastronomickou ponukou, ľudovými suvenírmi a vianočnými ozdobami. Vianočné prekvapenia, krásu a atmosféru, ktorú sme zažili  v programe Power-Point sme doplnili  selfie a odovzdali pani uč. Mgr. Š. Ondričkovej, ktorá s pani tr. uč. Mgr. Nikol Tomanovou exkurziu zabezpečili.

       Prajeme Vám krásne Vianoce a šťastný nový rok 2018.   

       žiaci 1.B    /Fotogaléria/

     • Vianočný jarmok
      • Vianočný jarmok

      • Po roku sa na našej škole opäť konal "Vianočný jarmok". Každá trieda si nachystala krásny stánok, kde predávala svoje vianočné produkty a maškrty. Počas celého priebehu jarmoku sme nasávali vianočnú atmosféru a dobrú náladu. Vianočný jarmok sa opäť niesol v znamení charitatívnej činnosti.
       Každá trieda mohla venovať ľubovoľné percento svojho zárobku do charitatívnej zbierky s názvom "Hviezda vianočnej pomoci". Príspevky od tried zbieral Mikuláš, ktorý tento krát darčeky nerozdával ale prijímal. Vyzbieraná suma sa venuje žiakom našej školy, ktorí sú v núdzi , aby mali krásne VIANOCE.

       Adrián Čapo, Aneta Fabianová, Patrik Jurečko     /Fotogaléria/

     • OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU Олимпиада по русскому языку
      • OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU Олимпиада по русскому языку

      • Dňa 15.12.2017 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Olympiády sa zúčastnili žiaci ruského jazyka prvého až tretieho ročníka. Súťažilo sa v troch kategóriách – B1, B2, B3.  Vedomosti žiakov boli na výbornej úrovni. Umiestnenie žiakov podľa kategórií:

       Kategória B1: 1. miesto: Elena Tobiašová

                              2. miesto: Sarah Paľuchová

                              3. miesto: Alica Knuthová

       Kategória B2: 1. miesto: Nikola Kožušková

                              2. miesto: Veronika Tarasovičová

                              3. miesto: Katarína Kubíková

       Kategória B3: 1. miesto: Vladyslava Zhvaliuk

       Víťazi boli odmenení vecnými cenami a diplomom. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov!

       Благодарим победителей !  /Fotogaléria/

     • Sú francúzske a slovenské vianočné tradície podobné či odlišné?
      • Sú francúzske a slovenské vianočné tradície podobné či odlišné?

      •  Francúzsky lektor Michel Bourdier nám ich na našej škole priblížil.

       Všetky mestá vo Francúzsku, podobne ako na Slovensku, žijú atmosférou Vianoc už dlhší čas pred samotným Štedrým dňom. Zdobia sa ulice, príbytky, centrá miest sú vysvietené, námestiu dominuje vianočný stromček. Na francúzskych vianočných trhoch je však pravidlom, že sa deti zabávajú aj na tzv. manège (plošinovom kolotoči) a na klzisku. Dospelí sa, podobne ako u nás, zahrievajú pri zvarenom víne.

       Na rozdiel od Slovenska, kde máme tri voľné sviatočné dni, vo Francúzsku je to len 25. december. Ako tradícia hovorí, Père Noël prichádza do príbytkov v noci z 24. na 25. decembra, kedy deti spia. Darčeky si teda deti nachádzajú až ráno 25. decembra. Hoci v niektorých rodinách sa dary predsa len otvárajú večer predtým, po slávnostnom jedle. Štedrá večera pozostáva z lahodnej husacej či kačacej pečene. Budúcnosť tejto tradície je však ohrozená kvôli ochrane zvierat v rámci zákonov Európskej Únie, ktoré majú za cieľ zakázať praktiky ich neprirodzeného násilného prekŕmovania. V prímorských oblastiach sú neodmysliteľnou súčasťou štedrovečerného stola dary mora. Za typické vianočné jedlo by sa dala považovať pečená morka na gaštanoch a samozrejme víno, víno a ešte raz víno. Ku každému predjedlu, hlavnému jedlu či k zákusku sa otvára iná fľaša vína – biele sladšie, biele suché, červené víno, ročník... červené z regiónu... Tzv. vianočné poleno (la bûche de Noël) nesmie chýbať ako sladkosť na žiadnom štedrovečernom stole – symbolizuje teplo a svetlo – príjemný príbytok plný blahobytu, ktorý bol za starých čias vždy zásobený dostatočným množstvom dreva. Hoci dnes už má tento zákusok rôzne podoby, svoje slovné pomenovanie si zachoval.

       /Sú_francúzske_a_slovenské_vianočné_tradície_podobné_či_odlišné/-úplný_članok

       Noel_en_France   /Fotogaléria/

     • Mikuláš 2017
      • Mikuláš 2017

      • Tak ako býva zvykom, aj tento školský rok si pre nás žiacka školská rada pripravila Mikulášske prekvapenie.

       Týždeň pred sviatkom sv. Mikuláša bola vo vestibule našej školy vystavená veľká Mikulášska čižma, do ktorej mohli žiaci vložiť sladké, milé prekvapenie pre svojich spolužiakov, učiteľov, či tajnú lásku, ktoré Mikuláš odovzdal adresátom.

       Mikuláša po triedach sprevádzali dvaja anjelici a dvaja čertíci. Navštevovali a obdarovali nie len žiakov všetkých ročníkov, ale aj učiteľov, zamestnancov školy a neodmysliteľne aj vedenie školy za ich usilovnosť, tvrdú prácu a trpezlivosť.

       Stella Szentpétery, II.B     /Fotogaléria/

      • Svetová veľmoc privíta našich študentov

      • Mário Džubara - 2. miesto  a Anna Thonová - 5. miesto. To sú výsledky našich študentov – ruštinárov - v medzinárodnej súťaži, ktorí pocestujú za odmenu do Ruska.

       Vzhľadom na skutočnosť, že vysoké percento študentov SOŠP Prešov  si vybralo ako prvý cudzí jazyk  - jazyk ruský, mali títo študenti školy možnosť zapojiť sa  do náročnej medzinárodnej vedomostnej súťaže. Pre študentov, ktorí sa umiestnili na prvých piatich miestach je odmenou  pobyt v dynamicky sa rozvíjajúcej krajine – Ruskej federácii.

       Do medzinárodnej súťaže zameranej na znalosti všeobecných stránok histórie ruského a slovenského národa pre žiakov  bilingválnych gymnázií (rusko-slovenské), gymnázií a žiakov stredných odborných škôl s prvým cudzím jazykom ruským sa zapojili i naši študenti tretieho ročníka pod vedením učiteľky ruského jazyka PaedDr. Valentíny Černajovej. Vedomostnú súťaž organizovalo Veľvyslanectvo Ruska v Bratislave a Veľvyslanectvo Slovenska v Moskve, Ruské centrum vedy a kultúry a Slovenský inštitút v Moskve.

       Srdečne blahoželáme!

       Благодарим победителей!

       PaedDr. Valentína Černajová

     • IMATRIKULÁCIA 2017
      • IMATRIKULÁCIA 2017

      • Dňa 23.11.2017 sa na našej škole konala dlho očakávaná imatrikulácia prvákov. Tretiaci im dali neľahké úlohy, no prvé ročníky ukázali svoju šikovnosť a zvládli ich. Splnili ich s ľahkosťou a previedli ich do vtipnej formy. Všetci sme sa výborne zabavili a oficiálne prijali nové tváre medzi nás.

       Začlenenie prvákov do kolektívu sa nieslo v kinematografickej téme pod názvom  Školská televízna show. Všetky tretiacke triedy vytvorili nezabudnuteľnú imatrikuláciu pre našich prváčikov. Jednotlivé prvácke triedy si vylosovali rozprávku, a vďaka nej mali o kostýmy či logo postarané. Prváci si mali pripraviť rôzne súťažné disciplíny ako napríklad reklamu, scénku, spravodajstvo televíznych či športových novín, no dokonca aj počasie. Tretiaci sa podieľali na vytvorení zvyšného programu, čo znamená, že pripravili mnohé súťažné úlohy. Špeciálnou zadanou úlohou bolo zostrojiť drevené želiezko z plastu, kde si naši prváci počínali veľmi dobre. Celú imatrikuláciu sprevádzali Marek Tančák (3.C) a Laura Vasilková (3.D). Porota v zložení PaedDr. Mária Havrillová, Ing. Marta Drabová, Mgr. Edita Šebejová, Mgr. Ján Benko, PhD. mala veľmi ťažké rozhodovanie. Nakoniec sa však zhodli a spočítali svoje výsledky s výsledkami jednotlivých súťaží.  Na prvom mieste sa umiestnila 1.B trieda, na druhom mieste 1.C trieda a nakoniec na poslednom teda treťom mieste skončila 1.A trieda. Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu imatrikuláciu.

       Adrián Čapo, Laura Vasilková

       /Fotogaléria/

     • Ochrana spotrebiteľa
      • Ochrana spotrebiteľa

      • Dňa 09.11.2017 sa našej škole uskutočnil seminár na tému ochrany spotrebiteľa, ktorý organizovalo Európske spotrebiteľské centrum v SR, pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. 

       Na seminári sa zúčastnili žiaci III.B a III.C triedy, kde sa dozvedeli viac o tejto problematike. V rámci diskusie nechýbal  priestor na zodpovedanie konkrétnych otázok a spotrebiteľských problémov, ktoré boli prezentované štátnou radkyňou Ministerstva hospodárstva Mgr. Katarínou Zalaiovou.

                                                                                        Mgr. Zuzana Dupaľová

       /Fotogaléria/           /PREZENTÁCIA/

     • Študentská kvapka krvi
      • Študentská kvapka krvi

      • Pred darovaním nás vyšetrili a po ňom aj občerstvili. Pre mnohých z nás to bolo prvé darovanie krvi a verím, že sa zapojíme aj do ďalšieho a týmto spôsobom pomôžeme niekomu, kto to bude naozaj potrebovať.

       Ďakujeme všetkým darcom za ich odhodlanie zachrániť život neznámym ľuďom.

       Vo štvrtok 9. novembra 2017 sa na našej škole opäť konala Študentská kvapka krvi. Študenti našej školy, ktorí dovŕšil 18 rokov, mohli darovať jednu z najvzácnejších vecí na svete - krv. 

       Darovanie krvi prebiehalo pod drobnohľadom profesionálnych pracovníkov prešovskej transfúznej stanice. Na odber sa prihlásilo 42 žiakov a zamestnancov školy a aj keď nie všetkým sa podarilo prejsť sitom vyšetrení, nakoniec tridsiati z nás sme to zvládli. 

       Adrián Čapo  III.B   /Fotogaléria/

      • 15. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4.

      • V dňoch 19. – 20. 10. 2017 sa žiaci III. B triedy odboru škola podnikania zúčastnili 15. MVCF, ktorý sa konal v Košiciach, kde opäť raz úspešne reprezentovali našu školu.

       Pod vedením Ing. D. Cvengroschovej získala CF iLens, s. r. o. v zastúpení Paula Vysokajová, Viktória Banociová, Tomáš Adamko, Samuel Tkačik a Richard Potočňák cenu „Inovujme.sk“, ktorá bola určená iba jednej – najinovatívnejšej CF veľtrhu.

       Spomedzi 50-tich CF zástupcov projektu inovujme.sk najviac zaujal nápad práve našich žiakov, ktorí sa prezentovali výskumom, vývojom a distribúciou inteligentných kontaktných šošoviek.

       Okrem diplomu a fantastickému pocitu získali žiaci od zástupcov projektu aj veľmi pekné a hodnotné hmotné ceny.

       Celému tímu iLens, s. r. o. ďakujeme za úspešné reprezentovanie našej školy.

       /Fotogaléria/

      • Záložka do knihy spája slovenské školy

      • Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017 6. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy

       Záložka do knihy spája slovenské školy:

       Literárne osobnosti môjho kraja

       Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou.

       Naša škola sa do projektu prihlásila. Bola nám pridelená partnerská škola – Stredná odborná škola gastronómie a služieb v Šuranoch. Do konca októbra sme si vymenili záložky vyrobené žiakmi obidvoch škôl.

       Nami bolo zaslaných 20 záložiek vytvorených žiakmi 1., 2. a 3. ročníka. Podobný počet sme dostali. Žiaci, ktorí sa projektu zúčastnili, mali možnosť vybrať si záložku vytvorenú v partnerskej škole.

       Veríme, že aj táto kreatívna aktivita  je jednou z možností, ako podporiť dnes tak často skloňovanú čitateľskú gramotnosť mladých ľudí.

       Mgr. Antónia Jadušová,PhD.    /Fotogaléria/

      • Odborná učebná prax žiakov II.D

      • V dňoch 9. - 14. 10. 2017 sa žiaci štud.odboru MRCR zúčastnili odbornej učebnej praxe v oblasti Pieninskeho národného parku, v Červenom Kláštore. Vyskúšali si obsluhu v reštaurácii Pltník, marketingový prieskum v danej lokalite, plavili sa na pltiach a vystúpili do korún stromov. Spoznali lepšie sami seba aj triedu. Stretli sa s úžasnými ľuďmi: pánom Hrivkom, majiteľom penziónu Pltník, pánom Vnenčákom, vodičom autobusu a majiteľom zariadenia v Jezersku, pracovníkmi a na chvíľu kolegami v reštaurácii Pltník, pani Regecovou, majiteľkou penziónu Pod Tromi korunami, pánom Šmídom, marketingovým manažérom kúpeľov Smerdžonka. Ale oveľa viac si môžete prečítať v texte, ktorý napísal Viliam Marton.

       RNDr. Ing. Mária Vavreková

       Článok:

       Žiaci II.D triedy odbor MRCR sa v dňoch 9. – 14.10.2017 zúčastnili odbornej praxe v Červenom kláštore.

       1. deň sme sa zúčastnili exkurzie Ľubovnianskeho hradu. Dozvedeli sme sa, že hrad bol postavený v druhej polovici 13. storočia, a postupne prestavený v troch slohoch – gotika, renesancia a barok. Poobede sme navštívili kúpele Smerdžonka, kde sme sa stretli so sympatickým marketingovým manažérom. Tieto kúpele slúžia na liečbu kožných ochorení a chorôb tráviaceho, pohybového a nervového ústrojenstva. Neskôr sme sa ubytovali v penzióne Pod troma korunami.

       Na druhý deň niektorí z nás obsluhovali v penzióne Pltník, kam sme sa chodili stravovať. Pomáhali sme v kuchyni, obsluhovali hostí, robili veľa iných potrebných vecí. Ostatní žiaci absolvovali výstup na Tri koruny a na najvyšší vrch Okrúhlica vo výške 982 m s prevýšením 520 m od hladiny Dunajca. Žiaci prišli unavení ale nadchnutí krásou výhľadov.

       Tretí deň sme si išli pozrieť samotný kláštor, ktorý patril reholi kartuziánov (v rokoch 1320 – 1563), neskôr kamaldulov. Dnes kláštor je v správe štátu. Poobede sme mali za úlohu urobiť marketingový prieskum, čiže zmapovať oblasti v mieste ubytovania.

       Na štvrtý deň sme išli do Bachledovej doliny, kde sa nachádza novootvorený Chodník korunami stromov. Lanovkou (a niektorí pešo) sme sa dostali až k chodníku. Vďaka krásnemu počasiu sme si mohli užiť krásne výhľady ako z vtáčej perspektívy. Na vrchole chodníka sa nachádza veľká lanová trampolína, z ktorej vidno až úplne dole. Pre deti je pripravený tobogan od vrcholu až po spodok. Po krásnych výhľadoch, veľkom zážitku a konštatovaní, že išlo o najkrajší deň praxe, sme sa vrátili na ubytovňu.

       Predposledný deň (piatok) bol venovaný splavu rieky Dunajec. Po rýchlom obede sme sa vybrali k pltiam, kde už na nás čakal pltník. O zábavu počas splavu sa postaral pltník, ktorý túto prácu vykonáva už 27 rokov. Rieka Dunajec celkovo meria 274 km, z toho 17 km tvorí štátnu hranicu SR s Poľskom. Po vyše dvojhodinovej plavbe sme nakoniec zakotvili na mieste, kde Dunajec pokračuje ďalej do Poľska. Naspäť sme išli pešo 10 km okolo brehu Dunajca 2 hodiny. Večer sme boli unavení ale spokojní.

       Posledný deň praxe sme zakončili raňajkami a odchodom autobusu do Prešova.

                                                                                                                 Viliam Marton II.D

       /Fotogaléria/

      • Informatická súťaž I-bobor

      • Dňa 6. a  7. novembra 2017 sa 38 našich žiakov zúčastnilo informatickej súťaže I-bobor 2017/2018.

       Juniori - 6. novembra 2017

       V kategórii Juniori súťažilo 7 775 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahli 2, úspešných riešiteľov je 738 (9,5%). Priemer získaných bodov je 33,59 (z 80); medián je 33,37.

       V kategórii „Junior“ sa zúčastnilo 27 našich žiakov z 1. a 2. ročníkov.

       1. Michal Ramazetter (II.D) – 46,69

       2. Samuel Cippl (I.C) - 45,36

       3. Laura Pavúková (II.D) – 44,03

       Seniori - 7. novembra 2017

       V kategórii Seniori súťažilo 4 716 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahli 40, úspešných riešiteľov je 1 381 (29,3%). Priemer získaných bodov je 40,81 (z 80); medián je 41,025.

       V kategórii „Senior“ sa zúčastnilo 11  našich žiakov z 3. ročníkov.

       1. Patrik Krafčík (III.B) – 50,69 

       2. Samuel Tkačík (III.B) – 49,68

       3. Rastislav Hovanec (III.B) – 46,68

       Úspešný riešiteľ za našu školu sa stal Patrik Krafčík (III.B), ktorý získal nad 50 bodov v kategórii Senior.

       Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za aktívne zapojenie sa do súťaže, najlepším riešiteľom blahoželáme a tešíme sa na Vás na ďalší ročník 2018/19.

       Koordinátor súťaže: Ing. D. Vrabľová.

       /Fotogaléria/

      • Finančná gramotnosť na našej škole

      • Dňa 18.10.2017 sme na našej škole privítali zástupcov spoločnosti OVB, Allfinanz Slovensko a.s. : pani Mgr. Ivanu Servanskú a pána Miroslava Cuninku . Cieľom ich návštevy bolo školenie a vzdelávanie vo finančníctve. Vzdelávanie prebiehalo hravou formou - prostredníctvom finančnej hry Finančná sloboda. Táto hra si získala sympatie u žiakov. O svoj zážitok z hry sa s vami podelí Marek Tančák, žiak III.C triedy. 

       Ing. Kočárová Jana

       Článok: Dňa 18.10.2017 sa naša trieda zúčastnila školenia vo finančnej hre nazvanej "Finančná Sloboda", ktorú pre nás pripravila spoločnosť OVB Allinanz Slovensko a.s.

       Boli sme rozdelení do dvoch skupín, v každej nás bolo okolo 9 členov. Našej skupinke sa konkrétne venoval lektor Miroslav Cuninka. Rozdelil nás k jednotlivým herným stolom, vysvetlil nám základné pravidlá hry a to, ako bude prebiehať hra v nasledujúcich kolách. Postupne nás zoznamoval s prostredím hry, jej možnosťami a situáciami, ktoré pri hraní hry mohli nastať. Následne nám rozdelil herné "finančné prostriedky" a hra mohla začať. Prvá hra prebiehala s jeho vysvetlením, naučil nás základné veci, napríklad ako sa v hre pracuje a takisto nám ukázal jej možnosti. Prvá hra prebehla výborne, všetkých študentov zaujala, takže boli namotivovaní do druhého kola. Po skončení prvej hry sme mali krátku prestávku a prichystali sme sa na druhú hru. Priebeh druhej hry bol odlišný, keďže pribudli aj nové herné kartičky a s nimi spojené nové herné možnosti. Samozrejme, druhú hru nás už pán lektor nechal zahrať osamote, pôsobil už len ako poradca či kontrolór. Po ukončení druhej hry sme sa všetci dozvedeli svoje výsledky. Každý študent uspel aspoň tak, že v hre nedosahoval stratu a teda splnil aspoň základný cieľ hry. Niektorí boli veľmi úspešní.

       Počas týchto dvoch hier sa študenti naučili mnoho nových poznatkov, naučili sa pracovať na trhu s voľnými finančnými prostriedkami a takisto lepšie pochopili princípy burzového obchodu. Po skončení tejto veľmi príjemnej a zároveň edukačnej aktivity sa všetci študenti zhodli, že by si túto hru zopakovali minimálne ešte raz.

       /Fotogaléria/

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • Dňa 24.10.2017 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Boli prezentované odbory: manažment regionálneho cestovného ruchu, škola podnikania, ekonomické lýceum, dizajn interiéru, odevný dizajn, styling a marketing. Priestory školy boli prispôsobené tomuto dňu zaujímavou dekoráciou a výzdobou (viď foto). Žiaci, ktorí neboli zapojení do dňa otvorených dverí mali inovatívne vyučovanie. Našu školu navštívili v hojnom počte deti celého prešovského kraja. Budúcim prvákom boli podrobne podané informácie o jednotlivých odboroch. Naši žiaci im podrobne porozprávali o odbornej praxi, ktorú každoročne absolvujú v zahraničí, napríklad na Cypre, Grécku, v Taliansku, Bulharsku, Poľsku, ale aj v prešovských firmách. Tým poukázali na dôležitosť prepojenia teórie s praxou. Spätnú väzbu sme dostali od návštevníkov v dotazníku. Ohlas bol pozitívny.

       Vypracovala: Ing. Mgr. Anna Miklušová

       /Fotogaléria/

     • Medzinárodný maliarsky plenér
      • Medzinárodný maliarsky plenér

      • V dňoch  9. októbra až 14. októbra sa uskutočnil Medzinárodný maliarsky plenér  v priestore  prírodnej rezervácie – Pieniny, Červený Kláštor – za účasti žiakov II. ročníka -  odborov Dizajn interiéru a odevný dizajn a tiež žiakov  partnerskej školy z Českej republiky z mesta Ústí nad Orlicí – Strednej školy umělecko prumyslovej.

       Kolektív žiakov SOŠ podnikania pod vedením pedagógov PaedDr. Anny Simkovej, Mgr.Art. Rastislavom Mravcom vytvoril v zdravej súťaživej atmosfére so žiakmi partnerskej českej školy  pôsobivú kolekciu kresieb a malieb krásnej Pieninskej prírody.

       Výsledky tvorivej práce žiakov budú verejnosti  predstavené na slávnostnej vernisáži v priestoroch historickej architektúry Solivarského múzea, a to 20. februára 2018. 

       /Fotogaléria/

      • MMU A. Warhola

      • MMU A. Warhola, zážitková vizuálna komunikácia.

       Dňa 12.10.2017 sa žiaci II.B a I.C triedy, zúčastnili veľmi zaujímavej exkurzie v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Podľa viacerých názorov mojich spolužiakov, ktorí sa exkurzie zúčastnili, návšteva a prehliadka múzea  bola veľmi zaujímavá a zážitková. Dozvedeli sme sa fakty o živote Andyho Warhola a jeho rodine. Prezreli sme si stálu expozíciu  pop-artu, street-artu ako aj  expozíciu výmenných výstav od iných autorov.

       Múzeum bolo založené v roku 1991 a ako prvé na svete venované osobnosti kráľa pop-artu. Stála expozícia diel Andyho Warhola pozostáva z originálov diel Andyho Warhola. Stála expozícia diel o živote Andyho Warhola pozostáva z cenných autentických materiálov, artefaktov získaných, alebo zapožičaných od pozostalých a blízkych umelca, listín a rekvizít, ktoré svedčia o jeho rusínskom pôvode. Videli sme veľa zaujímavých dokumentov  ako autentickú listinu, ktorou sa Andy Warhol zriekol dedičských práv na majetok v rodisku svojich rodičov v Mikovej, listinu potvrdzujúcu pôvod umelca z roku 1947, kópiu úmrtného listu Andyho Warhola a modlitbu za Andym...

       Za celú našu „partiu“ by som sa chcela poďakovať našej pani učiteľke Štefánii Ondričkovej za umožnenie a zrealizovanie takéhoto umeleckého zážitku a pánu učiteľovi Michalovi Čiernikovi za pedagogický dozor nad celou akciou. 

             Stella Szentpétery II.B

       /Fotogaléria/

      • Voľby do žiackej školskej rady

      • V utorok 26. 09. 2017 sa na našej škole volili noví členovia žiackej školskej rady. Celoškolských volieb sa zúčastnilo 280 žiakov školy, z toho 63 žiakov prvých ročníkov,72 žiakov druhých ročníkov, 76 žiakov tretích ročníkov a  69 žiakov štvrtých ročníkov. Počet vydaných hlasovacích lístkov:

       1. ročník: 59 platných, 4 neplatných, spolu 63

       2. ročník: 65 platných, 7 neplatných, spolu 72

       3. ročník: 71 platných, 5 neplatných, spolu 76

       4. ročník: 68 platných, 1 neplatný, spolu 69

       Spolu: 263 platných, 17 neplatných, spolu 280

       Volebné komisie pracovali v tomto zložení:
       Centrálna volebná komisia: Čapo, Fabianová, Jurečko
       Pracovné volebné komisie:
       1. roč.: Vitteková, Trebuňák, Lengerová, Mikluščáková
       2. roč.:  Blaščáková, Szentpétery, Majcherová, Novysedláková
       3. roč.: Rákoš, Tančák, Vysokajová, Múdra
       4. roč.: Haľková, Libová, Fečkaninová, Pasternáková

       Centrálna volebná komisia skontrolovala počty platných a neplatných lístkov za každý ročník, potvrdila správnosť sčítania pracovných volebných komisií za jednotlivé ročníky.
       Výsledky volieb do žiackej školskej rady:

       1. Adrián Čapo, 2. Marek Tančák, 3. Stella Szentpétery, 4. Patrik Jurečko, 5. Zuzana Majcherová, 6. Kristína Blaščáková, 7. Aneta Fabianová, 8. Paula Vysokajová, 9. Henrieta Haľková, 10. Daniel Rákoš, 11. Emma Vitteková.

       V žiackej školskej rade v školskom roku 2017/18 bude pracovať jedenásť členov - podľa počtu získaných hlasov, dvanásty člen sa stáva náhradníkom. 

       Na 3. zasadnutí ŽŠR,  konanom dňa 02.09.2017, si noví členovia v tajnom hlasovaní zvolili predsedu a podpredsedu žiackej školskej rady. Predsedom ŽŠR sa stal Adrián Čapo z III.B, podpredsedom ŽŠR - Marek Tančák z III.C.

       PaedDr. Valentína Černajová, koordinátorka ŽŠR

       /Fotogaléria/

     • Festival Prešov číta rád zavítal na pôdu SOŠ podnikania
      • Festival Prešov číta rád zavítal na pôdu SOŠ podnikania

      • Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove zorganizovala tento rok už 12.ročník festivalu Prešov číta rád. Naša škola sa opätovne zapojila do tohto projektu a privítala na svojej pôde počas dvoch dní, 28.9. a 29.9.2017, štyroch účastníkov tohto podujatia.

       Žiaci našej školy mali možnosť sa vo štvrtok stretnúť s Dadom Nagyom, spisovateľom, moderátorom, glosátorom literatúry, jej milovníkom a propagátorom, ktorý so sebou priviedol na besedu pánov Ondreja Kalamára a Pavla Weissa.

       Ondrej Kalamár je nielen spisovateľ, človek, ktorý tvorí a vydáva knihy aforizmov, ktoré žiakom nielen prezentoval, ale za pochodu tvoril, čím publikum po celý čas zabával a nenechal sa nudiť. Nedávno vydal knihu aforizmov, ktorú mu dokonca krstila Adela Banášová Vinczeová. O príhody z jeho detstva, života, tvorby a voľného času nebola núdza.

       Pavol Weiss, rovnako ako jeho kolega, nie je len spisovateľ, ale aj dramatik, galerista. Dlhé roky pôsobil v prostredí reklamy  a marketingového poradenstva, keď bol jedným zo zakladateľov úspešnej agentúry. Následne sa vrátil k písaniu nielen prózy pre dospelých a deti, ale aj divadelných hier. V Slovenskom národnom divadle sa od októbra bude hrať jeho divadelná hra Zo života ľudstva. V súčasnosti je zároveň už siedmym rokom majiteľom galérie súčasného výtvarného umenia. Okrem tvorby tak žiakom odprezentoval fungovanie marketingu a aukcie v praxi.

       V piatok sa naši žiaci stretli na besede s pani Lenou Riečanskou, spisovateľkou pre dospelých aj deti a mládež. Vyštudovaná ekonómka, riaditeľka sekcie vnútorných vzťahov v ZMOSe poodhalila čo-to zo svojho súkromia, začiatkov tvorby, ale aj jej jednotlivých diel. Navnadila žiakov, ale neodkryla úplne príbehy jej postáv, rozosmiala ich aj poučila. Deti pozorne počúvali, pýtali sa a boli veľmi vďačné za jej návštevu na pôde našej školy. Pani Riečanská dokonca ukázala nielen knihu, ktorá je ešte len jeden deň v kníhkupectvách, ale odhalila aj knihu, ktorá už čaká vo výrobe a onedlho poteší jej čitateľov.

       Sme veľmi radi, že aj touto formou mohli naši žiaci prísť do styku s kvalitnými slovenskými autormi, mohli spoznať ich súkromie, zákulisie tvorby kníh, počuť o ich hrdinoch a zistiť, že je jedno, čo človek vyštuduje, v živote robí, aj on sa môže vydať na dráhu umelca a spisovateľa a obšťastňovať ľudí krásnymi príbehmi, aforizmami, básňami, či inou umeleckou činnosťou.

       Tešíme sa o rok na návštevu ďalších zaujímavých hostí.

       P.S. Na záver sa chceme podeliť s milými slovami, ktoré nám mailom adresovala pani spisovateľka Lena Riečanská

       „Dobrý deň prajem,

       veľmi pekne ďakujem za slová uznania aj za krásne fotky. Na besede u vás som sa cítila výborne, pretože na žiakoch bolo vidno záujem a vyžarovala z nich pozitívna energia. To autora napĺňa dobrým pocitom a dodáva zmysel tvoriť ďalej. Z obrázka, ktorý som dostala od Veroniky Kakarovej, som nadšená. Bolo to neskutočne milé prekvapenie. Všimla som si, že dve slečny čosi zaznamenávajú, ale vôbec som netušila, že pracujú na autentickom portréte. Domnievala som sa, že si robia poznámky, aby zachytili niekoľko mojich slov, či myšlienok, ktoré mienia vložiť do školskej kroniky.  

       Stretnutie s Vašimi žiakmi aj pedagogickými pracovníkmi vo mne zanechali hlboký dojem a môj život posunuli o level vyššie. Veľmi sa mi páčili aj priestory Vašej školy. Čistota, energia, vzdušnosť, dizajnérskymi prácami vyzdobené priestory... 

       Ešte raz ďakujem za prijatie a všetkých pozdravujem. Ak si Vaši žiaci prečítajú moje knihy, poteší ma spätná väzba. 

       Úprimne pozdravuje

       Lena Riečanská“

       /Fotogaléria/

     • ODEV A TEXTIL LIBEREC
      • ODEV A TEXTIL LIBEREC

      • Dňa 21.09.2017 sa konal v Liberci 4. ročník medzinárodnej súťaže v odevnej tvorbe ODĚV A TEXTIL LIBEREC. Súťaž organizuje Spolek Oděv a textil, Liberec v spolupráci s Textilnou fakultou Technickej univerzity v Liberci. Je to súťaž pre Základné školy a Stredné školy v textilnej a odevnej tvorbe. Miestom konania  súťaže bola Aula Technickej univerzity. Súťažilo sa v kategóriách:

                    ZŠ – TVOŘÍME Z TEXTILU

                    SŠ – Jitka Klett, módna návrhárka – MULTIKULTURALISMUS V ODĚVNÍ TVORBĚ

                              LUXUS A RYZÍ ŽENSKOST

                              LETEM SVĚTEM

                              NEPOVINNÁ ČETBA

       Jitka Klett, módna návrhárka, predsedníčka poroty, vyhlásila svoju vlastnú kategóriu. Súťažiacim, ktorí sa do nej prihlásili, poskytla textilný materiál a víťaz danej kategórie sa so svojou víťaznou kolekciou zúčastní na FASHION WEEK v Košiciach a módnej prehliadky na Pražskom hrade v Prahe.

       Súťaže sa zúčastnili školy Čiech, Slovenska a Ukrajiny. Ako pozorovateľ bolo Nemecko.

       Žiaci našej školy, študujúci odevný dizajn súťažili s 8 kolekciami v kategóriách: LUXUS A RYZÍ ŽENSKOST, LETEM SVĚTEM a NEPOVINNÁ ČETBA, a žali jeden úspech za druhým. Získali nádherných 5 ocenení, najviac zo všetkých zúčastnených škôl. Norbert Engeľ, žiak II.A triedy umeleckého odboru odevný dizajn kolekciou Vladimír získal nádherné tri ocenenia – Cenu Libereckého kraja, 2. miesto v kategórii Letem světem a 2. miesto Burda Style – dizajnérske ocenenie a ročné predplatné módneho časopisu Burda. Paulína Bálintová, bývalá žiačka IV.A triedy  umeleckého odboru odevný dizajn, svojou kolekciou Africa získala taktiež Ceni Libereckého kraja.  Žiačky IV.A triedy, Júlia Mičová a Júlia Ondečková s kolekciou Say you love me získali Cenu Strednej priemyselnej školy odevnej v Liberci. K oceneniu okrem diplomov patrili aj nádherné vecné ocenenia. Všetkým výhercom ako aj ďalším zúčastneným srdečne blahoželáme.

       /Fotogaléria/

       Večerník_článok

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • sospmaspo@nextra.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • +421517733413, Mobil: +421903516334
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
 • Fotogaléria

  • Deň bez FAST FASHION
  • Valentínska kvapka krvi
  • Život študenta po strednej škole
  • Investovanie
  • Dobrovoľníctvo
  • IT – 3D tlač a 3D sken
  • Expert Geniality Show - 13. ročník
  • Nápad predáva a DOD 2020
  • Vernisáž II.A
  • Vianočný jarmok
  • Mikulášské hody
  • Vianoce v múzeu - Solivar